Koulutukset

Ota yhteyttä

Myyntipalvelu

Myynti

010 4321 001 Ota yhteyttä

Kesto: 3 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 990 €
Voit maksaa:
Koulutuskortti

Haluatko koulutuksen asiakaskohtaisena? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan. 

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Ketterän ohjelmistoprojektin läpivienti

Koulutuksessa käydään läpi miten ohjelmistoprojekti viedään läpi ketterästi. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa toimia asiakkaana, tiimin vetäjänä ja tiimin jäsenenä ketterissä ohjelmistokehitysprojekteissa käyttäen valittuja Scrum, Lean Software Development, XP, Agile Modelling ja Unified Process -käytäntöjä.

Koulutuksessa suunnitellaan ja ohjataan harjoitusprojektia. Se voi etenkin asiakaskohtaisissa kurssitoteutuksissa olla myös asiakkaan oma projekti.

Tausta

Ketterä ohjelmistotuotanto on synnyttänyt uuden valtavirran perinteisten projektihallintatapojen sijaan ja rinnalle. Ketteriä käytäntöjä tarvitaan, koska liiketoiminta muuttuu nopeasti. Ohjelmistokehityksen pitää reagoida nopeasti muuttuviin vaatimuksiin ja siitä huolimatta tuottaa korkealaatuisia ohjelmistoja aiempaa pienemmin kustannuksin. Ketterän ohjelmistoprojektin läpivienti edellyttää uusia taitoja, joita tällä kurssilla harjoitellaan.

Tämä kurssi ei oikeuta Certified ScrumMaster-nimikkeeseen.

Kohderyhmä

Kurssi sopii projektipäälliköille, asiakkaille, vaatimusmäärittelijöille, ohjelmistokehitysprojektien jäsenille tilaaja- ja toimittajaorganisaatioissa.

Ohjelma

1. päivä

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Johdanto
- Empiirinen prosessin ohjaus
- Lean ohjelmistokehitys
- Ketteryyden kriittiset menestystekijät

Moniportainen suunnittelu
- Suunnittelun 5 tasoa
- Riskit
- Resurssisuunnittelu
- Ketteryyden skaalaus isossa organisaatiossa
- Perinteinen ja ketterä yhdessä

Projektin asettaminen
- Tuotevisio ja investoinnin tuotto (ROI)
- Sidosryhmät ja kommunikaatio
- Sopimukset

Arkkitehtuuri
- Tuoteperhearkkitehtuurit, ohjelmistoalustat
- Malliohjattu arkkitehtuuri (MDA)
- Ketterä mallinnus
- Jatkuva integraatio

Vaatimukset
- Tuotteen ositus
- Priorisointi, liiketoimintahyöty
- Käyttäjätarinat (user stories)
- Minimalistinen vaatimusmäärittely työpajassa

16.00 Päivä päättyy

2. päivä

9.00 Projektin suunnittelu
- Milloin toiminnallisuus on valmis?
- Työmäärien arviointi
- Riippuvuudet ja oppiminen
- Projektisalkku
- Riskit
- Projektien hallinto
- Julkaisujen suunnittelu
- Karkeat aikataulut (Roadmaps)
- Iteraatiot
- Projektisuunnitelma

Iteraation suunnittelu
- Scrum-suunnittelukokous
- Työn ositus
- Työtehtävien hallinta
- Iteraatiosuunnitelma

Laadunvarmistus
- Jatkuva toiminnan parantaminen
- Iteraatioiden arviointipalaverit
- Demot

16.00 Päivä päättyy

3. päivä

9.00 Päivittäinen työ
- Työtilat
- Kommunikaatio
- Päiväpalaveri
- Informaation säteilijät
- Maantieteellisesti hajautettu työ

Ihmiset ja johtaminen
- Itseohjautuvat tiimit
- Tehokas tiimityöskentely
- ”Projektipäällikön” uusi rooli
- Oppiminen
- Sitoutuminen

Ohjelmointi ja testaaminen
- Tyypillinen päiväohjelma
- Testivetoinen kehitys
- Pariohjelmointi ja katselmoinnit
- Konfiguraationhallinta
- Dokumentaatio

Edistymisen seuranta
- Edistymiskäyrät (Burndown charts)
- Koordinaatiopalaverit
- Tiimiverkostot
- Toiminta ongelmatilanteissa

Yhteenveto

16.00 Kurssi päättyy