OTA YHTEYTTÄ

Ora Hanttu

Tuoteryhmäpäällikkö, ICT

040 582 6008 Lähetä viesti

Kesto: 2 dagar
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 450 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Voit maksaa:
Koulutuskortti

Paikka ja päiväys

Helsinki
20.10.2016 – 21.10.2016
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Tietoturvatyön johtaminen

Koulutuksessa käydään läpi tietoturvan johtamisen prosessi kansainvälisten standardien esittämässä muodossa.

Kurssi sisältää myös joukon harjoituksia ja esimerkkiyrityksen, joita tehdään kurssien kestäessä.

Kohderyhmä

Kurssi sopii tietoturvapäälliköille ja -johtajille sekä vastuuhenkilöille pienissä ja keskisuurissa organisaatioissa, joissa tietoturva ei ole liiketoiminnan ydintä.

 

Ohjelma


1. päivä

Tietoturvan käsite ja johdatus tietoturvatyöhön

 • Näkökulmia tieturvan hoitamiseen yrityksessä
 • Yritysturvallisuus ja tietoturvallisuus

Esimerkkiyritys – kuvaus

 • Yritys, jonka toimintaan tietoturva nivotaan

Riskien hallinta

 • Tietoturvariskit johdon näkökulmasta
 • Riskiarviointien tekeminen
 • Riskienhallinnan standardeista

Tietoturvan standardit prosessinäkökulmasta

 • Katsaus standardeihin
 • KATAKRI
 • ITIL
 • ISO/IEC 27000-sarja
 • ISF jne.

Lainsäädäntö

 • Tietoturvallisuuslainsäädännössä
 • Tietoturvallisuutta koskevia lakeja
 • Viranomaisten rooli

Tietoturvaorganisaatio

 • Keinoja tietoturvan organisoimiseksi
 • Hyviä käytäntöjä


 
2. päivä

Tietoturvaloukkaukset – hoitaminen ja tiedottaminen

 • Tyypillisiä tietoturvaloukkauksia
 • Varautuminen loukkauksiin
 • Tietoturvaloukkausten hoitaminen – periaatteita
 • Tiedottaminen

Tietoturvastrategia, -politiikka ja jatkuva kehitystyö

 • Miten toteutan tietoturvastrategiaa?
 • Politiikan sisällöstä
 • Tietoturvapolitiikka johtamisen välineenä
 • Tietoturvapolitiikan tavoitteita
 • Tietoturvan kehitystyö ja johtaminen

Henkilöturvallisuus

 • Henkilöriskit
 • Alihankkijat
 • Varamieskäytäntö
 • Matkustusturvallisuus
 • Avainhenkilöriskit

Tietoturvan laatu ja arviointi

 • Miten tietoturvan laatua voi mitata?
 • Mittareita
 • Tietoturvan laadun arviointi

Tietoturvan jalkautus ja – tietoisuuden ylläpito

 • Käytännön keinoja ja ideoita jalkautukseen
 • Tietoturvatietoisuuden ylläpito
 • Mihin koulutuksella voi vaikuttaa?

Uudet ilmiöt ja uhat – reagoiminen

 • Mitä ovat uudet ilmiöt?
 • Uhat
 • Reagoiminen

Yhteenveto