Koulutukset

Ota yhteyttä

Myyntipalvelu

Myynti

010 4321 001 Ota yhteyttä

Kesto: 2 päivä
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 550 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi, ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Voit maksaa:
Koulutuskortti SA-VOUCHER

Paikka ja päiväys

Helsinki
10.9 – 11.9
Finnish Finnish
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

AZ-301 Microsoft Azure Architect Design

Koulutus valmentaa Microsoftin viralliseen sertifiointitestiin AZ-301 Microsoft Azure Architect Design. Se on toinen Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert -sertifioinnin suorittamiseen tarvittavista sertifiointitesteistä. Lisäksi sinun tulee suorittaa AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies -sertifiointitesti. Siihen valmistaudut tarjonnastamme löytyvällä kaksiosaisella AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies -koulutuksella: AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies - osa 1  ja AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies - osa 2.

Lue lisää Microsoft Azure -sertifoinneista.

Maksu SA-seteleillä

Koulutuksen voi maksaa Microsoftin SA-koulutusseteleillä, seteleitä tarvitaan 4 kpl.

Kohderyhmä

Successful Cloud Solutions Architects begin this role with practical experience with operating systems, virtualization, cloud infrastructure, storage structures, billing, and networking.

Sertifikaatti

This course prepares to Exam AZ-301 Microsoft Azure Architect Design

Kaksipäiväinen koulutus koostuu neljästä koulutuksesta, jotka voit halutessasi suorittaa myös itsenäisinä.

Päivä 1 sisältää AZ-301T01 Designing for Identity and Security- ja AZ-301T02 Designing a Data Platform Solution -koulutukset.

Päivä 2 sisältää AZ-301T03 Designing for Deployment, Migration, and Integration- ja AZ-301T04 Designing an Infrastructure Strategy -koulutukset.

Päivä 1, osa 1 AZ-301T01 Designing for Identity and Security

Learn how to manage security and identity within the context of Azure. Also, you’ll be introduced to multiple SaaS services available in Azure that for integration into existing Azure solutions.

Module 1: Managing Security & Identity for Azure Solutions

This module discusses both security and identity within the context of Azure. For security, this module reviews the various options for monitoring security, the options available for securing data and the options for securing application secrets. For identity, this module focuses specifically on Azure Active Directory (Azure AD) and the various features available such as Multi-Factor Authentication (MFA), Managed Service Identity, Azure AD Connect, ADFS and Azure AD B2B/B2C.

Lab : Securing Secrets in Azure

After completing this module, students will be able to  Integrate their existing solutions with external identity providers using Azure AD B2B or B2C, Design a hybrid identity solution, Determine when to use advanced features of Azure AD such as Managed Service Identity, MFA and Privileged Identity Management, Secure application secrets using Key Vault and  Secure application data using SQL Database and Azure Storage features.

 

Module 2: Integrating SaaS Services Available on the Azure Platform

This module introduces multiple SaaS services available in Azure that are available for integration into existing Azure solutions. These services include Cognitive Services, Bot Service, Machine Learning and Media Services.

Lab : Deploying Service Instances as Components of Overall Azure Solutions

After completing this module, students will be able to Detail the various APIs available in Cognitive Services and Identify when to use the Face API, Speech API or Language Understanding (LUIS) service.

Päivä 1 osa 2  - AZ-201T02 Designing a Data Platform Solution

Learn to Compare and contrast various database options on Azure, identify data streaming options for large-scale data ingest, and identify longer-term data storage options.

Module 1: Backing Azure Solutions with Azure Storage

This module describes how many Azure services use the Azure Storage service as a backing store for other application solution in Azure. The module dives into critical considerations when using Azure Storage as a supplemental service for an all-up Azure solution.

After completing this module, students will be able to Determine the ideal pricing option for Azure Storage based on a solution’s requirements, Identify performance thresholds for the Azure Storage service, Determine the type of Storage blobs to use for specific solution components,  Use the Azure Files service for SMB operations and  Identify solutions that could benefit from the use of StorSimple physical or virtual devices.

 

Module 2: Comparing Database Options in Azure

This module compares the various relational and non-relational data storage options available in Azure. Options are explored as groups such as relational databases (Azure SQL Database, MySQL, and PostgreSQL on Azure), non-relational (Azure Cosmos DB, Storage Tables), streaming (Stream Analytics) and storage (Data Factory, Data Warehouse, Data Lake).

Lab : Deploying Database Instances in Azure

After completing this module, students will be able to Compare and contrast monitoring services for applications, the Azure platform, and networking, Identify data streaming options for large-scale data ingest and Identify longer-term data storage options.

 

Module 3: Monitoring & Automating Azure Solutions

This module covers the monitoring and automation solutions available after an Azure solution has been architected, designed and possibly deployed. The module reviews services that are used to monitor individual applications, the Azure platform, and networked components. This module also covers automation and backup options to enable business-continuity scenarios for solutions hosted in Azure.

