OTA YHTEYTTÄ

Ora Hanttu

Tuoteryhmäpäällikkö, ICT

040 582 6008 Lähetä viesti

Kesto: 3 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 995 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Voit maksaa:
Koulutuskortti

Paikka ja päiväys

Helsinki
2.11.2016 – 4.11.2016 GO!
Ilmoittaudu
14.12.2016 – 16.12.2016
Ilmoittaudu
Tampere
28.11.2016 – 30.11.2016
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

TOGAF 9 Certified 2.0

Koulutuksessa käydään läpi maailman yleisimmin käytettyä yritysarkkitehtuuriviitekehystä TOGAFia. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa soveltaa TOGAFia ja ymmärtää sen tarjoamat näkökulmat. TOGAF 9.1 Certified -kurssi on TOGAF 9.1 Foundation -valmennuksen jatkokoulutus.

TOGAF 9.1 Certified 2.0 -kurssin jälkeen osallistuja tuntee syvällisesti yritysarkkitehtuurin suunnittelun avainkohdat sekä sen, kuinka suunnittelu tehdään TOGAF -viitekehyksen avulla. 

TOGAF 9.1 Certified 2.0 -kurssi tarjoaa osallistujalle TOGAF® 9 Certified (level 2) -sertifikaatin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja valmiudet.

Tieturin järjestämä TOGAF® 9 Certified 2.0 koulutus on akkreditoitu koulutus ja noudattaa The Open Group Certification for people: TOGAF 9 sertifiointiohjelman akkreditointivaatimuksia:

  • TOGAFin eri versioihin on sertifioitunut maailmanlaajuisesti jo yli 55000 henkilöä.
  • TOGAF on vapaasti saatavilla ja ilmainen viitekehys yrityksen sisäiseen kehittämiseen.
  • TOGAF -kokonaisarkkitehtuuriviitekehystä käyttää 80% maailman 50 suurimmasta yrityksestä.
  • TOGAF on perustana Suomen julkishallinnon laajalti käyttämässä kokonaisarkkitehtuurin suunnittelumenetelmässä.
  • Viitekehyksen käyttö pienentää todistetusti kokonaisarkkitehtuurin suunnittelemisen riskejä, kustannuksia sekä lyhentää sen suunnitteluun kuluvaa aikaa.

The Open Group ja TOGAF ovat The Open Groupin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kohderyhmä

Kurssi sopii:

- Arkkitehdeille, jotka suunnittelevat yritysarkkitehtuureita ja valvovat arkkitehtuurien mukaisten ratkaisujen toteuttamista
- Suunnittelijoille, jotka toteuttavat arkkitehtuurien mukaisia ratkaisuja
- Kaikki toimijoille, jotka osallistuvat roolissaan arkkitehtuuriprojekteihin tai organisaation arkkitehtuuriosaamisen kehittämiseen

Esitiedot

Esitietoina suositellaan TOGAF 9 Foundation (Level 1) -kurssia.

Sertifikaatti

Kurssin hinta muodostuu kurssimaksusta ja testivoucherista. Kurssia ei myydä ilman testiä. Hintaan lisätään alv. Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat voucherin, joka toimii maksuvälineenä Prometric testikeskuksissa. 

Kurssin materiaalit

Materiaali on englanninkielinen. Materiaalina käytetään Management Institute of Finland MIF Oy:n Open Groupin akkreditoimaa koulutusmateriaalia. 

 

Ohjelma:

1. päivä

Valmisteluvaihe
- Syötteet
- Askeleet
- Tuotokset
- Tietoturva-arkkitehtuuri

Arkkitehtuurin hyvä hallinta (Governance) (Level 2)
- Arkkitehtuurin hyvä hallinta ja ADM
- Arkkitehtuurin hyvän hallinnan avaintekijät
- Arkkitehtuurin johtoryhmän toiminta

Liiketoimintaskenaariotekniikka
- Hyvän liiketoimintaskenaarion ominaisuuksia
- Kehittäminen ja validointi

Vaihe A: Arkkitehtuurivisio
- Syötteet
- Askeleet
- Tuotokset
- Tietoturva-arkkitehtuuri

