Koulutukset

Agile kurs

Agile, Lean ja Scrum -koulutukset

Tieturi tarjoaa koulutuksia kehittämisestä kiinnostuneille. Ketteryys on nykyisin valtavirtaa. Pääosa kehitysprojekteista tehdään tavalla tai toisella ketterästi. Enemmistö valmennuksiin osallistuvista on jo kokeneita “scrummaajia”, jotka etsivät uusia ideoita laadun ja tuottavuuden parantamiseen. Ratkaisuja tähän löytyy organisaatiokulttuurin parantamisesta, teknisistä käytännöistä ja syvällisemmästä Lean-ajattelun soveltamisesta.

 

Koulutukset: Agile, Lean ja Scrum

Certified ScrumMaster (CSM)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 29.11, 17.12, 21.1, 11.2 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
29.11 GO!, 28.3,
17.12, 21.1, 11.2, 11.3,
15.4, 6.5, 3.6, 25.6,
29.4

Kurssilla opit Scrumin niin, että voit ohjata sen käyttöä käytännön työssä. Kurssin suorittamalla sinusta tulee sertifioitu ScrumMaster (CSM).

Lue lisää

Certified Scrum Product Owner (CSPO)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 19.11, 10.12, 14.1, 4.2 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
19.11 GO!, 10.12 GO!, 14.1, 4.2,
13.3, 8.4, 13.5, 5.6,
27.6,
18.2
21.2, 25.4,

Kurssilla opit Scrumin niin, että voit ohjata sen käyttöä käytännön työssä. Kurssin suorittamalla sinusta tulee sertifioitu Scrum tuoteomistaja, Certified Scrum Product Owner (CSPO).

Lue lisää

Scrum suomeksi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 20.11, 29.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
20.11
29.11

Koulutuksessa käydään läpi ketterän kehitystavan malli. Koulutuksen jälkeen henkilö osaa tunnistaa ketteryyden arvot ja periaatteet. Lisäksi hän tutustuu Scrumin ajattelutapaan ja käytäntöihin sidosryhmän edustajan näkökulmasta. Koulutuksen käynyt ymmärtää myös ketteryyden edut perinteiseen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun perustuvaan vesiputousmalliin verrattuna.

Lue lisää

Kanban käytännössä


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 19.11, 13.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
19.11
13.12

Kanbanin käyttö päivittäisessä tiimityössä. Osallistu kurssille, niin tehostat työtäsi toimivilla Kanban-tauluilla. Lue lisää!

Lue lisää

Leading SAFe with SAFe Agilist (SA) Certification


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 26.11, 17.12, 17.1, 13.2 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
17.12 GO!, 17.1, 13.2, 20.3,
11.4, 9.5, 17.6,
26.11 GO!, 27.5,

Leading SAFe course teaches the Lean-Agile principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe®). Attending the class prepares you to take the exam and become a certified SAFe® Agilist (SA).

Lue lisää

SAFe DevOps Practitioner with SDP Certification

Uusi
Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 7.3, 6.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
7.3, 6.6,

In SAFe DevOps course you learn DevOps competencies to accelerate time-to-market by improving the flow of value through Continuous Delivery Pipeline. Become a certified SAFe DevOps Practitioner, SDP.

Lue lisää

SAFe Scrum Master with SSM Certification


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 4.4
Lue lisää ja ilmoittaudu >
4.4

This SSM training gives an understanding of  the role of Scrum Master in a SAFe® (Scaled Agile Framework®) enterprise. 

 

Lue lisää

SAFe Product Manager/Product Owner with PMPO Certification


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 7.2, 8.4, 13.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
7.2, 8.4, 13.6,

This PM/PO training gives you an overview of the Scaled Agile Framework® (SAFe®), the Lean-Agile mindset, and an understanding of how the Product Manager and Product Owner roles operate in the enterprise to drive the delivery of value.

Lue lisää

SAFe for Teams with SP Certification

Uusi
Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 29.11, 16.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
29.11, 16.5,

A SAFe 4 Practitioner (SP) is a Scaled Agile Framework® (SAFe) team member responsible for using Scrum, Kanban, and Extreme Programming (XP) in a SAFe environment. Key areas of responsibility include planning Program Increments and Iterations, breaking requirements into stories, developing incrementally with built-in quality, demonstrating value at a team and program level, and problem-solving impediments to drive relentless improvement.

