GO! - koulutus alkaa varmasti

GO! - Garanterad kursstart


Ilmoittautuessasi koulutukseen, jossa näkyy GO! -kuvake päivämäärän jälkeen, voit olla varma, että koulutus alkaa! 

Koulutukseen lähteminen vaatii usein paljon suunnittelua. Siksi käytämme "GO! - koulutus alkaa varmasti" -merkkiä. Nämä koulutukset toteutuvat varmasti, joten voit ennakoida varaamalla majoituksen ja matkat. 

Koulutukset toteutetaan aina osallistujamäärän perusteella. Työskentelemme kovasti sen eteen, että saisimme liitettyä GO!-painikkeen kaikkiin koulutuksiimme. 

Tieturi pidättää oikeuden muutoksiin.

Klikkaa Plus- painiketta nähdäksesi nämä koulutukset.

Viikko 43

Projektitoiminnan kuntotesti


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Lue lisää ja ilmoittaudu >

Sähköisen, kattavan projektityön kuntotestin avulla löydät kipupisteet ja ongelma-alueet, joiden korjaamisella saat välitöntä hyötyä projektitoimintaasi.

Lue lisää

Certified ScrumMaster


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 23.10, 20.11, 18.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
23.10 GO!, 20.11 GO!, 18.12

Koulutuksessa käydään läpi ketteryyden käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja ScrumMastereita.

Lue lisää

DevOps Fundamentals (DASA) Training & Certification


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 24.10, 29.1
Lue lisää ja ilmoittaudu >
24.10 GO!, 29.1

This course is designed to provide you with the background knowledge you need to understand the principles and practices of DevOps.

Lue lisää

Muutoksen toteuttaminen onnistuneesti hankkeen kautta


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 23.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
23.10 GO!

Koulutus keskittyy siihen, kuinka pystyt toteuttamaan suuriakin muutoksia tehokkaasti. Hiot taitojasi muutoksen läpivientiin hankkeena, jolloin muutoksesta tulee helpommin johdettava ja seurattava kokonaisuus. Saat muutosvastarintaa pienennettyä, kun toteutat muutoksen systemaattisena, hyvin kommunikoituna ja ihmisten eri tyylit huomioivana muutosprojektina.

 

Lue lisää

HTML5, CSS3 ja JavaScript


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 23.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
23.10 GO!
23.10 R GO!

Koulutuksessa opit käyttämään web-standardien viimeisiä versioita oikeaoppisella tavalla. Lisäksi saat hyvän yleiskuvan tuoreimpien tekniikoiden tarjoamista mahdollisuuksista selainpohjaista ratkaisua toteutettaessa.

Lue lisää

Managing Change as a Project


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 23.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
23.10 GO!

This training focuses on how you can carry out major changes effectively. You sharpen your skills on how to lead change as a project, thus making it more easily managed and monitored entity. You reduce the resistance of change, when the change is implemented in a systematic, well-communicated and people's different styles considering change project.

Lue lisää

Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti (JHS 179)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 26.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
26.10 GO!

Koulutuksessa käydään läpi miten työskennellään kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen kanssa. Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti -koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät, miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan ja tuntevat työtä ohjaavan suosituksen JHS 179 sisällön. Osallistujat osaavat tuottaa keskeisiä kokonaisarkkitehtuurin luomiseen liittyviä kuvauksia ja tietävät, miten työtä kannattaa tehdä.

Lue lisää

Excel taulukot ja pivot-raportointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 26.10, 5.3
Lue lisää ja ilmoittaudu >
26.10 GO!, 5.3

Koulutuksessa käydään läpi Excel-taulukoita sekä perehdytään pivot-työvälineeseen. Koulutuksen jälkeen osaat käsitellä erilaisia Excel-taulukoita mahdollisimman tehokkaasti sekä muodostaa niistä pivot-työvälineellä yhteenvetolaskelmia ja kaavioita. Lisäksi osaat käyttää suodatuksessa ehtoalueita ja erikoissuodatusta sekä tunnet tietokantafunktiot.

Lue lisää

JavaEE-ohjelmoinnin perusteet


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 26.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
26.10 GO!

Koulutuksessa käydään läpi JavaEE-arkkitehtuurin yleiskuva sekä opiskellaan perusteet alustalla käytettävistä tekniikoista. Kurssilainen näkee käytännössä miten laajahko JavaEE-sovellus rakentuu ja miten eri tekniikat nivoutuvat toisiinsa.

JavaEE on varmastikin yleisimmin taustalla laajoissa yritysjärjestelmissä. Vuosien saatossa alusta on kasvanut luotettavaksi ja varmatoimiseksi ympäristöksi, joka tarjoaa mahdollisuuksia hyvin moneen erilaiseen tarpeeseen. Tämän koulutuksen tarkoituksena on luoda yleiskuva alustan tarjoamista mahdollisuuksista sekä esitellä kevyellä tasolla alustan tarjoamat tekniikat.

Lue lisää

Linuxin tietoturva


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 26.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
26.10 GO!

Koulutuksessa käydään läpi kaikki oleelliset Linuxin tietoturvaan vaikuttavat asiat sekä työkalut, joiden avulla tietoturvaa voidaan parantaa ja joilla voidaan myös säännöllisesti tarkistaa tietoturvan tilaa.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Viikko 44

TOGAF 9 Foundation 2.0


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 30.10, 21.11, 18.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
30.10 GO!, 21.11 GO!, 18.12

Koulutuksessa käydään läpi maailman yleisimmin käytettyä yritysarkkitehtuuriviitekehystä TOGAFia (Forrester 2009). Koulutus tarjoaa osallistujalle TOGAF® 9 Foundation (level 1) -sertifikaatin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja valmiudet.

Lue lisää

TOGAF 9 Foundation 2.0 + certification test


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 30.10, 21.11, 18.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
30.10 GO!, 21.11 GO!, 18.12

TOGAF provides the methods and tools for assisting in the acceptance, production, use, and maintenance of an enterprise architecture. It is based on an iterative process model supported by best practices and a re-usable set of existing architecture assets.

Lue lisää

Päivässä sinuiksi projektityön kanssa


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 30.10, 14.11, 18.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
14.11
30.10 GO!, 18.12

Saat perusteorian ja käytännön esimerkkien avulla kokonaiskuvan projektityön menetelmistä sekä parhaista käytännöistä. Koulutus korostaa tehokkaan viestinnän merkitystä ja painottaa projekteihin osallistuvien henkilöiden vaikutusta tehtävän onnistumiseen.

Lue lisää

Visio jatkokurssi - mallit ja raportointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 2.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
2.11 GO!

Koulutuksessa käymme läpi, kuinka tuotat Vision viimeisteltyjä mallipohjia käyttäen mm. teemoja ja tasoja ja osaat hyödyntää malleissa ohjelman tarjoamia automaattisia raportointiin liittyviä toimintoja ja ominaisuuksia. Koulutuksen jälkeen pystyt hyödyntämään Vision ominaisuuksia laajemmin.

Lue lisää

Excel PowerPivot


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 31.10, 5.2
Lue lisää ja ilmoittaudu >
31.10 GO!, 5.2 GO!

Koulutuksen jälkeen osaat tehokkaasti ja monipuolisesti käsitellä isoja tietomääriä Excelin raportointityökaluilla. Osaat tuoda tietoja eri tietolähteistä Excelin PowerPivottiin ja luoda niistä monipuolisia Pivot-raportteja.

Lue lisää

Ketterä määrittely


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 31.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
31.10 GO!

Koulutuksessa käydään läpi määrittelyn todellisten tarpeiden löytämistä, priorisointia ja vaatimusten esittämistä eri sidosryhmien ymmärtämällä tavalla. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi kuinka hyvin kehitetty määrittelyn ratkaisu täyttää käyttäjien tarpeet. Ketterässä kehittämisessä ja määrittelyssä korostuu tehokas kommunikointi ja jatkuvan palautteen avulla tapahtuva oppiminen. Koska jokainen projekti on erilainen, on tärkeää myös soveltaa määrittelyä ja sen käytäntöjä kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.

