Kesto: 2 päivä
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 550 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi, ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Voit maksaa:
Koulutuskortti

Paikka ja päiväys

Helsinki
6.6 – 7.6
Finnish Finnish
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Digimurros haltuun tehopäivät

Tässä kahden päivän tehokoulutuksessa opit perusteet yleisimmistä digiteknologioista (kuten tekoälystä, ohjelmistorobotiikasta, data-analytiikasta, älykkäistä appseista, esineiden internetistä, pilvipalveluista, lohkoketjuista ja virtuaalitodellisuudesta). Koulutuksessa käydään lisäksi läpi mihin digiteknologiat soveltuvat. Opit myös, miten digimurrosta pitää suunnitella, ohjata ja mitata organisaation eri osa-alueilla (projektit, prosessit, palvelut, arkkitehtuurit, työroolit ja asiakasrajapinnat). Koulutuksen toisena päivänä työstät organisaatiollesi vaiheittain etenevää digimurrossuunnitelmaa eli digistrategiaa. Käytämme tehtävässä koulutuksen tarjoamaa dokumenttipohjaa, joka pohjautuu kansainvälisiin tutkimuksiin onnistuneista digimurroksista. Dokumenttipohja kattaakin tutkitusti kaikki oleelliset digimurroksen muutosalueet ja toimii siten tärkeänä apuvälineenä organisaation omassa digimurroksessa.

Tämä tehokoulutus antaa hyvät lähtövalmiudet suunnitella, ohjata, toteuttaa ja mitata  organisaatiosi digimurrosta ja siihen kuuluvia digiprojekteja.

 

Kohderyhmä

Kohderyhmä: Koulutus sopii esim. seuraavissa rooleissa työskenteleville henkilöille: Kehityksestä vastaavat (IT/liiketoiminta/digitaalisuus/palvelut/prosessit), projektipäälliköt, prosessipäälliköt, palvelupäälliköt ja IT arkkitehdit. Koulutus sopii myös liiketoiminnoista vastaaville sekä tukitoiminnoista vastaaville (esim. HR/talous/rahoitus).  

Koulutuksen sisältö

Päivä 1 – Digimurros ja siinä yleisimmin käytetyt digiteknologiat

Osa 1:

 • Mitä digimurros on? Mitkä ovat digimurroksen eri vaiheet?
 • Miksi kokeilukulttuuri (agility) on tärkeä osa onnistunutta digimurrosta?
 • Digiteknologiat kansantajuisesti (mm. tekoäly, ohjelmistorobotiikka, data-analytiikka, älykkäät appsit, esineiden internet, pilvipalvelut, lohkoketjut jne.)
 • Digiteknologia -trendit ja mihin yritykset tällä hetkellä investoivat

Osa 2:

 • Tekoäly (Artificial Intelligence): Sateenvarjokonsepti eri digiteknologioille
 • Tekoälyn yhteiskäyttö eri digiteknologioiden kanssa
 • Tekoäly-projektin eri vaiheet
 • Workshop: Tekoälyn käyttömahdollisuudet omassa organisaatiossasi

Osa 3:

 • Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation): 1. sukupolven tekoälyteknologia hyötyineen ja sovelluskohteineen
 • Ohjelmistorobotiikka -projektin eri vaiheet
 • Workshop: Ohjelmistorobotiikka -projektin esisuunnittelu

Päivä 2 – Digimurroskäytännöt, digiteknologioiden käyttökohteet ja digimurrossuunnitelma

Osa 1:

 • Esimerkkejä digiteknologioiden käyttökohteista organisaation eri toiminnoissa (kuten asiakasrajapinnassa, tuotannossa, kehittämisessä, ylläpidossa, logistiikassa, rahoituksessa, henkilöstöhallinnossa jne.)
 • Workshop: Mitkä esimerkeistä soveltuisivat omalle organisaatiollesi ja miksi?

Osa 2:

 • Digimurroksen ohjauskäytännöt (suunnitteluun, toteutukseen ja kontrollointiin)
 • Digimurrossuunnitelma -dokumenttipohjan läpikäynti
 • Workshop: Oman organisaation digimurrossuunnitelman työstämistä (valmiille dokumenttipohjalle)
 • Keskustelua siitä, miten jatkaa tästä eteenpäin?

Kouluttaja

 

Fil.tri Riitta Bekkhus (Aalto/Tietojärjestelmätiede) ja yrittäjä, on tutkinut väitöskirjassaan digimurroksia suomalaisissa organisaatioissa. Hänellä on pitkä kokemus yritysmaailmasta isojen IT-muutosprojektien vetäjänä, liiketoiminta-arkkitehtuurien suunnittelijana sekä eri liiketoimintaprosessien omistajana ja kehittäjänä. Riitan systemaattinen esimerkkejä käyttävä opetustyyli nopeuttaa oppimista ja auttaa ymmärtämään isojakin kokonaisuuksia. Hänellä on myös vahva tekninen tausta, joten hän kommunikoi selkeästi niin liiketoiminnan kuin tekniikan asiantuntijoiden kanssa.

”Tiedän kokemuksestani, miten haastavaa on suunnitella ja johtaa muutosprojekteja eri organisaatioissa. Tiedän myös, mitkä ovat yleisimmmät kompastuskivet ja miten ne voi välttää. Onnistuneet digiprojektit vaativatkin systemaattista ja kokonaisvaltaista ymmärrystä niin digiteknologioista, liiketoiminnan tavoitteista kuin ihmisten motivoinnista. Haluankin jakaa tietotaitoani suomalaisten yritysten kanssa ja siten myötävaikuttaa, ettei Suomi jää digipikajunasta, vaan päinvastoin, istuu digijunan ensimmäisessä vaunussa intoa puhkuen!”