Vaatimus-, suunnittelu- ja määrittelykoulutuksemme

Tieturi tarjoaa vaatimus-, suunnittelu- ja määrittelykoulutuksia systeemityöstä kiinnostuneille. Toimintaprosessien tuntemus ja toiminnan tarpeet ovat lähtökohtana vaatimusmäärittelylle. Vaatimusmäärittelyä sovelletaan palveluiden tai tietojärjestelmä/ohjelmistojen hankintaan ja kehittämiseen.

Koulutukset: Vaatimukset, suunnittelu ja määrittely

Ketterä määrittely


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 20.10.2016, 21.11.2016
Lue lisää ja ilmoittaudu >
21.11.2016
20.10.2016

Koulutuksessa käydään läpi määrittelyn todellisten tarpeiden löytämistä, priorisointia ja vaatimusten esittämistä eri sidosryhmien ymmärtämällä tavalla. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi kuinka hyvin kehitetty määrittelyn ratkaisu täyttää käyttäjien tarpeet. Ketterässä kehittämisessä ja määrittelyssä korostuu tehokas kommunikointi ja jatkuvan palautteen avulla tapahtuva oppiminen. Koska jokainen projekti on erilainen, on tärkeää myös soveltaa määrittelyä ja sen käytäntöjä kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.

Lue lisää

Vaatimusten määrittely ja hallinta testaajille


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 10.11.2016
Lue lisää ja ilmoittaudu >
10.11.2016

Koulutuksessa käydään läpi miten vaatimusten määrittelyn keskeiset kuvaustavat vaikuttavat testaukseseen. Koulutuksen käynyt osaa tulkita ja arvioida vaatimuskuvausten hyvyyttä testauksen kannalta. Hän ymmärtää vaatimusten hallinnan keinot ja niiden vaikutuksen testaamiseen. Vaatimusten määrittely ratkaisee pitkälti sen, tuleeko järjestelmästä sellainen, jota tilaaja tarvitsee. Vaatimukset muuttuvat – se on fakta, mutta niiden muutosta tulee hallita.

Lue lisää

Vaatimusten määrittely


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 8.11.2016
Lue lisää ja ilmoittaudu >
8.11.2016

Koulutuksessa käydään läpi vaatimusten määrittelyn periaatteet. Vaatimusten määrittely -koulutuksen käynyt osaa soveltaa erilaisia vaatimusmäärittelyn käytäntöjä ja tekniikoita työssään sekä viedä vaatimusmäärittelyn tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta yksityiskohtaiseen vaatimusten kuvaamiseen.

Lue lisää

Prosessien mallintaminen


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 23.11.2016
Lue lisää ja ilmoittaudu >
23.11.2016

Koulutuksen käytyäsi osaat mallintaa toimintaprosesseja BPMN 2.0 -kielellä. Hän tietää, mitä ovat trenditermit BPM ja BPEL. Hän tietää, miten prosesseja voidaan kuvata UML:n toimintokaaviolla ja perinteisellä tavalla. Hän tietää miten prosessikuvauksia hyödynnetään tietojärjestelmän suunnittelussa. Valinnaisen 3. päivän käynyt osaa käyttää työkaluja prosessien mallintamiseen. Päivän aikana käydään läpi Microsoft Visio ja Sparx Systemsin Enterprise Architect.

Lue lisää

Ketterän ohjelmistokehityksen menetelmät


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 24.10.2016
Lue lisää ja ilmoittaudu >
24.10.2016

Koulutuksessa käydään läpi ketterän ohjelmistokehityksen toimintaperiaatteet. Koulutuksen jälkeen osallistujat tuntevat tunnetuimpien ketterien menetelmien arvot ja periaatteet sekä mahdollisuudet menetelmien hyödyntämiseen. Osallistujat perehtyvät myös ketterien menetelmien ja ketterän toiminnan ydinperiaatteisiin.

Lue lisää

Vaatimusten määrittely ja hallinta


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi miten sovelletaan käyttötapauksiin perustuvaa vaatimusmäärittelyä. Koulutuksen läpikäynyt osaa viedä tiedot tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta riittävän yksityiskohtaiseen vaatimusten kuvaamiseen. Hän tietää vaatimusten ja niiden muutosten hallinnan keinot. Kurssi sisältää ryhmätöitä. Kurssi ei ole saatavissa etäopiskeluna.

Lue lisää

SOA palveluiden määrittely ja suunnittelu


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi miten palvelukeskeinen arkkitehtuuri, Service Oriented Architecture (SOA) toimii. Palvelukeskeinen arkkitehtuuri on joustava ja laajennettavissa oleva arkkitehtuuri, joka mahdollistaa liiketoiminnan tarpeiden toteuttamisen ketterästi ja kustannustehokkaasti. Se on keino yhdistää liiketoiminta ohjelmistoon ja rakentaa liiketoimintalähtöiset, uudelleenkäytettävät palvelut avoimin teknologioin. Uudet SOA standardit, kuten Open Groupin viitearkkitehtuuri ja kypsyystasomalli, tukevat uusia teknisiä mahdollisuuksia kuten virtualisointia ja pilvipalveluita.Koulutuksen käynyt osaa SOA-palveluiden määrittelyn, suunnittelun lähtökohdat ja avainperiaatteet. Osallistuja osaa myös tehdä SOA-palvelumäärittelyt palveluiden rakentamiseksi ja osaa hallita organisaation yhteiskäyttöisiä palveluita.

Lue lisää

Tietojärjestelmän tehokas käyttöönotto


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi järjestelmän ylläpitoon liittyviä tehtäviä ja käytäntöjä. Koulutuksen käynyt tuntee käyttöönoton roolin tietojärjestelmäprojektissa ja käyttöönoton keskeiset osa-alueet. Osallistuja osaa tehdä käyttöönottosuunnitelman.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.


Soita tai lähetä sähköpostia 
teemme sinulle tarjouksen 
010 432 1001 (ark. 8-17)
info@tieturi.fi

Lue lisää ketteryydestä, Leanista ja Scrumista blogistamme!