Lab : Deploying Configuration Management Solutions to Azure

After completing this module, students will be able to Compare and contrast monitoring services for applications, the Azure platform, and networking, Design an alert scheme for a solution hosted in Azure and Select the appropriate backup option for infrastructure and data hosted in Azure.
Automate the deployment of future resources for backup recovery or scaling purposes.

Päivä 2 osa 1 - AZ-301T03 Designing for Deployment, Migration, and Integration

Opimme kuinka ARM-Learn how to deploy an ARM template to a resource group, author a complex deployment using the Azure Building Blocks tools, and integrate an API or Logic App with the API Management service.

Module 1: Deploying Resources with Azure Resource Manager

This module establishes a basic understanding of Azure Resource Manager and the core concepts of deployments, resources, templates, resource groups, and tags. The module will dive deeply into the automated deployment of resources using ARM templates.

Lab : Deploying Resources with Azure Resource Manager

After completing this module, students will be able to Create a resource group, Add resources to a resource group, Deploy an ARM template to a resource group, Filter resources using tags and Author a complex deployment using the Azure Building Blocks tools.

 

Module 2: Creating Managed Server Applications in Azure

This module describes how solutions can leverage serverless application hosting services in Azure to host web applications, REST APIs, integration workflows and HPC workloads without the requirement to manage specific server resources. The module focuses on App Services-related components such as Web Apps, API Apps, Mobile Apps, Logic Apps, and Functions.

Lab : Deploying Managed Containerized Workloads to Azure

After completing this module, students will be able to Select between hosting application code or containers in an App Service instance,  Describe the differences between API, Mobile, and Web Apps, Integrate an API or Logic App with the API Management service and Design an App Service Plan or multi-region deployment for high performance and scale.

 

Module 3: Authoring Serverless Applications in Azure

This module describes how solutions can leverage serverless application hosting services in Azure to host web applications, REST APIs, integration workflows and HPC workloads without the requirement to manage specific server resources. The module focuses on App Services-related components such as Web Apps, API Apps, Mobile Apps, Logic Apps, and Functions.

Lab : Deploying Serverless Workloads to Azure

After completing this module, students will be able to Select between hosting application code or containers in an App Service instance, Describe the differences between API, Mobile, and Web Apps, Integrate an API or Logic App with the API Management service and Design an App Service Plan or multi-region deployment for high performance and scale.

 

Day 2 part 2 - AZ-301T04 Designing an Infrastructure Strategy

Learn how to Describe DNS and IP strategies for VNETs in Azure, compare connectivity options for ad-hoc and hybrid connectivity, distribute network traffic across multiple loads using load balancers, and design a hybrid connectivity scenario between cloud and on-premise.

Module 1: Application Architecture Patterns in Azure

This module introduces, and reviews common Azure patterns and architectures as prescribed by the Microsoft Patterns & Practices team. Each pattern is grouped into performance, resiliency, and scalability categories and described in the context of similar patterns within the category.

After completing this module, students will be able to Locate and reference the Cloud Design Patterns documentation, Locate and reference the Azure Architecture Center and Describe various patterns pulled from the Cloud Design Patterns.

Module 2: Building Azure IaaS-Based Server Applications (ADSK)

This module identifies workloads that are ideally deployed using Infrastructure-as-a-Service services in Azure. The module focuses on the VM Scale Sets and Virtual Machine services in Azure and how to best deploy workloads to these services using best practices and features such as Availability Sets.

Lab : Building Azure IaaS-Based Server Applications.

After completing this module, students will be able to Design an availability set for one or more virtual machines, Describe the differences between fault and update domain, Author a VM Scale Set ARM template and Join a virtualized machine to a domain either in Azure or on a hybrid network.

Module 3: Networking Azure Application Components

This module describes the various networking and connectivity options available for solutions deployed on Azure. The module explores connectivity options ranging from ad-hoc connections to long-term hybrid connectivity scenarios. The module also discusses some of the performance and security concerns related to balancing workloads across multiple compute instances, connecting on-premise infrastructure to the cloud and creating gateways for on-premise data.

Lab : Deploying Network Infrastructure for Use in Azure Solutions

After completing this module, students will be able to Describe DNS and IP strategies for VNETs in Azure, Compare connectivity options for ad-hoc and hybrid connectivity, Distribute network traffic across multiple loads using load balancers and Design a hybrid connectivity scenario between cloud and on-premise.

Module 4: Integrating Azure Solution Components Using Messaging Services

This module describes and compares the integration and messaging services available for solutions hosted on the Azure platform. Messaging services described include Azure Storage Queues, Service Bus Queues, Service Bus Relay, IoT Hubs, Event Hubs, and Notification Hubs. Integration services include Azure Functions and Logic Apps.

Lab : Integrating Azure Solution Components using Messaging Services

After completing this module, students will be able to Compare Storage Queues to Service Bus Queues, Identify when to use Azure Functions or Logic Apps for integration components in a solution and Describe the differences between IoT Hubs, Event Hubs and Time Series Insights.

 

Course schedule

The training begins at 9.00 and ends around 16.-16.30. Breakfast is served since 8.30.