Koulutukset

Ota yhteyttä

Myyntipalvelu

Myynti

010 4321 001 Ota yhteyttä

Kesto: 2 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 550 €
Voit maksaa:
Koulutuskortti

Haluatko koulutuksen asiakaskohtaisena? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan. 

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Ketterän ohjelmistokehityksen menetelmät

Koulutuksessa käydään läpi ketterän ohjelmistokehityksen toimintaperiaatteet. Koulutuksen jälkeen osallistujat tuntevat tunnetuimpien ketterien menetelmien arvot ja periaatteet sekä mahdollisuudet menetelmien hyödyntämiseen. Osallistujat perehtyvät myös ketterien menetelmien ja ketterän toiminnan ydinperiaatteisiin. 


Tausta

Ketterä ohjelmistokehitys tarjoaa tehokkaita keinoja laadun parantamiseen, tuottavuuden kohottamiseen ja riskien hallin-taan. Keskeistä ketteryydessä on tehostaa työhön osallistuvien välistä yhteistyötä. Ketteriä menetelmiä on vuosien saatossa syntynyt useita, joista tällä kurssilla keskitytään seuraaviin: Lean, Scrum, Kanban ja Extreme Programming. Mutta ketterät menetelmät rakentuvat yhteiselle pohjalle, jonka ymmärtäminen auttaa saamaan parhaan mahdollisen hyödyn ketteryydestä.

Kohderyhmä

Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ketteryyden perustasta ja keskeisistä menetelmistä. Kurssi sopii erityisesti tietojärjestelmien ja ohjelmistojen tilaajille, projektipäälliköille, laatupäälliköille sekä kehittäjille (määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus).

 

Ohjelma

1. päivä

8.45 Ilmoittautuminen ja aamupala

9.00 Kurssi alkaa

Ketteryyden keskeiset kulmakivet
• Mitä ketteryydellä tarkoitetaan?
• Kokemusperäinen prosessin ohjaus
• W. Edwards Demingin laatuympyrä
• Agile Manifesto: ketteryyden arvot ja periaatteet

Ketteryyden ansat, sudenkuopat ja esteet
• Klassisia ansoja ketteryyden tiellä
• Tyypilliset esteet ketteryydelle

Ketterän toiminnan ja menetelmien yhteiset ominaispiir-teet
• Asiakkaan keskeinen rooli
• Monella tasolla tapahtuva jatkuva suunnitteleminen
• Jatkuva riskien hallinta
• Tinkimättömyys laadun suhteen
• Tiimien itseohjautuminen
• Jatkuva kehittyminen ja oppiminen palautteen perusteella

Lean Software Development
• Historia ja tausta
• Pääperiaatteet
• Keskeiset käytännöt
• Kehitystyön hukan aiheuttajat

Scrum
• Scrum ketteränä viitekehyksenä
• Scrum-arvot
• Miten Scrum toimii?
• Roolit ja tuotokset
• Julkaisun suunnittelu
• Sprintin suunnittelu
• Päivittäinen työskentely sprintissä
• Sprintin tulosten esittely
• Scrum ja jatkuva kehittyminen
• Scrum isoissa projekteissa

16.00 Päivä päättyy 

 

2. päivä


8.45 Aamupala

9.00 Päivä alkaa

Kanban
• Kanban ketteränä menetelmänä
• Kanban-arvot
• Miten Kanban toimii?
• Kanban ja roolit
• Kanban-taulun rakentaminen
• Päivittäinen työskentely Kanbanissa
• Kanban ja jatkuva kehittyminen
• Kanban ja skaalautuminen

Scrum ja Kanban – eroavaisuudet ja yhtäläisyydet

Extreme Programming (XP)
• XP ketteränä menetelmänä
• XP:n arvot
• Miten XP toimii?
• 12 käytäntöä
• XP ja skaalautuminen

Katsaus ketterille menetelmille yhteisiin käytäntöihin
• Testivetoinen kehittäminen
• Ketterä mallintaminen
• Arviointi

Tiivistelmä ketteryydestä muilla kehittämisen alueilla
• Sopimukset ja hankinnat
• Määrittely
• Testaus
• Ketterä johtaminen – Management 3.0
• Kokonaisarkkitehtuuri

Yhteenveto

16.00 Kurssi päättyy