FrontpageITIL®, IT service managementTietotyön prosessien automatisointi

Tietotyön prosessien automatisointi

Tällä kurssilla ymmärrät, kuinka prosessiautomaatioon tulee lähteä ja kuinka sitä tulee johtaa, suunnitelmallisen ja todennettavissa olevan vaikuttavuuden saavuttamiseksi – jatkuvan kehittämisen mallilla. Prosessiautomaatio ja ohjelmistorobotiikka ovat tulleet jäädäkseen. Tietotyön automatisointi avaa huimia mahdollisuuksia ydintoimintojen tehostamiseen jopa erittäin lyhyellä investointien takaisinmaksuajalla (ROI).


Training formats

Classroom
Remote


Duration

2 days


Price

1590 €

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu:​

 • Liiketoimintajohdolle ja toimialajohdolle​
 • Prosessin omistajille ja prosessijohtajille​
 • Palveluprosesseista vastaaville​
 • Tietohallintojohdolle CIO/CDO ja robotiikkavastaaville
 • Kehitysjohtajille/-päälliköille

Tavoite

Koulutuksen käytyäsi: ​

 • Tunnistat asiakasarvojen merkityksen ja mittarit prosesseille​
 • Osaat mallintaa prosessin virtauksen ja mittaroida sitä​
 • Tunnistat prosessin pullonkaulat ja pystyt arvioimaan automatisoinnin potentiaalin​
 • Osaat suunnitella ja todentaa automaation vaikuttavuuden​
 • Tiedät kuinka automaatio käyttöönotetaan ja kuinka siirrytään projektimallista jatkuvaan kehitykseen​
 • Tunnistat jatkuvan kehittämisen ja projektiluontoisen kehittämisen erot ja hyödyt​
 • Tiedät, minkälaisella organisaatio- ja johtamismallilla hyödynnät jatkuvasti kehittyvää automaatiota​
 • Ymmärrät automaatioon liittyvän muutosjohtamisen tarpeet ja vaatimukset.

Tässä koulutuksessa ei opeteta robotiikan toteuttamista, vaan ohjelmistorobottien ja automaation käyttöönottamista sekä jatkuvaa johtamista. 

Prosessien automatisointi kurssin sisältö

Automaation tavoitteiden ymmärtäminen​

 • Automaatio osana strategista suunnittelua​
 • Automaatiostrategia ja visio​
 • Automaation tavoitteiden ja rooli organisaatiossa​
 • Sisäinen viestintä ja markkinointi​

Automaation vaikuttavuuden suunnittelu ja todentaminen​

 • Vaikuttavuuden mittarit​
 • Prosessien virtaus ja pullonkaulat​
 • Potentiaalisten kohteiden tunnistaminen ja priorisointi​
 • Hyötyjen analysointi ja business case -analyysi​
 • Onnistumisen edellytykset ja yleisimmät kompastuskivet​
 • Kohteiden määrittely ja kuvaaminen​

Automaation edellytykset ja vaatimukset​

 • Prosessit kuntoon​
 • Mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä​
 • Sovelluskehityksen vaihtoehdot

Käyttöönoton suunnittelu​

 • Ketterät menetelmät ja projektointi​
 • Tiekartan ja robottisalkun laatiminen​

Jatkuvuuden turvaaminen ja riskien hallinta​

 • Robotti vs. ihminen – molempi parempi​
 • Virhe- ja poikkeustilanteiden hallinta sekä ennakointi​
 • Milloin ja mitä kannattaa ostaa palveluna?​

Tietoturva ja –suoja​

 • Keskeiset periaatteet​
 • Suurimmat riskit​
 • Mitä vähintään tulee ottaa huomioon?

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.