Lue lisää

Tietoturvallisuuden hallinta


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 1.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
1.11 GO!

Koulutuksessa käydään läpi tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät, alan standardit sekä tekniseen tietoturvaan liittyvät keskeisimmät suojaustekniikat sekä teknologioihin mahdollisesti liittyvät heikkoudet. Koulutuksen käynyt osaa dokumentoimaan organisaation tietoturvapolitiikan.

Lue lisää

Java-ohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 30.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
30.10 GO!

Koulutuksessa käydään läpi Java SE:n keskeisimmät tekniikat ja kirjasto-osuudet. Koulutuksen käytyäsi osaat toteuttaa sovelluksia Javalla. Osaat myös parhaat käytännöt sovelluksen suorituskykyä ja ratkaisun ylläpidettävyyttä silmällä pitäen.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Viikko 45

ITIL® Foundation


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 23.10, 6.11, 27.11, 13.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
23.10, 6.11 GO!, 13.12
27.11
6.11

ITIL® on kokoelma IT-palveluiden hallintaan ja tuottamiseen liittyviä prosesseja, jotka on koottu ja kehitetty alan parhaista käytännöistä. Koulutuksessa käydään läpi koko ITIL® sisältö kansainvälisten sertifiointivaatimusten mukaisesti. Koulutuksen jälkeen sinulla on perustason ymmärrys keskeisistä ITIL®-käsitteistä. Koulutus antaa valmiudet ITIL® Foundation –sertifikaatin suorittamiseen.

Lue lisää

Microsoft Project jatkokoulutus - projektin edistynyt suunnittelu ja seuranta


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 10.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
10.11 GO!

Projektinhallintaohjelmiston jatkokoulutuksessa käymme läpi budjetin, kustannusten sekä resurssien laajemman hallinnan Microsoft Projectin avulla. Tutustumme ohjelma- ja hanketason hallinnan mahdollisuuksiin sekä käymme läpi eri osien mukauttamista käyttäjän tai projektiryhmän omiin tarpeisiin.

Koulutuksen jälkeen ymmärrät syvällisemmin Microsoft Project –ohjelman projekteja tehostavia ominaisuuksia.

Lue lisää

Enterprise Architect -mallinnusväline


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 6.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
6.11 GO!

Koulutuksessa käydään läpi Enterprise Architect työvälinettä. Enterprise Architect -koulutuksen jälkeen osallistuja osaa luoda ja ylläpitää Sparx Systemsin Enterprise Architect -mallinnusvälineellä UML-malleja, jotka sisältävät käyttötapaus-, toiminto-, sekvenssi-, tila- ja luokkakaavioita. Kurssilla luodaan katsaus myös komponentti- ja koosterakennekaavioihin. Kurssilla kerrataan tarvittaessa myös UML-kuvausten peruskäsitteet.

Lue lisää

Ketterä projekti – agile projektijohtaminen


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 10.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
10.11 GO!

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin suunnittelusta ja johtamisesta ja sisäistät miksi Scrummaster ei ole sama kuin projektipäällikkö. Koulutuksen sisällön avulla pystyt määrittämään projektin vastuut ja roolit ketterässä ympäristössä.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Viikko 46

Ketterä ja tutkiva testaus


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 14.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
14.11 GO!

Koulutuksessa käydään läpi ketteryyden käsitteet testauksen näkökulmasta. Ketterä- ja tutkiva testaus -koulutuksen jälkeen osallistuja omaa hyvät perustiedot ketteryydestä sekä tutkivasta testauksesta ja niiden soveltamisesta käytännön ohjelmistokehitykseen. Koulutus auttaa ymmärtämään perinteiseen ohjelmistokehitykseen- ja ketterään ohjelmistokehityksen liittyvän ohjelmistotestauksen erot ja auttaa ketterän testauksen käyttöönottoa organisaatiossa.

