Kesto: 13 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 5 600 €

Tästä koulutuksesta ei alennuksia. 

Osallistumista ei voi maksaa koulutuskortilla.


Haluatko koulutuksen asiakaskohtaisena? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan. 

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelma | JTO

Koulutusohjelma on suunniteltu sinulle, joka työskentelet tai olet aikeissa työskennellä strategiseen työhyvinvointiin liittyvien asioiden parissa.

Koulutuksessa perehdyt työhyvinvoinnin laajaan viitekehykseen sekä opiskelet työhyvinvoinnin johtamista strategisesta suunnittelusta itsensä johtamiseen. Sisältöjä ovat: ihminen, ympäristö ja työ, ihminen psykofyysis-sosiaalisena kokonaisuutena ja työyhteisön jäsenenä, työyhteisö ja organisaatiokulttuuri, työhyvinvoinnin analysointi-ja kehittämismenetelmät, työsuojelu ja – turvallisuus sekä työelämän normitausta.

Kohderyhmä

Nimikkeesi voi olla mm. työhyvinvointijohtaja, -päällikkö tai asiantuntija, henkilöstöpäällikkö tai -asiantuntija, työsuojelupäällikkö tai tyky-toiminnan asiantuntija. Voit myös työskennellä esimerkiksi työterveyshuollossa tai linjaorganisaation esimiehenä.

Projektityö organisaatiosi tueksi

Valmennusohjelman aikana teet omaan työhösi liittyvän projektityön. Suosittuja projektityöaiheita ovat olleet mm.työhyvinvointisuunnitelma, esimiestyön tukeminen, varhaisen välittämisen malli, työilmapiirikyselyjen analysointi, muutoksen johtaminen ja työterveyshuollon rooli esimiesten tukena.

Hyödyt ja tavoitteet

Koulutusohjelma antaa sinulle ammatilliset valmiudet

 • johtaa ja toimia työhyvinvoinnin asiantuntijana
 • ymmärtää ja kehittää kokonaisvaltaista työhyvinvointi- ja työkykytoimintaa
 • seurata, mitata ja arvioida työhyvinvoinnin nyky- ja tavoitetilaa
 • laatia strateginen työhyvinvoinnin johtamisen ohjelma (työhyvinvointistrategia)
 • selventää eri toimijoiden roolit työhyvinvoinnin johtamisessa
 • integroida työhyvinvointitoimenpiteet esimiesten päivittäisjohtamiseen.

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelma - Ohjelma

1. jakso - Perustan luominen koulutukselle ja työhyvinvoinnin historia

 • Ohjelmaan virittäytyminen ja osallistujien verkostoituminen
 • Työhyvinvointi, katsaus historiaan, käsitteen syntyyn ja sisältöön

2. jakso - Strateginen hyvinvoinnin johtaminen

 • Työhyvinvoinnin ja terveyden johtamisen asema ja merkitys strategisessa henkilöstöjohtamisessa
 • Strateginen johtaminen ja sen käytäntöön vienti
 • Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimusta ja peruselementit
 • Strategisen hyvinvoinnin johtaminen esimiestyössä, HR:ssä ja tukitoiminnoissa

3. jakso - Työhyvinvoinnin johtaminen: Työturvallisuus ja riskien hallinta, normitausta, yksilön ja yhteisön kehittäminen, ihminen muutoksessa 

 • Työturvallisuus ja riskien hallinta (henkilöstöriskit), työsuojelun toimintaohjelma
 • Oman persoonallisen toimintatyylin tunnistaminen, vahvuudet ja haasteet
 • 360˚ Palaute ja analysointi omasta asiantuntijaroolista, kehittymissuunnitelma
 • Hyvinvoivana työelämän vuoristoradalla – keinoja tukea työntekijöitä muutosten pyörteissä
 • Liikunnallisen elämäntavan edistäminen
 • Henkilöstöliikunnan organisointi ja miten liikuntainvestoinnista saadaan tuottava?

4. jakso - Osaamisen johtaminen, työhyvinvointipäällikön rooli ja identiteetti

 • Osaamisen johtaminen:käsitteet ja näkökulmat,aineeton pääoma, strategianäkökulma
 • Osaamisen johtamisen parhaat käytännöt
 • Hyvinvointipäällikön roolit yksilön ja yhteisön identiteetin tukijana sekä oman työidentiteetin vahvistuminen

5. jakso - Työhyvinvoinnin johtaminen ja henkilöstötuottavuus

 • Työhyvinvoinnin mittaaminen ja kannattavuus
 • Työelämän laadun parantaminen
 • Työkyvyn johtamisen ja mittaamisen käytännön haasteet
 • Näkökulmia työkyvyn johtamiseen ja mittaamiseen (kolme case-esimerkkiä kolmesta eri näkökulmasta

6. jakso - Työyhteisön erityistilanteiden hallinta + räätälöitävä ajankohtainen aihe

 • Työyhteisön yksilöön kohdistuvaa toimintaa säätelevät normit työyhteisön erityistilanteissa
 • Työhyvinvointipäällikkö neuvottelijana
 • Räätälöitävä ajankohtainen aihe

7. jakso - Päätösseminaari

 • Projektitöiden esittely
 • Ohjelman opit ja oivallukset sekä soveltaminen

Yhteistyössä