OTA YHTEYTTÄ

Ora Hanttu

Tuoteryhmäpäällikkö, ICT

040 582 6008 Lähetä viesti

Kesto: 2 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 490 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Voit maksaa:
Koulutuskortti

Paikka ja päiväys

Helsinki
8.11.2016 – 9.11.2016
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Vaatimusten määrittely

Koulutuksessa käydään läpi vaatimusten määrittelyn periaatteet. Vaatimusten määrittely -koulutuksen käynyt osaa soveltaa erilaisia vaatimusmäärittelyn käytäntöjä ja tekniikoita työssään sekä viedä vaatimusmäärittelyn tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta yksityiskohtaiseen vaatimusten kuvaamiseen.

Tausta

Vaatimusmäärittely on avainasemassa, kun hankitaan palveluja tai kehitetään tai hankitaan tietojärjestelmiä tai ohjelmistoja. Toimintaprosessit ja toiminnan tarpeet ovat lähtökohtana vaatimusmäärittelylle. Myös tuotekehityksessä tehdään vaatimusmäärittelyä, tosin osa työstä tehdään jo ns. tuote-ehdotuksen luomiseksi. Ketterässä ohjelmistokehityksessä vaatimusmäärittely ja erityisesti kommunikointi on voimakkaasti läsnä, vaikka kaikkea ei kuvatakaan dokumentteihin.

Onnistunut vaatimusmäärittely tarkoittaa todellisten tarpeiden löytämistä, rajausten tekemistä ja vaatimusten dokumentointia asiakkaan ja toimittajan ymmärtämällä tavalla. Koska jokainen projekti on erilainen, tärkeintä onkin soveltaa vaatimusmäärittelyprosessia kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.

Kohderyhmä

Kurssi sopii määrittelijöille, suunnittelijoille ja projektipäälliköille sekä palvelujen ja IT-järjestelmän tilaajille. Edeltäväksi kurssiksi sopii hyvin Prosessien mallintaminen.

Ohjelma

1. päivä

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Kurssi alkaa

Johdanto vaatimusmäärittelyyn
• Millainen on laadukas järjestelmä?
• Vaatimusmäärittelyn peruskäsitteistö
• Vaiheistus ja dokumentointi
• Vaatimusmäärittely valmisohjelmiston tai palvelun hankinnassa

Vaatimusten lähtökohtana toiminnan tarpeet
• Ratkaistavan asian määrittely
• Sidosryhmien tunnistaminen
• Toimintaprosessien kuvaaminen toimintokaaviolla (activity diagram)
• Rajoitteiden tunnistaminen
• Tarpeiden keruu ja kuvaaminen

Hyvät työskentelykäytännöt
• Työskentelyyn osallistuvien sitouttaminen
• Erilaiset työskentelytekniikat, mm. työpajat, havainnointi, user storyt
• Ongelmien ratkaisu

Järjestelmän alustavien vaatimusten määrittely
• Liiketoimintavaatimukset ja IT-järjestelmä
• Vaatimusluettelo
• Järjestelmädokumentti (Vision document)
• Käyttäjäroolien (actors) tunnistaminen
• Toiminnalliset vaatimukset käyttötapauksina (use cases, use case diagram)

16.00 Päivä päättyy 

2. päivä

9.00 Päivä alkaa

Järjestelmän alustavien vaatimusten määrittely (jatkuu)
• Toiminnalliset vaatimukset käyttäjätarinoina (user story)

Järjestelmähankkeen rajaus
• Järjestelmävaatimusten attribuutit
• Priorisointi ja baselinen sopiminen
• Muutoskäytännöistä sopiminen

Järjestelmän toiminnallisten vaatimusten tarkentaminen
• Käyttötapausten kuvaaminen (use case specification)
• Erityyppiset käyttötapaukset: suorakäyttö, eräajot, liittymät
• Hyvän käyttötapauksen piirteet
• Käyttöliittymän hahmottelu apuna toiminnallisuuden kuvaamisessa

Järjestelmän tietosisällön määrittely
• Käsitteiden tunnistaminen
• Liiketoiminnan käsitemallin (business domain model) laatiminen

Järjestelmän ei-toiminnallisten vaatimusten määrittely
• Vaatimuskategoriat kuten käytettävyys, luotettavuus, suorituskyky, ylläpidettävyys, turvallisuus
• Ei-toiminnallisten vaatimusten merkitys ja kuvaaminen

Jäljitettävyys ja muutokset vaatimuksissa
• Syyt ja seuraukset
• Muutosten käsittely

Korkea laatu muutosten vähentäjänä
• Vaatimusten testaus
• Erilaiset katselmoinnit
• Hyvät katselmointikäytännöt


16.00 Kurssi päättyy