Arkkitehtuurisisällön viitekehys
- Tarkoitus ja pääkomponentit

Sidosryhmien hallinta
- Sidosryhmäkartta
- Näkymien edut

TOGAF:n sisällön metamalli
- Metamallin ydinkäsitteet

Arkkitehtuurin toteuttamisen tukitekniikat
- Yhteentoimivuuden vaatimukset
- Liiketoimintamuutoksen valmiustekijät
- Riskien hallinnan vaatimukset
- Kyvykkyyteen perustuva suunnittelu

Vaihe B: Liiketoiminta-arkkitehtuuri
- Syötteet
- Askeleet
- Tuotokset
- Tietoturva-arkkitehtuuri

Vaihe C: Informaatiojärjestelmäarkkitehtuuri – Tietoarkkitehtuuri
- Syötteet
- Askeleet
- Tuotokset
- Tietoturva-arkkitehtuuri

2. päivä

Vaihe C: Informaatiojärjestelmäarkkitehtuuri – Sovellusarkkitehtuuri
- Syötteet
- Askeleet
- Tuotokset
- Tietoturva-arkkitehtuuri

TOGAF:n Tekninen viitemalli (TRM) (Level 2)
- TRM-elementit ja rakenne
- Alustapalvelujen luokittelu
- Palvelujen laadun luokittelu

Integroidun informaatiostruktuurin viitemalli (III-RM) (Level 2)
- Rajoittamattoman informaatiovirran tarve (Boundaryless Information Flow)
- III-RM:n rakenne

Vaihe D: Teknologia-arkkitehtuuri
- Syötteet
- Askeleet
- Tuotokset
- Tietoturva-arkkitehtuuri

Siirtymäsuunnittelutekniikat
- Toteutustekijöiden arviointi ja päätelmä -taulukko
- Yhdistettyjen puutteiden, ratkaisujen ja riippuvuuksien taulukko
- Arkkitehtuurin toteutusvaiheiden määrittely -taulukko
- Arkkitehtuurin transitiotilojen määrittely -taulukko
- Liiketoiminta-arvon arviotekniikka

Vaihe E: Vaihtoehdot ja ratkaisut
- Syötteet, Askeleet, Tuotokset
- Työpakettien tunnistaminen ja ryhmittely
- Transitioarkkitehtuurien luominen
- Tietoturva-arkkitehtuuri

Vaihe F: Siirtymäsuunnittelu
- Syötteet, Askeleet, Tuotokset
- Siirtymäprojektien priorisointi
- Tietoturva-arkkitehtuuri

Vaihe G: Toteutuksen hyvä hallinta
- Syötteet
- Askeleet
- Tuotokset
- Tietoturva-arkkitehtuuri

Vaihe H: Arkkitehtuurin muutoksenhallinta
- Syötteet
- Askeleet
- Tuotokset
- Tietoturva-arkkitehtuuri

Arkkitehtuurivaatimusten hallinta
- Syötteet
- Askeleet
- Tuotokset
- Tietoturva-arkkitehtuuri

3. päivä

Arkkitehtuurin ositus
- Osituksen tarkoitus
- Ratkaisun ja arkkitehtuurin osittamisen ominaispiirteet

Arkkitehtuurin tietovarasto
- Liittymäkohdat yrityksen tietovarastoon
- Tietovaraston osa-alueet

ADM:n soveltamisohje: Iteraatiot ja tasot
- Iteraation käsite
- Erilaiset iteraatiot ja tasot
- Kuinka iterointia sovelletaan eri ADM-vaiheissa

ADM:n soveltamisohje: Tietoturva
- Suositeltu soveltamistapa

ADM:n soveltamisohje: palvelukeskeinen arkkitehtuuri
- SOA:n kuvaus
- SOA:n avainkäsitteet

Arkkitehtuurikypsyysmallit
- CMM:n rooli
- ACMM:n rakenne ja tasot
- Kypsyysarviointi ADM:n vaiheissa

Arkkitehtuurikyvykkyyden viitekehys
- Tarkoitus
- Rakenne
- Hyödyt