FrontpageAgile trainingsKetterä johtajuus - agile leadership

Ketterä johtajuus - agile leadership

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Koulutuksessa opit ketterän ja Lean johtajuuden keskeiset periaatteet. Ketterä johtajuus -koulutuksen jälkeen osaat soveltaa ketterää ja Lean johtajuutta omassa työssäsi.

Ketterän ohjelmistotuotannon (Agile software development) ja Lean-tuotannon (Lean Manufacturing) kestomenestys on johtanut siihen, että niiden toimintatapoja on alettu soveltaa myös muilla toimialoilla ja yleisjohtamisessa. Ja ihan syystä, sillä saavutetut tulokset eivät voi olla seurausta pelkästään ideoiden markkinoinnista ja tuotteistuksesta vetävien tuotemerkkien alle. Toisaalta häikäisevistä menestystarinoista huolimatta siirtyminen ketterään toimintaan on myös usein epäonnistunut. Ero onnistuneiden ja epäonnistuneiden toteutusten välillä on johtajuudessa ja yrityskulttuurissa.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

2 days


Price

1590 €

Kohderyhmä

Kurssi sopii päättävässä asemassa oleville henkilöille, jotka haluavat johtaa ketterien periaatteiden mukaisesti: johtaja, päällikkö, tiimin vetäjä...

Esitiedot

Tämä koulutus keskittyy ketterän toimintavan hyödyntämiseen nimenomaan johtamisessa. Tämä kurssi ei ole perehdytys ketteryyteen, vaan osallistujalla täytyy olla perustuntemus ketteryydestä ja agilesta toiminnasta, esim. kurssin Ketteryyttä johdolle avulla. 

Ketterä johtajuus - agile leadership -kurssin sisältö

Lyhyt yleiskatsaus ketterään johtajuuteen

 • Asiakaskeskeisyys
 • Systeemiajattelu
 • Organisaatiokulttuuri
 • Matala organisaatio
 • Taylorismi on aikansa lapsi
 • Tarjonnan maailmasta kysynnän maailmaan
 • Variaatio, koordinaatiokaaos

Ketterä johtajuus (Agile leadership)

 • Ilahduta asiakasta (delight the customer)
 • Sisäinen ja ulkoinen motivaatio
 • Itseohjautuvan tiimin kehittäminen
 • Minä ketteränä johtajana
 • Vastuullisuusprosessi (responsibility process)
 • Growth mindset, toimiva kehittymisen asenne

Arvojohtaminen ja ketterät arvot

 • Kokeileva toimintatavan rakentaminen
 • Luottamuksen rakentaminen, rohkeuden arvostaminen
 • Vastuun jakaminen
 • Läpinäkyvyys, avoimuus, rehellisyys
 • Onnellinen henkilöstö palvelee parhaiten 

Valmentava johtaminen

 • Päätöksen teko tiimien jäsenille
 • Aktiivinen kuunteleminen sitouttajana
 • Tehokkaat kysymykset tiimien jäsenten auttamiseen

Palvelijajohtaja

 • Palvelijajohtajuuden keskeiset elementit
 • Miten palvelen asiakasta ja henkilöstöä

Tiimityö ketterässä johtamisessa

 • Toimivan tiimin kehittäminen
 • Tiimiverkot isossa organisaatiossa

Kommunikaatio ja agile johtajuus

 • Raportoinnista vuorovaikutukseen
 • Uudet kommunikaatiotavat
 • Hajautettu työnteko
 • Kansallisten erojen merkitys agilessa johtamisessa

Muutoksen johtaminen ketterästi

 • Miten muutan toimintaympäristöä muutoksen aikaansaamiseksi?
 • Kuinka kehitän organisaatiokulttuuria

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Testimonials

Erinomainen koulutus, kouluttaja ja puitteet. Erittäin hyvää kurssilla oli myös, että kurssin aiheet herättivät paljon keskustelua ja oli mukava kuulla, miten muissa organisaatioissa toimitaan. Kiitokset kurssista!

You might be interested in these courses: