OTA YHTEYTTÄ

Ora Hanttu

Tuoteryhmäpäällikkö, ICT

040 582 6008 Lähetä viesti

Kesto: 2 dagar
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 350 €
Voit maksaa:
Koulutuskortti

Haluatko koulutuksen asiakaskohtaisena? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan. 

Jaa

Lataa pdf-muodossa

XML-kieli

Koulutuksessa käydään läpi XML-tekniikan perusteita ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Koulutuksen käynyt tuntee XML:n sekä sen liitännäistekniikat ja omaa kattavan yleiskuvan näiden tarjoamista mahdollisuuksista.

XML-kieli on yleisimmin käytetty rakenteellinen kuvauskieli, jonka avulla voidaan jäsentää tai jakaa tietoa. 

XML–kieli (eXtensible Mark-up Language) on parhaimmillaan dokumenttien alustariippumattomassa tietosisällön kuvaamisessa. XML tarjoaa tekniikan dokumenttien rakenteen määrittelyyn sekä dokumenttien ulkoasun hallitaan erillisien tyylisivutekniikoiden avulla. XML-kieltä käytetään nykyään laajalti ja monimuotoisesti, yritystenvälisistä tiedonsiirroista, laskutuksesta ja SOA-projekteista, BPM- ja ESB-tuotteista ja XSLT-muunnoksista web-hallintaan ja AJAX:iin asti. World Wide Web Consortium (W3C) pitää yllä XML:n standardia.

Tavoite

XML-kurssin jälkeen osallistuja tuntee XML:n sekä sen liitännäistekniikat ja hän omaa kattavan yleiskuvan näiden tarjoamista mahdollisuuksista. Kurssilla opitaan XML-tekniikan taustan ja käyttötapojen lisäksi XSLT-transformaatiokielen sekä CSS– tyylisivumääritysten perusteet ja tutustutaan DTD- ja Schema-määritysten tekemiseen XML-dokumentin rakenteen kuvaamisessa. Kurssin aikana tutustutaan myös käytössä oleviin työkaluihin sekä XML-tekniikoita käytännössä hyödyntäviin järjestelmiin.

Kohderyhmä

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat saada näkemyksen XML-tekniikan tarjoamista mahdollisuuksista.

Esitiedot

Kurssi ei edellytä ohjelmointitaitoja, mutta yleistietämys Web standardeista helpottaa asiasisältöjen omaksumista.

Ohjelma

1. päivä

8.45 Ilmoittautuminen ja kahvi

9.00 XML-kielen tausta

 • XML ja sen erilaiset käyttökohteet

Työkalut

 • XML-parserit ja -editorit
 • XML selaimissa

XML -kielen perusteet

 • Kirjoittamissäännöt, syntaksi
 • well-formed -dokumentti

Rakennemäärittely - DTD

 • valid -dokumentti
 • Document Type Definition (DTD) -määritykset
 • Nimiavaruudet

Rakennemäärittely - XML Schema Language

 • W3C:n scheman syntaksi
 • Scheman mahdollisuudet
 • Tietotyypit
 • Omien tietotyyppien tekeminen

16.30 Kurssipäivä päättyy

 

2. päivä

9.00 XML ja tyylisivutekniikat

 • Tyylisivutekniikoiden perusteet
 • CSS-tyylisivut

XSL-tyylisivut

 • XPath
 • XSLT-perusteet
 • XSL-FO-muunnokset

WebServices ja XML-tekniikat

 • WebServices-palveluiden mahdollisuudet
 • SOAP ja WSDL

XML:n ohjelmointirajapinnat

 • DOM, Document Object Model
 • SAX, Simple Api for XML
 • XML:n käsittely selaimessa ja web-palvelimilla

Käyttö ja tulevaisuus

 • XML ja tietokannat
 • XML tallennusformaattina
 • Tietojärjestelmäintegraatio ja XML

16.30 Kurssi päättyy