Kesto: 9 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 5 650 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi, ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Tästä koulutuksesta ei alennuksia. 

Osallistumista ei voi maksaa koulutuskortilla.


Paikka ja päiväys

Helsinki
4.11
Finnish Finnish
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Henkilöstönkehittäjän koulutusohjelma | JTO

Henkilöstön kehittämisen koko kuva. Rekrytoinnista muutostilanteisiin. Osaamisen johtamisesta suoritusarviointiin. Ydinkysymyksistä trendeihin.

Saat kokonaiskuvan henkilöstön kehittämisestä, uusia näkökulmia ja käytännön ratkaisumalleja henkilöstön kehittämistyöhön. Pitkän valmennuksen aikana muista osallistujista rakentuu vertais- ja asiantuntijaverkosto, joka on arvokas ammatillisessa kehittymisessäsi jatkossakin.

Kohderyhmä

Koulutusohjelma soveltuu vastuullisissa henkilöstön kehittämistehtävissä toimiville ja niihin siirtyville.
Voit olla esimerkiksi:

 • henkilöstö- tai hallintojohtaja
 • henkilöstöpäällikkö
 • koulutuspäällikkö tai -suunnittelija
 • henkilöstönkehittäjä
 • henkilöstötyön suunnittelija
 • HR-asiantuntija tai -koordinaattori
 • henkilöstövastaava
 • asiantuntija, projektipäällikkö tai konsultti
 • esimies, yksikön johtaja tai PK-yrittäjä.

Oppimismenetelmät ja -materiaalit

Työskentelymenetelminä käytämme:

 • vuorovaikutteisia asiantuntijaluentoja
 • ajankohtaisia case-esimerkkejä hyvistä käytännöistä
 • yksilö- ja ryhmäharjoituksia
 • todellisia viestintätilanteita simuloivia harjoituksia
 • tiiviitä kirjallisia tehtäviä
 • projektityö.

Koulutusohjelman hyödyt ja tavoitteet

 • käsityksesi HR-työstä strategisena menestystekijänä syvenee
 • kykenet tuottamaan ja osoittamaan paremmin HR-työn lisäarvon organisaatiollesi
 • tunnistat työyhteisösi kehittämiskohteet ja opit vaihtoehtoisia ratkaisumalleja
 • osaat toimia paremmin muutosprosessien edistäjänä
 • kehität työskentelytapojasi suunnitelmallisemmiksi
 • verkostoidut ja vaihdat kokemuksia asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa
 • tunnistat vahvuutesi ja kehittämisalueesi
 • kehität viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi
 • saat uusia näkökulmia ja ideoita työhösi
 • teet organisaatiotasi hyödyttävän projektityön
 • saat laadukkaat oppimateriaalit, josta on hyötyä koulutuksen jälkeenkin

Kehityshanke projektityönä

Henkilöstönkehittäjän valmennusohjelman vahvuus on sen projektityössä. Ja asiantuntijan sinulle henkilökohtaisesti antamassa sparrauksessa koko valmennusohjelman ajan!

Projektityönä sinulla on mahdollisuus toteuttaa

 • itse valitsemasi ja organisaatiollesi merkityksellinen kehittämishanke
 • toiminnan kehittämiseen tähtäävä nykytila-analyysi kehittämisehdotuksineen

Keskeistä on, että projektityöstäsi on konkreettista hyötyä niin sinulle itsellesi kuin organisaatiollesi. Aiheesta ja sen rajauksesta kannattaa sopia etukäteen oman esimiehesi ja organisaatiosi johdon kanssa, jotta hyöty teille olisi mahdollisimman hyvä. Kannattaa miettiä tarkkaan, millainen hanke on mahdollista joko suunnitella tai toteuttaa valmennusohjelman aikana.

Suosittuja projektityön aiheita ovat olleet: henkilöstön kehittämissuunnitelma, osaamiskartoitus, tuottavuuden kehitys henkilöstöjohtamisen näkökulmasta, esimiestyön käsikirja, henkilöstöstrategian kirkastaminen ja muutoksen hallinta.

Projektityön ohjaus ja resurssit

Projektityö muodostuu itse kehittämishankkeesta ja siitä laaditusta raportista. Projektityötäsi ohjaa alan asiantuntija:

 • hänen kanssaan sinun on mahdollista sparrata
 • saat erilaisia näkökulmia
 • saat kysymyksiä, jotka auttavat sinua työssäsi eteenpäin

Muut resurssit:

 • Kaikkea valmennuksen aikana oppimaasi voit luonnollisesti hyödyntää projektityössäsi
 • Verkosto, jonka luot valmennuksen aikana.
 • Projektityösi pääset esittelemään myös valmennukseen osallistuville kollegoillesi

Projektityön tavoite

Tavoitteina on, että projektityön avulla opit

 • asettamaan realistisia tavoitteita ja arvioimaan saavutettuja tuloksia
 • kehittämään ilmaisuasi niin, että tuot olennaisen sisällön esille
 • käsittelemään aihettasi monipuolisesti ja kiinnostavasti.
 • itsenäisen ja rohkean otteen, joka auttaa sinua luomaan jotakin uutta

Henkilöstönkehittäjän koulutusohjelman aikataulu ja sisältö

Koulutusohjelma koostuu yhdeksästä intensiivisestä lähipäivästä sekä projektityöstä.

Projektijohtaminen, HR-trendit, prosessit ja mittarit

 • projektijohtamisen perusteet
 • HR-trendit, prosessit ja mittarit

Strateginen henkilöstöjohtaminen, rekrytointi ja perehdytys

 • strateginen henkilöstöjohtaminen
 • henkilöstötyön kehitys
 • HR-ammattilaisten roolit ja ajankohtaiset haasteet
 • rekrytointi ja perehdyttäminen

Johtamis- ja yhteistyökäyttäytymisen kehittäminen

 • esimiesrooli
 • johtajaksi kasvaminen
 • itsensä johtaminen
 • MIF-arvioinnin esittely ja tulosten käsittely
 • oman johtamis- ja yhteistyökäyttäytymistyylin tunnistaminen ja kehittäminen

Työyhteisön hyvinvointi ja hyvinvoinnin johtaminen

 • projektitöiden startti
 • työelämän laatu kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin perustana
 • harjoitellaan työelämän laadun, tuottavuuden ja tuloksen yhteyttä Tuottava esimies -simulaatiopelillä
 • kurkistus pelin sisään
 • henkilöstövoimavarojen tuotantofunktioteorian periaatteet
 • työelämän laatu tuotannon tekijänä

Vetovoimainen työnantaja, suorituksen, muutoksen ja osaamisen johtaminen

 • vetovoimainen työnantaja 2017
 • muutosten johtaminen ja HR:n rooli muutoksessa
 • henkilöstön motivointi, suoritusarviointi ja palkitseminen
 • kehityskeskustelut
 • osaamisen johtamisen järjestelmä ja käytännöt
 • organisaation ja yksilöiden osaamisen johtaminen

Vakuuttava esiintyminen ja viestintä, neuvottelutaidot

 • vakuuttava ja innostava esiintyminen
 • vaikuttava ja vakuuttava neuvottelija

Rekrytointi ja työnantajamielikuvan luonti somessa

 • rekrytointi sosiaalisessa mediassa
 • työntekijälähettilyys
 • työantajamielikuvan luonti

Coaching ja ohjelman päätös

 • coaching HR:n työvälineenä
 • Projektitöiden esittely ja palaute
 • todistusten jako

Yhteistyössä