Lue lisää

C++ Basic Programming


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 14.11, 29.1, 5.3, 16.4 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
14.11 R GO!, 14.11 R GO!, 29.1 R, 5.3 R,
16.4 R, 21.5 R
14.11 R GO!, 14.11 R GO!, 29.1 R, 5.3 R,
16.4 R, 21.5 R
14.11 GO!, 14.11 GO!, 29.1, 5.3,
16.4, 21.5

This is the basic C++ course. You will have an introduction to all the basic parts of the quite extensive language C++ as in the 2014 standard. Course focus is on practical use of the language for typical situations, and design in an object oriented way. All theory is applied in hands-on labs where all produced code is platform independent. The course is also IDE independent.

Lue lisää

Leading SAFe with SAFe Agilist (SA) Certification

Uusi
Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 15.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
15.11 GO!

Leading SAFe course teaches the Lean-Agile principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe®). Attending the class prepares you to take the exam and become a certified SAFe® Agilist (SA).

Lue lisää

Tehokas Java


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 13.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
13.11 GO!

Koulutuksen käytyäsi osaat Java-virtuaalikoneen toiminnat ja osat. Opit kehittämään optimoituja, tietoturvallisia sovelluksia Java-alustalle. Keskeinen teema on sovelluksen suorituskyky, ajoympäristöstä koodauksen tehokkuuteen.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Viikko 47

Certified ScrumMaster


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 23.10, 20.11, 18.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
23.10 GO!, 20.11 GO!, 18.12

Koulutuksessa käydään läpi ketteryyden käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja ScrumMastereita.

Lue lisää

TOGAF 9 Foundation 2.0


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 30.10, 21.11, 18.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
30.10 GO!, 21.11 GO!, 18.12

Koulutuksessa käydään läpi maailman yleisimmin käytettyä yritysarkkitehtuuriviitekehystä TOGAFia (Forrester 2009). Koulutus tarjoaa osallistujalle TOGAF® 9 Foundation (level 1) -sertifikaatin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja valmiudet.

Lue lisää

TOGAF 9 Foundation 2.0 + certification test


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 30.10, 21.11, 18.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
30.10 GO!, 21.11 GO!, 18.12

TOGAF provides the methods and tools for assisting in the acceptance, production, use, and maintenance of an enterprise architecture. It is based on an iterative process model supported by best practices and a re-usable set of existing architecture assets.

Lue lisää

Visio peruskurssi - prosessit dokumenteiksi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 23.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
23.11 GO!

Koulutuksessa käymme läpi, kuinka laadit Visiolla prosessikaavion ja muokkaat valmiita piirroksia. Koulutuksen jälkeen tunnet ohjelman mahdollisuudet, käyttötavat ja hallitset kaavioiden luomiseen liittyvät parhaat käytännöt ja niksit.

Lue lisää

Angular-ohjelmointi TypeScriptillä


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 20.11, 12.2
Lue lisää ja ilmoittaudu >
20.11 GO!, 12.2

Koulutuksessa käydään läpi Angular toiminnallisuutta. Koulutuksen jälkeen osaat toteuttaa Angular-sovelluksia TypeScriptillä.

Lue lisää

Excel funktiot ja pivot


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 22.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
22.11 GO!

Koulutuksen jälkeen osaat tuoda tietoa Exceliin eri lähteistä. Osaat lisäksi muokata tiedon edelleen muotoon, josta voit kätevästi tehdä Pivot-taulukoita.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Viikko 48

Certified Scrum Product Owner


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 2.11, 30.11, 20.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
2.11
30.11 GO!, 20.12

Koulutuksessa käydään läpi ketteryyden käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja Scrum tuoteomistajia. Scrumissa tuoteomistajat ovat vastuussa tietojärjestelmien tai muiden monimutkaisten liiketoimintahankkeiden rakennuttamisesta.

Lue lisää

Lean IT Foundation


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 30.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
30.11 GO!

Lean IT on tapa muuttaa organisaatio asiakaslähtöiseksi ja tehokkaaksi. Lean IT Foundation -koulutuksemme kattaa kaikki tarvittavat elementit Lean IT:n käytäntöön viemiseksi.