Lue lisää

Ketterä johtajuus - agile leadership


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 18.3, 10.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
18.3, 10.6,

Koulutuksessa opit ketterän ja Lean johtajuuden keskeiset periaatteet. Ketterä johtajuus -koulutuksen jälkeen osaat soveltaa ketterää ja Lean johtajuutta omassa työssäsi.

Lue lisää

Lean IT Foundation


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 29.11, 11.3, 23.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
29.11 GO!, 11.3, 23.5,
29.11 GO!, 11.3, 23.5,

Lean IT on tapa muuttaa organisaatio asiakaslähtöiseksi ja tehokkaaksi. Lean IT Foundation -koulutuksemme kattaa kaikki tarvittavat elementit Lean IT:n käytäntöön viemiseksi.

Lue lisää

Chef Essentials


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 6.12, 18.2
Lue lisää ja ilmoittaudu >
6.12, 18.2,

Puppet Essentials


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 5.2, 24.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
5.2, 24.6,

Ketterä määrittely


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 13.12, 28.1, 25.3, 13.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
13.12 GO!, 28.1, 25.3, 13.6,

Koulutuksessa käydään läpi määrittelyn todellisten tarpeiden löytämistä, priorisointia ja vaatimusten esittämistä eri sidosryhmien ymmärtämällä tavalla. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi kuinka hyvin kehitetty määrittelyn ratkaisu täyttää käyttäjien tarpeet. Ketterässä kehittämisessä ja määrittelyssä korostuu tehokas kommunikointi ja jatkuvan palautteen avulla tapahtuva oppiminen. Koska jokainen projekti on erilainen, on tärkeää myös soveltaa määrittelyä ja sen käytäntöjä kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.

Lue lisää

Ketterä projekti – agile projektijohtaminen


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 10.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
10.5

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin suunnittelusta ja johtamisesta ja sisäistät miksi Scrummaster ei ole sama kuin projektipäällikkö. Koulutuksen sisällön avulla pystyt määrittämään projektin vastuut ja roolit ketterässä ympäristössä.

Lue lisää

Ketteryyttä johdolle


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi ketteryyden käsitteet johdon tasolla. Kurssin jälkeen tiedät ketteryyden arvot ja periaatteet. Olet tutustunut Scrumin ajattelutapaan ja käytäntöihin johdon, myynnin ja ohjausryhmien näkökulmasta.

Lue lisää

Ketterä ja tutkiva testaus


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi ketteryyden käsitteet testauksen näkökulmasta. Ketterä- ja tutkiva testaus -koulutuksen jälkeen osallistuja omaa hyvät perustiedot ketteryydestä sekä tutkivasta testauksesta ja niiden soveltamisesta käytännön ohjelmistokehitykseen. Koulutus auttaa ymmärtämään perinteiseen ohjelmistokehitykseen- ja ketterään ohjelmistokehityksen liittyvän ohjelmistotestauksen erot ja auttaa ketterän testauksen käyttöönottoa organisaatiossa.

Lue lisää

Agile People – Leadership for Agile Culture


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Rethink leadership! If you are looking for trends and modern ways of leadership and organizational development to meet the demand for never-ending innovation and creativity, this is the workshop for you.

Lue lisää

Leanscape - gamified Lean eLearning


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Lue lisää >

Leanscape is a gamified interactive eLearning package for your organization to grasp the essence of agile and lean practices.

Lue lisää

Ketterä kehitystyö Scrumilla


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi ketterä tuotekehitysmalli Scrumin avulla. Ketterä kehitystyö Scrumilla -koulutuksen jälkeen henkilö osaa ketteryyden arvot ja periaatteet. Hän tuntee Scrum-ajattelua ja sen käytäntöjä, minkä avulla hän lisää tuottavuutta ja laatua sekä vähentää riskejä etenemällä pala palalta vahvan asiakkaiden osallistumisen ja asiakaspalautteen ohjaamana.

Lue lisää

Certified Scrum Developer CSD


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Certified Scrum Developer koulutus täydentää Scrum-taitojasi ketterän ohjelmistokehityksen teknisellä osaamisella. 

Koulutukseen osallistujat oppivat käyttämään ketteriä käytäntöjä laadukkaan ohjelmiston kehittämiseen JavaScript-ympäristössä. He oppivat kuinka ketterässä ohjelmistotuotannossa määrittelijät ja suunnittelijat työskentelevät yhdessä ohjelmoijien ja testaajien kanssa.  He oppivat auttamaan toisiaan monitaitoisessa roolittomassa tiimissä.  Tämä vaatii yhteistyötaitoja ja asiantuntijoiden työn välisten aukkojen poistamista.

