Kesto: 4 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 2 950 €

Tästä koulutuksesta ei alennuksia. 

Osallistumista ei voi maksaa koulutuskortilla.


Haluatko koulutuksen asiakaskohtaisena? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan. 

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Käytännön työoikeutta esimiehille ja asiantuntijoille | JTO

Työlainsäädännön eri normien soveltaminen esimies- tai asiantuntijatyössä. Opit myös viestimään työsuhdeasioista ja ymmärrät niiden roolin organisaation menestystekijänä.

Samalla päivität tietosi työlainsäädännöstä sekä uusien lakien ja asetusten tulkinnoista.

Nyt saat käytännönläheisen neljän päivän tehopaketin käytännön työoikeudesta. Mm. seuraavat asiat tulevat tutuksi:

 • Esimiehen ja alaisen oikeudet ja velvollisuudet
 • Sairauspoissaolot
 • Sosiaalinen media ja työsuhde
 • Henkilöstön vähentäminen: normit ja rikkomusten seuraukset
 • Yritysjärjestelyt, toimintojen ulkoistaminen, henkilön siirto toisiin tehtäviin

Osaamista ja ajankohtaista tietoa työsuhdeasioiden hoidosta käytännön esimiestyössä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka sovellat esimies- tai asiantuntijatyössäsi työoikeuden eri normeja ja haluat kehittää osaamistasi käytännön työsuhdeasioiden hoitamisessa. Voit olla

 • linjaesimies
 • henkilöstöpäällikkö
 • henkilöstön kehittämispäällikkö
 • HR-koordinaattori

Menetelmät

Oppimismenetelminä lähijaksoilla käytetään mm. alustuksia, yritysesimerkkejä, tietoiskuja, ryhmätöitä ja välitehtäviä.Ohjelman aikana teet lähipäivään valmistautumistehtäviä sekä omaa organisaatiotasi hyödyntäviä soveltamis- ja kehitystehtäviä.

Koulutuksen tavoitteet

Tavoitteena on antaa tiedot työelämää säätelevistä normeista niin, että osaat soveltaa niitä omassa työssäsi.

Saat käytännönläheiset työkalut työsuhdeasioiden hoitoon esimiehenä. Opit parantamaan henkilökohtaisia vuorovaikutustaitojasi ja saat eväitä vaikeidenkin työsuhdetilanteiden ratkaisemiseen.

Koulutuksen hyödyt

 • Saat ammatilliset valmiudet soveltaa työoikeuden normeja esimiehen tehtävässä
 • Ymmärrät työoikeuden roolin ja luonteen johtamistyössä
 • Ymmärrät työehtosopimusten ja erilaisten yhteistoimintakysymysten roolin työsuhdeasioissa
 • Ymmärrät työsuhdeasioiden mer­kityksen organisaation menestystekijänä
 • Parannat esimiehen vuorovaikutustaitojasi työsuhdeasioista viestiessäsi
 • Saat työvälineitä päivittäisten työ­suhdeasioiden hoitamiseen osana esimiestyötäsi

Käytännön työoikeutta esimiehille ja asiantuntijoille -koulutuksen ohjelma

Työlainsäädännön perusteet

 • Työoikeuden normijärjestelmän peruslogiikat
 • työsuhteen perustamiseen liittyvä juridiikka
 • Työnantajan direktio-oikeus
 • Työehtosopimusjärjestelmä
 • Luottamusmiesjärjestelmä: oikeudet ja velvollisuudet
 • Paikallinen sopiminen
 • Työsuhteen elinkaari

Työsopimuslaki

 • Osapuolten perusvelvoitteiden merkitys onnistuneelle työsuhteelle
 • Työsopimuksessa määriteltävät
 • Työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • Perhevapaat
 • Sairauspoissaolot
 • Lomauttaminen ja osa-aikaistaminen
 • Työsuhteen päättäminen ja viisaat menettelytavat
 • Työtodistus

Työajat ja muuta lainsäädäntöä

 • Työaikaratkaisut – merkitys ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle
 • Työaikalaki
 • Vuosilomalaki
 • Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu
 • Tasa-arvolaki työsuhteessa
 • Yhdenvertaisuuslain velvoitteet käytännössä

Työsuhdeasiain soveltaminen

 • Oikea ja tuloksekas toimintatapa työsuhdeasioiden viestintätilanteissa
 • Soveltamisharjoitus: Esimiehenä organisaatiossa
 • Neuvotteluharjoitus ja sen purku

Yhteistyössä