Lue lisää

ISTQB Sertifioitu testaaja - perustaso


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 29.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
29.11 GO!

Koulutuksessa käydään läpi ohjelmistotestauksen perustutkintoon, ISTQB Sertifioitu testaajan -perustasoon, liittyvät asiat. Koulutuksen jälkeen tunnet ohjelmistotestauksen perusterminologian ja sinulla on valmiudet käyttää eri testaustekniikoita käytännön testausprojekteissa.

Lue lisää

Teknisen tietoturvan perusteet


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 30.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
30.11 GO!

Koulutuksessa käydään läpi kattavasti teknisen tietoturvan haasteet.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Viikko 49

Hyväksymistestaus (Acceptance testing)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 7.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
7.12 GO!

This course provides the delegate with necessary knowledge on User Acceptance Testing (UAT).

Lue lisää

Testauksen valmennusohjelma


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 9.11, 4.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
4.12 GO!
9.11

Koulutuksessa käydään läpi työvaiheet, jotka liittyvät testaukseen. Koulutuksen jälkeen henkilö osaa suunnitella testausta ja testitapauksia sekä tietää, miten testaus otetaan huomioon ohjelmistokehitysprosessin eri vaiheissa sopimuksen teosta projektin päättämiseen ja ylläpitovaiheeseen.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Viikko 50

PRINCE2 ® Foundation suomeksi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 11.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
11.12 GO!
11.12 R GO!

Koulutuksessa perehdyt Prince2 projektihallintamenetelmään. Kurssin käytyäsi osaat hyödyntää tätä projektityön viitekehystä omissa projekteissasi, joko projektipäällikkönä tai projektiryhmän jäsenenä. Tämä Prince2 koulutus valmistaa sinut suorittamaan Prince2 Foundation -sertifioinnin halutessasi.

Lue lisää

Taitavan projektipäällikön leadership-taidot – asiantuntijoiden johtaminen


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 26.10, 14.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
26.10, 14.12 GO!

Tästä koulutuksesta saat keinoja ja osaamista omien johtamis- ja vuorovaikutustaitojesi kehittämiseen. Tunnistat omat vahvuutesi ja kehityskohteesi sekä saat eväitä itsesi johtamiseen.

Lue lisää

Tietoturvatyön johtaminen


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 14.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
14.12 GO!

Koulutuksessa käydään läpi tietoturvan johtamisen prosessi kansainvälisten standardien esittämässä muodossa.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Viikko 6

Excel PowerPivot


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 31.10, 5.2
Lue lisää ja ilmoittaudu >
31.10 GO!, 5.2 GO!

Koulutuksen jälkeen osaat tehokkaasti ja monipuolisesti käsitellä isoja tietomääriä Excelin raportointityökaluilla. Osaat tuoda tietoja eri tietolähteistä Excelin PowerPivottiin ja luoda niistä monipuolisia Pivot-raportteja.

Lue lisää

Nopea ohjelmistotestaus

Uusi
Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 5.2
Lue lisää ja ilmoittaudu >
5.2 GO!

Nopea ohjelmistotestaus -kurssi virittää testaustavat uudelle tasolle, jotta sinä saisit laittaa osaamisesin peliin täysimääräisesti.

 

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Viikko 7

Excel tehokas peruskäyttö


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 14.12, 12.2
Lue lisää ja ilmoittaudu >
14.12, 12.2 GO!

Excel tehokas peruskäyttö -koulutuksessa opit Microsoft Excelin perustoimintojen helpon ja tehokkaan käytön. Koulutuksen jälkeen osaat käyttää Exceliä päivittäisessä työssäsi. Osaat tehdä peruskaavoja ja tiedät miten tietoa syötetään Excelissä. Osaat muokata olemassa olevaa Excelin laskentataulukkoa ja tunnet Excelin perusfunktiot. Osaat myös tulostaa Excelistä sekä visualisoida laskentataulukkosi tiedot Excelin graafisena kaaviona.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.