Kesto: 5 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 6 750 €

Tästä koulutuksesta ei alennuksia. 

Osallistumista ei voi maksaa koulutuskortilla.


Haluatko koulutuksen asiakaskohtaisena? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan. 

Jaa

Lataa pdf-muodossa

HR Business partner | JTO

Johtamistaidon Opiston erittäin pidetty HR Business partner -koulutusohjelma saatavilla nyt myös Tieturilta! Koulutusohjelma strategisen HR-työn tekijälle. Kirkasta partner-roolisi ja varusta itsesi aidoksi liiketoiminnan kumppaniksi.

Liiketoimintalähtöinen HR Business Partner -ohjelma strategiseen henkilöstöjohtamiseen, suorituksen johtamiseen ja muutosjohtamiseen. Konkreettisia oppeja, taitoja ja menetelmiä.

Valmennus auttaa kehittämään HR-palveluita liiketoiminta- ja strategia- lähtöisiksi. Tämä antaa HR:lle yhä enemmän olemassaolon oikeutusta, vaikka varsinaista Business Partner -toimintaa ei haluaisikaan käynnistää.

HR Business partnerin ohjelma

Kohderyhmä

Koulutusohjelma on suunniteltu vaativissa henkilöstötehtävissä työskenteleville henkilöille, jotka haluavat kehittää liiketoimintalähtöisyyttä. Voit olla esimerkiksi Business HR, henkilöstöjohtaja tai henkilöstöpäällikkö joko yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Organisaation koolla ei ole merkitystä, sillä eri kokoluokat otetaan huomioon koulutuksessa.

Aiempien osallistujien palautteet ja kommentteja

Edellisen ryhmän palautteiden keskiarvo 5,6 (asteikolla 1-6)

”Ammattitaitoisesti rakennetun valmennuksen erinomainen sisältö ja aiheet ovat vastanneet jokaista vaihetta, joka partner-toiminnan aloittamisessa on organisaatiossamme tullut vastaan.

Valmentajan asiantuntemus ja avoimesti sparraava ryhmä ovat ohjanneet tulokselliseen suuntaan jokaisen valmennuspäivän jälkeen.
Luonteeltaan valmennus on ollut työnohjauksen tapaista, innostavaa ja voimia antavaa.

Valmennus auttaa kehittämään HR-palveluita strategia- ja liiketoimintalähtöisiksi ja antaa HR:lle yhä enemmän olemassa olon oikeutusta, vaikka varsinaista Business Partner -toimintaa ei haluaisikaan käynnistää.
Ehdottomasti suosittelen kaikille HR-toimijoille!”

Outi Arvola
HR Palvelupäällikkö
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

HRBP:n sisältö

Alkutapaaminen

 • ohjelman yksilöllinen räätälöinti työprofiilien ja liiketoimintatavoitteiden tarpeisiin
 • liiketoimintamittarit osallistujan henkilökohtaisille loppu- ja välitavoitteille
 • osallistujan muutossuunnitelmien suuntaviivojen ja tavoitteiden asettaminen

Liiketoimintalähtöinen henkilöstöjohtaminen ja HR Business Partnerin rooli

 • HR Business Partnerin toimintaympäristö ja rooli henkilöstöjohdon kentässä
 • Toimintatavan edellyttämät osaamisvaatimukset sekä tehtävät
 • Oma tehtäväsi HR Business Partnerina eri sidosryhmien näkökulmista
 • Toimenpiteittesi konkretisointi työpajassa

HR Business Partnerin ominaisuudet ja niiden kehittäminen

 • Omat toimintatyylisi, niiden vahvuudet ja kehittämisalueet HR Business Partner –roolissa enneagrammin avulla
 • Rakenna konkreettinen kehityssuunnitelma HR Business Partner -toiminnan tueksi
 • Osallista liiketoimintajohto yhteistyöhön
 • Millainen on taitava neuvottelija?
 • Päätöksen syntymiseen vaikuttaminen
 • Oman osaamisesi myyminen

Strategiasta tulokseksi henkilöstöjohtamisen keinoin

 • Konkreettisiin strategiatyökaluihin perehtyminen
 • Suorituksen tavoitteet ja strategian mukainen osaamistarve strategiatyökaluista johdettuna
 • Työpaja: Suorituksen ja osaamisen johtamisen mallin rakentaminen omalle organisaatiollesi

Henkilöstöjohtaminen ja vaikuttavuus

 • HR Business Partnerin toimenpiteiden mittaaminen
 • HR Business Partnerin vaikuttavuuden ja tehokkuuden arviointi
 • Omien tehtäviesi tuloksellisuuden perustelu
 • Miten määrität henkilöstöjohtamisen investointien kannattavuuden ja vaikuttavuuden

HRBP muutoksen johtajana

 • Muutoksen johtamisen työkalut
 • HR Business Partnerin rooli muutoksen johtajana
 • Muutosprojektisi läpikäynti muutostyökalujen avulla
 • Työpaja: tee konkreettiset suunnitelmat muutoksen jokaiseen osa-alueeseen. Tuloksena valmis muutossuunnitelma vietäväksi omaan organisaatioosi

Lopputapaaminen

 • sparrauskeskustelu muutossuunnitelmien toteuttamiseksi
 • muutossuunnitelmien lanseeraus johtoryhmälle/esimiehelle
 • loppu- ja välitavoitteiden saavuttamisen arviointi
 • Edistyksellinen oppimisympäristö

Yhteistyössä