Lue lisää

Scrumban


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi Scrumban-malli, missä yhdistellään Scrumin ja Kanbanin parhaita käytäntöjä omien työtehtävien edellyttämällä tavalla. Koulutuksen käynyt osaa yhdistellä Scrum ja Lean ajattelutapaa Kanban visualisoinnilla.

Lue lisää

Ketterän ohjelmistoprojektin läpivienti


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi miten ohjelmistoprojekti viedään läpi ketterästi. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa toimia asiakkaana, tiimin vetäjänä ja tiimin jäsenenä ketterissä ohjelmistokehitysprojekteissa käyttäen valittuja Scrum, Lean Software Development, XP, Agile Modelling ja Unified Process -käytäntöjä.

Lue lisää

Ketterän ohjelmistokehityksen menetelmät


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi ketterän ohjelmistokehityksen toimintaperiaatteet. Koulutuksen jälkeen osallistujat tuntevat tunnetuimpien ketterien menetelmien arvot ja periaatteet sekä mahdollisuudet menetelmien hyödyntämiseen. Osallistujat perehtyvät myös ketterien menetelmien ja ketterän toiminnan ydinperiaatteisiin.

Lue lisää

Lean ja Kanban


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi Lean ja Kanban työskentelymalleja. Lean ja Kanban -koulutuksen jälkeen henkilö tunnistaa Lean-ohjelmistotuotannon ajattelutapaa, periaatteita ja keskeisimpiä käytäntöjä. Henkilö osaa myös luoda ja käyttää työhönsä sopivia Kanban-tauluja LeanKit-työkalulla.

Lue lisää

Lean ja Kanban sovelluskehityksessä


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi Lean ja Kanban työskentelymalleja. Lean ja Kanban sovelluskehityksessä -kurssin jälkeen osallistujat tuntevat Lean-ohjelmistotuotannon ajattelutapaa, peri-aatteita ja keskeisimpiä käytäntöjä. He osaavat luoda ja käyttää työhönsä sopivia Kanban-tauluja.

Lue lisää

Blended learning - Scrum tehostetusti


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutus avaa sinulle ketterän kehitystavan mallin. Kurssin jälkeen tunnet ketteryyden arvot ja periaatteet. Olet myös tutustunut Scrumin ajattelutapaan ja käytäntöihin sidosryhmän edustajan näkökulmasta. Koulutuksen käytyäsi ymmärrät ketteryyden edut perinteiseen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun perustuvaan vesiputousmalliin verrattuna. Koulutus koostuu tehokkaasta kahden oppimistavan yhdistelmästä: interaktiivisesta opetuksesta pienryhmässä sekä itse opiskeltavasta pelillistetystä lean-paketista. Monimuotomenetelmä varmistaa uuden omaksumista.

Lue lisää

Webinaari: Ketterä johtajuus (Agile leadership)


Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Ajatuksia herättävä webinaari, joka keskittyy ketterän toimintatavan hyödyntämiseen nimenomaan johtamisessa.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Koulutukset: Agile and Scrum QA | Online

APMG Agile Project Management Foundation and Practitioner (5 day course)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 26.11, 3.12, 10.12, 7.1 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >

JIRA Essentials


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 30.11, 16.1, 22.3, 7.5 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >

DevOps: Continuous Delivery Using Visual Studio Team Services


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 20.12, 15.4, 29.7
Lue lisää ja ilmoittaudu >
20.12, 15.4, 29.7,

Application Lifecycle Management Using Visual Studio 2017


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 10.12, 23.4
Lue lisää ja ilmoittaudu >
10.12, 23.4,

APMG Agile Project Management Practitioner - AgilePM(R)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 28.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
28.11

Understanding Agile and Scrum


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 6.12, 15.4
Lue lisää ja ilmoittaudu >
6.12, 15.4,

Test Driven Development for C# Developers


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 4.12, 17.12, 21.5, 7.8 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
4.12, 17.12, 21.5, 7.8,

Managing Agile Projects


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 7.2, 6.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
7.2, 6.6,

BCS Agile Foundation Certificate


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 29.11, 20.12, 24.1, 12.2 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >

APMG Agile Project Management Foundation - AgilePM(R)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.


Soita tai lähetä sähköpostia  Kontakta oss
teemme sinulle tarjouksen 
010 432 1001 (ark. 8-17)
info@tieturi.fi

Lue lisää ketteryydestä, Leanista ja Scrumista blogistamme!