OTA YHTEYTTÄ

Ora Hanttu

Tuoteryhmäpäällikkö, ICT

040 582 6008 Lähetä viesti

Kesto: 2 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 490 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Voit maksaa:
Koulutuskortti

Paikka ja päiväys

Helsinki
8.12.2016 – 9.12.2016
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti

Koulutuksessa käydään läpi miten työskennellään kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen kanssa. Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti -koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät, miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan ja tuntevat työtä ohjaavan suosituksen JHS 179 sisällön.

Osallistujat osaavat tuottaa keskeisiä kokonaisarkkitehtuurin luomiseen liittyviä kuvauksia ja tietävät, miten työtä kannattaa tehdä.

Kokonaisarkkitehtuurin laatiminen ja käyttöönotto tehostaa toimintaa ja alentaa ICT-hankkeiden investointikustannuksia. Näihin tähtäävä tietohallintolaki tuli voimaan 1.9.2011 ja sitä ennen oli julkaistu jo julkishallinnon suositus kokonaisarkkitehtuurin laatimisesta (JHS 179). Laki edellyttää mm. julkisen hallinnon toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin (eli kokonaisarkkitehtuurin) suunnittelua, kuvaamista ja ylläpitoa.

Syventäviksi kursseiksi sopivat esimerkiksi Liiketoimintaprosessien kehittäminen, Prosessien mallintaminen, Tietoarkkitehtuurin kehittäminen ja Tietojärjestelmäarkkitehdin valmennusohjelma.

Kohderyhmä

Kurssi sopii henkilöille, jotka osallistuvat kokonaisarkkitehtuurityöhön ja sen osakokonaisuuksiin: julkishallinnon työntekijät, asiantuntijat, toiminnan kehittäjät ja tietohallinnon työntekijät sekä kokonaisarkkitehtuurityötä avustavat IT-toimittajien arkkitehdit, määrittelijät ja projektipäälliköt.

Esitiedot

Ei varsinaisia esitietovaatimuksia. Yritysarkkitehtuurin ja TOGAF:n osaaminen sekä UML- ja ArchiMate-kuvauskielien hallinta helpottaa omaksumista. Kurssilla käydään kuitenkin näitä tarvittavilta osin läpi.

Kurssin materiaalit

Kurssimateriaali on suomenkielinen.

 

Ohjelma


1. päivä

9.00 Miksi kokonaisarkkitehtuuria?

- Organisaation kokonaisarkkitehtuurilähtöinen toiminnan kehittäminen
- Tietohallintolaki ja julkishallinnon suositus JHS179
- Miten yleinen arkkitehtuurikehys TOGAF® liittyy tähän?

Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi käytännössä

- Suunnitteluprosessi: suunnittelun valmistelu, nykytilan analysointi, tavoitetilan suunnittelu, toimeenpanon suunnittelu
- Vinkkejä työskentelyyn

Arkkitehtuurikuvausten tuottaminen

- Arkkitehtuuriperiaatteet ja linjaukset
- Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

Toiminta-arkkitehtuurin suunnittelu:

- Organisaation ja sidosryhmien kuvaaminen
- Mitä ovat palvelut ja miten ne kuvataan?
- Prosessien kuvaaminen BPMN-kuvaukielellä (JHS 152): prosessikartta, toimintamalli, prosessikaaviot, sanalliset kuvaukset
- Harjoituksia

2. päivä

Tietoarkkitehtuurin suunnittelu:

- Käsitemallin kuvaaminen yksinkertaisella UML-luokkakaaviolla
- Sanaston kuvaaminen
- Päätietoryhmien ja tietovirtojen kuvaaminen
- Tietovarantojen kuvaaminen ArchiMate-kaaviolla
- Harjoituksia

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu:

- Loogisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin jäsennys ArchiMate-kaaviolla
- Tietojärjestelmäpalvelujen kuvaaminen
- Tietojärjestelmäsalkku ja -kartta
- Harjoituksia

Teknologia-arkkitehtuurin suunnittelu:

- Teknologiapalvelujen kuvaus
- Komponentti- ja integraatiokuvaukset
- Fyysisten tietovarantojen kuvaus
- Sijoituskaavio
- Harjoitus

Yhteenveto