OTA YHTEYTTÄ

Anna Sahinoja

Tuoteryhmäpäällikkö

050 598 2070 Lähetä viesti

Kesto: 3 dagar
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 790 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Voit maksaa:
Koulutuskortti SA-VOUCHER

Paikka ja päiväys

Helsinki
5.10.2016 – 7.10.2016
Ilmoittaudu
28.11.2016 – 30.11.2016
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Microsoft SQL-kieli (20461)

SQL (Structured Query Language) on standardoitu relaatiotietokantojen kyselykieli, jota käytetään tietokannassa olevien tietojen hakuun sekä tietosisällön ja –rakenteiden muokkaamiseen.

Koulutuksessa käymme läpi SQL-kielen piirteet Microsoft SQL Server -ympäristössä. Koulutuksen jälkeen osaat SQL-kielen perusrakenteet, joiden avulla haet tietoa sekä päivität tietokannassa olevia tietoja ja tietorakenteita. Saat perusvalmiudet tietokannan tietojen raportointiin ja hyvän pohjan jatko-opiskeluun tietokannan ylläpidon tai sovelluskehityksen suuntaan. Tutustut myös Microsoft Management Studio -työvälineeseen.

Koulutuksen voi maksaa Microsoftin SA-koulutusseteleillä, seteleitä tarvitaan 5kpl.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu tietokantojen käyttäjille ja raportoijille, joilla ei välttämättä ole aikaisempaa kokemusta SQL-kielestä.

Sertifikaatti

Kurssi valmentaa testiin 70-461 - Querying Microsoft SQL Server 2012. (MCSA-sertifiointi säilyy 2012-tasoisena myös 2014-version aikana.)

 

Kurssin materiaalit

Kurssilla käytetään Microsoftin englanninkielistä digitaalisessa muodossa olevaa kurssimateriaalia (MOC 10774).

Tieturin koulutuskortilla osallistuvilta veloitamme materiaalimaksun 200 € (+ alv 24 %)

Sisältö

1. päivä

Microsoft SQL Server 2014 yleisesti

 • Tutustuminen Microsoft SQL Server 2014
 • SQL Server Management Studio
 • SQL Server 2014 Työkalut

T-SQL Perusteet

 • Tutustuminen T-SQL:ään
 • Joukko-käsite
 • SELECT -komennon perusteet

SELECT Kyselyt

 • Yksinkertaiset kyselyt
 • Distinct-määre
 • Aliasten käyttö tauluissa ja sarakkeissa
 • Case-rakenne

Usean taulun kyselyt

 • Inner Join
 • Outer Join
 • Cross Join ja Self join

Tietojen suodatus ja lajittelu

 • Order by -määre
 • Suodatus
 • TOP ja OFFSET-FETCH
 • Puuttuvan tiedon –käsittely

SQL Server 2014 Tietotyypit

 • Numeeriset tietotyypit
 • Merkkitieto
 • Päivä -ja aikatieto

2. päivä

Sisäänrakennetut Funktiot

 • Funktio-tyypit
 • Konversio-funktiot
 • Loogiset funktiot
 • Null-funktiot

Tietojen ryhmittely ja summaus

 • Aggrekaatti-funktiot
 • Group By -ryhmittely
 • Ryhmittelyn suodatus Having-lauseella

Alikyselyt

 • Alikyselyiden esittely
 • Korreloivat alikyselyt
 • Exists-määre

Taulu-lausekkeet

 • Näkymien käyttö
 • TVF - Inline-taulufunktiot
 • Johdetut taulut
 • CTE - Common Table Expression

Joukko-operaatiot

 • Union
 • Except ja Intersect
 • Apply-operaattori

Window Ranking, Offset, ja Aggregate-Funktiot

 • Windowing-käsite
 • OVER-määre
 • Partition by -määre
 • Rank-funktiot

3. päivä

Tietojen pivotointi ja ryhmittely

 • Pivot ja Unpivot
 • Grouping sets
 • Cube- ja Rollup-määreet

Tallennettujen proseduurien käyttö

 • Datan haku proseduureilla
 • Parametrien välitys
 • Proseduurin luominen
 • Dynaaminen SQL

T-SQL:n ohjelmointiominaisuudet

 • T-SQL:n kontrollirakenteet

Virheen käsittely

 • TRY / CATCH lohkot
 • THROW-virheiden käsittely

Tapahtumien hallinta

 • BEGIN TRANSACTION
 • COMMIT TRANSACTION
 • ROLLBACK TRANSACTION

Kyselyiden tehokkuuden parantaminen

 • Indeksointi
 • Indeksityypit
 • Vältettävät tekniikat
 • Suoritussuunnitelmat