Kesto: 4 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 2 890 €

Tästä koulutuksesta ei alennuksia. 

Osallistumista ei voi maksaa koulutuskortilla.


Haluatko koulutuksen asiakaskohtaisena? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan. 

Jaa

Lataa pdf-muodossa

HOT – henkilöstötyötä oman toimen ohella | JTO

Henkilöstön johtamisen ja henkilöstötyön ydin tiiviissä paketissa. HOT - Uusimmat tiedot & parhaimmat käytännöt -koulutus.

HOT on käytännönläheinen tietopaketti sinulle, joka hoidat henkilöstöasioita oman työsi ohella.

Tiivis koulutus kattaa henkilöstöasioiden ydinalueet henkilöstöstrategiasta työyhteisön viestintään.

Koulutuspäivät koostuvat puolen päivän mittaisista teemakokonaisuuksista, joissa kouluttavat alan arvostetut ja suositut kouluttajat.

Kohderyhmä

Koulutus sopii sinulle, joka hoidat henkilöstöhallinnon tehtäviä ja erityisesti henkilöstön kehittämistä oman toimesi ohella ja haluat nyt syventää ja laajentaa ammatillista osaamistasi.

Voit olla talous-, hallinto-, tuotanto-, laatu- tai toimistopäällikkö, työnjohtaja, asiantuntijaorganisaation avainhenkilö, toimitusjohtaja tai varatoimitusjohtaja pk-sektorilta, johdon sihteeri tai koulutusassistentti.

Koulutus on erinomainen perehdytyspaketti henkilöstöasioista myös esimiehille ja henkilöstöedustajille, kuten luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Lisäksi se soveltuu henkilöstöasioita jonkin verran hoitaneille omien tietojen päivitykseen.

HOTin hyödyt ja tavoitteet

 • Päivität osaamisesi henkilöstötyön avainalueilta nopeasti ja vaivattomasti.
 • Saat ideoita organisaatiosi henkilöstöasioiden kehittämiseen ja toimivia malleja henkilöstötyön toteutukseen.
 • Pääset vertailemaan erilaisia käytäntöjä ja oppimaan uutta.
 • Verkostoidut asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa.

Oppimismenetelmät ja -materiaalit

Oppimismenetelminä ovat vuorovaikutteiset luennot, keskustelut ja pienryhmäpohdinnat.

HOTin ohjelma

Toimiva henkilöstöjohtaminen

 • Henkilöstöstrategia käytäntöön
 • Henkilöstöhallinnon rooli ja tehtävät
 • HR-työn toimivuus ja tuottavuus
 • HR-palvelut – omasta takaa vai ulkoistettuna

Henkilöstön hankinta

 • Henkilöstösuunnittelu
 • Rekrytointi
 • Perehdyttäminen

Työlainsäädännön ydinasiat

 • Yhteistoimintalaki
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • Vuosilomalaki
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
 • Työsuhteen riitatilanteiden ratkaiseminen

Työ osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia

 • Työelämän laatu kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin perustana
 • Harjoitellaan työelämän laadun, tuottavuuden ja tuloksen yhteyttä Tuottava esimies -simulaatiopelillä
 • Kurkistus pelin sisään
 • Henkilöstövoimavarojen tuotantofunktioteorian periaatteet
 • Työelämän laatu tuotannon tekijänä

Suorituksen johtamisen kokonaisuus

 • Esimies osaamisen ja suorituksen johtajana
 • Palkitsemisen kokonaisuus
 • Kehityskeskustelu
 • Suoritusarvioinnin haasteet
 • Kuuntelemisen merkitys
 • Motivoinnin merkitys

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen

 • Osaaminen ja kilpailukyky
 • Innostava kehittyminen
 • Osaamisen kehittämisen keinot ja työkalut
 • Yrityksen hiljainen tieto ja työssä oppiminen
 • Esimiesten tukeminen osaamisen johtamisessa ja kehittämisessä
 • HR:n rooli ja sidosryhmäyhteistyö

Työyhteisöviestintä

 • Yhteisöviestinnän koko kuva
 • Sisäisestä viestinnästä työyhteisöviestintään: uusi ajattelumalli viestinnän ja HR:n tueksi
 • Työyhteisöviestinnän perusorganisointi ja ketterät foorumit muutoksissa
 • Työyhteisöviestinnän haasteet työssämme ja työyhteisöissämme

Vuorovaikutuksella tuloksiin

 • Vaikuttaminen työelämän viestintätilanteissa
 • Esimiehen ja alaisen vuorovaikutus
 • Vaikeiden asioiden esille nostaminen
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Jämäkkä viestintätyyli
 • Aktiivinen kuunteleminen

Yhteistyössä