OTA YHTEYTTÄ

Jani Tuuri

Tuoteryhmäpäällikkö

050 540 8779 Lähetä viesti

Kesto: 2 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 395 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Voit maksaa:
Koulutuskortti

Paikka ja päiväys

Helsinki
23.11.2016 – 24.11.2016
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Prosessien mallintaminen

Koulutuksen käytyäsi osaat mallintaa toimintaprosesseja BPMN 2.0 -kielellä. Tiedät, mitä ovat (trendi)termit BPM ja BPEL sekä miten voit kuvata prosesseja UML:n toimintokaaviolla ja perinteisellä tavalla. Osaat hyödyntää prosessikuvauksia tietojärjestelmän suunnittelussa. Valinnaisen 3. päivän käynyt osaa käyttää työkaluja prosessien mallintamiseen. Päivän aikana käydään läpi Microsoft Visio ja Sparx Systemsin Enterprise Architect.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että toiminnan tehostaminen tai muuttaminen on vaikeaa, mikäli prosesseja ei ole kuvattu tai mallinnettu. Kilpailutilanteen kiristyessä nopeiden muutosten teko toiminnassa on kuitenkin välttämätöntä. Mallinnetut prosessit auttavat organisaatiota toimimaan tehokkaasti, mikä on liiketoimintaprosessien hallinnan (Business Process Management, BPM) ydinajatuksena.

Kohderyhmä

Kurssi sopii prosesseja mallintaville, määrittelijöille, projektipäälliköille ja liiketoiminnan kehittämiseen osallistuville. Tässä koulutuksessa ei opeteta liiketoiminnan kehittämishankkeen läpivientiä, vaan siitä on oma kurssinsa Liiketoimintaprosessien kehittäminen.

ICT-järjestelmien hankinta ja kehittäminen tuovat muutoksia yhä useammin toimintatapoihin ja prosesseihin. Toimintaprosessit on tunnettava, jotta järjestelmä saadaan tukemaan prosesseja ja sen käytettävyys hyväksi. Palvelukeskeisen arkkitehtuurin (SOA) laatiminen edellyttää toimintaprosessien mallintamista, jonka jälkeen palvelut johdetaan prosesseista.

Standardoitu prosessien kuvauskieli BPMN on levinnyt voimakkaasti maailmalla ja Suomessakin se on otettu julkisen hallinnon suositukseen kuvauskieleksi (JHS 152 Prosessien kuvaaminen).

Sisältö Prosessien mallintaminen -koulutuksessa

1. päivä

Prosessien mallintaminen

 • Miksi prosesseja kannattaa mallintaa?
 • Prosessikäsitteitä
 • Erilaisia prosessin mallinnustapoja: BPMN, UML, perinteiset kuvaustavat
 • Julkishallinnon suositus JHS 152 Prosessien kuvaaminen
 • Kuvausvälineitä

Työprosessi

 • Prosessin tunnistaminen ja rajaaminen
 • Työskentelytavat ja mallinnusprojektin miehitys

Standardoitu prosessien kuvauskieli BPMN

 • BPMN:n käyttö
 • Mitä BPMN ei sisällä?
 • Mallintamisen tasot
 • Keskeiset elementit
 • Prosessimallityypit
 • Prosessikaaviotyypit: sisäinen, julkinen ja yhteistyöprosessi
 • BPMN 2:n uudet kaaviot: keskustelukaavio ja koreografiaprosessikaavio

Prosessikartta

 • Prosessikartan merkitys
 • Kuvattavat asiat: prosessi ja tietovirta
 • BPMN: Korkean tason yksityisprosessi (High level private process)

Prosessikaavio

 • Kuvattavat asiat
 • BPMN: Tarkemman tason yksityisprosessi (Detailed level private process)
 • BPMN: Yhteistyöprosessi (Collaboration process)

Koreografian kuvaaminen

 • Mikä on koreografiaprosessi?
 • BPMN 2.0: Koreografiaprosessi (Choreography process)

