Projektikoulutus

Tieturin projektikoulutuksissa voit pureutua niin projektityön perusteisiin kuin vaativimpiinkin projektityötaitoihin. Projektikoulutusaiheemme kattavat sekä management että leadership näkökulmat. Projektikoulutustarjonnastamme osa on suunnattu projektipäälliköille ja osa projektitiimissä mukana oleville ei-projektityön ammattilaisille - kaikissa tavoitteena kehittää osaamista, joka mahdollistaa projektin tuloksen saavuttamisen tehokkaasti.

Koulutukset: Projektikoulutus

Projektijohtamisen koulutusohjelma – Project Champion 2.0


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 25.10.2016
Lue lisää ja ilmoittaudu >
25.10.2016

Kokeneelle projektiosaajalle suunnatussa koulutuksessa kehität ja syvennät osaamistasi kaikilla projektitoiminnassa merkittävillä osa-alueilla. Projektijohtamisen koulutusohjelmassa perehdyt käytännön keinoin ja menetelmin onnistuneen projektin avaintekijöihin.

Lue lisää

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 3.10.2016, 7.11.2016, 28.11.2016
Lue lisää ja ilmoittaudu >
3.10.2016 GO!, 28.11.2016
7.11.2016

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektinhallinnan menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet.

Lue lisää

Projektipäällikön keskeiset taidot


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 12.10.2016, 15.12.2016
Lue lisää ja ilmoittaudu >
12.10.2016
15.12.2016

Tämä projektipäällikölle suunniteltu projektikoulutus tarjoaa sinulle kunnon menetelmät projektityöskentelyyn. Opit koulutuksessa projektityöhön hyödyllisiä työkaluja, tehokkaita vuorovaikutustaitoja sekä pureudut projektityöskentelyn eri rooleihin ja niiden merkitykseen.

Lue lisää

Taitavan projektipäällikön leadership-taidot – asiantuntijoiden johtaminen


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 12.10.2016, 12.12.2016
Lue lisää ja ilmoittaudu >
12.10.2016 GO!, 12.12.2016 GO!

Tästä koulutuksesta saat keinoja ja osaamista omien johtamis- ja vuorovaikutustaitojesi kehittämiseen. Tunnistat omat vahvuutesi ja kehityskohteesi sekä saat eväitä itsesi johtamiseen.

Lue lisää

Tietojärjestelmäprojektin hankkiminen ja läpivienti tilaajana


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 31.10.2016
Lue lisää ja ilmoittaudu >
31.10.2016

Koulutuksessa pureudutaan tietojärjestelmäprojekteihin erityisesti tilaajan näkökulmasta. Koulutuksessa avataan käytännön esimerkein tilanteita, joissa tilaajan ja toimittajan näkökulmat eroavat vahvasti toisistaan tai joissa usein ajaudutaan ongelmiin tilaajan ja toimittajan kesken.

Lue lisää

Project Planning and Execution


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 30.11.2016
Lue lisää ja ilmoittaudu >
30.11.2016

After the course the participant will understand the basic principles/concepts of project work and related terminology (ex. life-cycle, phases, milestones, objectives, results).

Lue lisää

Ketterä projekti – agile projektijohtaminen


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 22.11.2016
Lue lisää ja ilmoittaudu >
22.11.2016

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin suunnittelusta ja johtamisesta ja sisäistät miksi Scrummaster ei ole sama kuin projektipäällikkö. Koulutuksen sisällön avulla pystyt määrittämään projektin vastuut ja roolit ketterässä ympäristössä.

Lue lisää

Päivässä sinuiksi projektityön kanssa


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 24.10.2016, 1.12.2016, 15.12.2016
Lue lisää ja ilmoittaudu >
24.10.2016, 15.12.2016
1.12.2016

Saat perusteorian ja käytännön esimerkkien avulla kokonaiskuvan projektityön menetelmistä sekä parhaista käytännöistä. Koulutus korostaa tehokkaan viestinnän merkitystä ja painottaa projekteihin osallistuvien henkilöiden vaikutusta tehtävän onnistumiseen.

Lue lisää

Projektin riskit hallintaan


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 28.10.2016
Lue lisää ja ilmoittaudu >
28.10.2016

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät projektin riskienhallinnan käsitteet ja päävaiheet. Osaat soveltaa jokaisessa vaiheessa käytettyjä menetelmiä ja työkaluja.
Sinulla on koulutuksen jälkeen edellytykset laatia organisaatiollesi riskienhallintasuunnitelman. Osaat tunnistaa ja luokitella erilaisia projektiriskejä ja laatia näiden perusteella riskirekisterin.

Lue lisää

Projektin ohjausryhmän työn tehostaminen


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 7.11.2016
Lue lisää ja ilmoittaudu >
7.11.2016

Koulutus kehittää hankkeiden ja projektien ohjausryhmätyötä. Koulutuksessa osallistujat saavat käytännöllisiä menetelmiä ja kokemuksia oman ohjausryhmäroolin ja henkilökohtaisen tehokkuuden kehittämiseksi hankkeiden ja projektien eri vaiheiden aikana.

Lue lisää

Project Leadership, projektijohtamisen simulaatiopeli


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 16.11.2016
Lue lisää ja ilmoittaudu >
16.11.2016

Projektijohtamisen simulaatiopeli on hyvin vuorovaikutteinen oppimistapa. Sen avulla projektipäälliköt oppivat paremmin ymmärtämään ja ratkaisemaan ihmisten välisiä sekä tiimin ja organisaation sisäisiä ongelmatilanteita.

Tämä projektikoulutus tarjoaa osallistujille päätöksenteon jälkianalyysin kautta osaamista siihen, miten projektipäällikkö pystyy paremmin johtamaan projektia ymmärtämällä ja hyödyntämällä eri sidosryhmien odotuksia ja vaatimuksia.

Lue lisää

Projektisalkunhallinta - Strategiasta projektiksi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Saat kokonaisnäkemyksen, menetelmiä ja käytännön kokemuksia hanke- ja projektisalkunhallinnan (portfolio management) kehittämiseksi.

Lue lisää

Projektin suunnittelu ja läpivienti


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Tämä projektikoulutus perehdyttää sinut projektityöskentelyn periaatteisiin ja menetelmiin antamalla kokonaisnäkemyksen projektin elinkaaresta, projektissa käytettävistä käytännöllisistä työkaluista, projektipäällikön vuorovaikutustaidoista sekä projektityöskentelyn eri rooleista.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.