OTA YHTEYTTÄ

Ora Hanttu

Tuoteryhmäpäällikkö, ICT

040 582 6008 Lähetä viesti

Kesto: 2 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 400 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Voit maksaa:
Koulutuskortti

Paikka ja päiväys

Helsinki
5.10.2016 – 6.10.2016
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Ketterä johtajuus - agile leadership

Koulutuksessa käydään läpi ketterän ja Lean johtajuuden keskeiset periaatteet. Ketterä johtajuus-koulutuksen jälkeen henkilö osaa soveltaa ketterää ja Lean johtajuutta omassa työssään.

Tausta

Ketterän ohjelmistotuotannon (Agile software development) ja Lean-tuotannon (Lean Manufacturing) kestomenestys on johtanut siihen, että niitä on alettu soveltaa myös muilla toimialoilla ja yleisjohtamisessa. Saavutetut tulokset eivät voi olla seurausta pelkästään ideoiden markkinoinnista ja tuotteistuksesta vetävien tuotemerkkien alle.

Ketterä ohjelmistotuotanto on häikäisevistä menestystarinoista huolimatta myös usein epäonnistunut. Ero onnistuneiden ja epäonnistuneiden toteutusten välillä on johtajuudessa ja yrityskulttuurissa. Työyhteisöjen pahoinvointi on osaltaan syyllinen menestyksen heikkenemiseen ja taloudellisiin kriiseihin, jotka ovat osa nykypäivän arkea.

Kohderyhmä

Kurssi sopii päättävässäasemassa oleville henkilöille (johtajille ja päälliköille).

Ohjelma 

8.45 Ilmoittautuminen ja kahvit

9.00 Yleiskatsaus

-        Ketteryys – kyky reagoida

-        Lean – hukan välttäminen

-        Asiakas

-        Systeemiajattelu

-        Pehmeä tehokas johtaminen

Miksi johtajuus on kriisissä?

-        Taylorismi on aikansa lapsi

-        Tarjonnan maailmasta kysynnän maailmaan

-        Koordinaatiokaaos

Tuloksellisuus

-        Arvo asiakkaalle

-        Asiakastarpeiden ymmärtäminen

Iteraatiot

-        Palautteen käyttö toiminnan ohjauksessa

-        Laatu ja jatkuva parantaminen

Arvoketjut

-        Arvoketjun analysointi

-        Mitä jonoteoria kertoo meille?

Hukka

-        Hukan tunnistaminen

-        Miten vältän hukkatyön?

Jonojen ja listojen käyttö jokapäiväisessä johtamisessa

-        Pois keskeneräisten töiden ylivallasta

-        Tee vasta kun työn tulosta tarvitaan (pull scheduling)

-        Töiden priorisointi käytännössä

16.30 Päivä päättyy

 
2. päivä

9.00 Arvojohtaminen ja ketterät arvot

-        Luottamuksen rakentaminen

-        Vastuun jakaminen

-        Läpinäkyvyys, avoimuus, rehellisyys

Johtajuus (Agile leadership)

-        Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

-        Itseohjautuvan tiimin kehittäminen

-        Palvelijajohtaja

Tiimityö

-        Toimivan tiimin kehittäminen

-        Tiimiverkot isossa organisaatiossa

Kommunikaatio

-        Raportoinnista vuorovaikutukseen

-        Uudet kommunikaatiotavat

-        Hajautus, kansainvälisyys

Muutoksen johtaminen

-        Miten muutan toimintaympäristöä muutoksen aikaansaamiseksi?

16.30 Päivä päättyy