2. päivä

Elementtien täydentäminen attribuuteilla

 • Attribuuttien merkitys
 • Esimerkkejä joidenkin elementtien attribuuteista

Prosessien sanalliset kuvaukset

 • Rakenne ja sisältö
 • Prosessin tavoite ja herätteet
 • Roolit ja prosessin toiminnallisuus
 • Syötteet ja tulosteet
 • Muita kuvattavia ominaisuuksia

Liiketoimintasäännöt ja päätökset

 • Liiketoimintasäännöt (Business Rules)
 • Liiketoimintapäätökset (Business Decisions)
 • Liiketoimintasääntöjen ja -päätösten merkitys

Katsaus muihin kuvaustapoihin

 • Mallinnustapa 1: prosessin toimintokaavio (UML Activity diagram)
 • Vertailu: BPMN vs. UML
 • Mallinnustapa 2: perinteinen prosessikaavio

Prosessien staattiset mallit

 • BPMN 2.0: Keskustelukaavio (Conversation diagram)
 • Syötteiden ja tulosteiden tietosisältö
 • Liiketoiminnan käsitekaavio
 • Käsitteen elinkaaren kuvaaminen

Prosessien kuvaamisesta järjestelmän kehittämiseen

 • Prosessien ja järjestelmäkehityksen vaikutukset toisiinsa
 • Prosesseista vaatimusmäärittelyyn
 • Prosessista koodia: Business Process Execution Language eli BPEL
 • Miten palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) liittyy prosesseihin?

Katsaus prosessien hallintaan (BPM)

 • Mitä on Business Process Management (BPM)?
 • Katsaus prosessien kehittämiseen

Valinnainen 3. päivä

MALLINNUSVÄLINE 1: Microsoft Visio

 • Käyttöliittymä
 • Työkalujen käyttö

Perinteinen prosessikaavio

 • Työkalupakki
 • Prosessikaavion luonti

Visio ja BPMN

 • BPMN-työkaluvalikon lisääminen
 • BPMN-kaavioiden piirtäminen
 • Attribuuttien käsittely

Visio ja UML (katsaus)

 • Prosessikaavio UML:n toimintokaaviolla

Dokumentointi Visiolla

 • Raportointi
 • HTML-esityksen tuottaminen

MALLINNUSVÄLINE 2: Sparx Systemsin Enterprise Architect

 • Käyttöliittymä

Toimintokaavio (UML) prosessikartan ja prosessien kuvaajana

 • Työkalupakki
 • Prosessikartta toimintokaaviolla
 • Prosessikaavio toimintokaaviolla

BPMN-prosessikaaviot

 • Prosessikartan luonti
 • Prosessikaavioiden luonti
 • BPMN:n attribuuttien esittäminen (tagged values)
 • BPMN 2: Keskustelukaavion luonti
 • BPMN 2: Koreografiaprosessikaavion luonti

Dokumentointi EA:lla

 • Raportit
 • HTML-tulostus

Entä BPEL-koodin generointi?

 • Mahdollisuudet EA:lla

Hinta Prosessien mallintaminen -koulutukseen

Kurssin hinta on 1395 € + alv. Valinnaisesta 3. päivästä veloitamme 550 € + alv.

Kirjaathan ilmoittautumislomakkeen lisätietokenttään osallistutko myös valinnaiseen päivään.

This course is available in English as a 2-days customer specific course: Process Modeling. Please contact us for more informtion.

Koulutuskortti Prosessien mallintaminen -kurssilla

Koulutuskortilla maksavilta veloitus on 3 koulutuskorttipäivää. Valinnaisesta 3. päivästä veloitamme yhden koulutuskorttipäivän lisää.

Aikataulu prosessien mallintamisen koulutukselle

Koulutuspäivät klo 9.00-16.00. Aamukahvia tarjolla klo 8.30 alkaen.