Ota yhteyttä

Myyntipalvelu

Myynti

010 4321 001 Ota yhteyttä

Kesto: 3 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 990 €
Voit maksaa:
Koulutuskortti

Haluatko koulutuksen asiakaskohtaisena? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan. 

Jaa

Lataa pdf-muodossa

C++ -ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi C++ ohjelmointikielen perussoveltamista. C++-ohjelmoinnin harjoituspainotteisella kurssilla osallistuja oppii C++-kielisen ohjelmankehityksen perusteet.

Kurssin jälkeen osallistuja osaa tehdä oliopohjaisia perussovelluksia ja on tietoinen olio-ohjelmoinnin tuomista eduista.

C++-kielen suosio on edelleen mittava. Yhtenä tärkeimpänä syynä on laadukkaiden graafisten luokkakirjastojen kypsyminen ja niitä tukevien ohjelmointiympäristöjen kehittyminen. C++ laajentaa C-kieltä mahdollistaen nykyaikaisten ohjelmointitekniikoiden, kuten olio-ohjelmoinnin ja geneerisen ohjelmoinnin hyödyntämisen myös suurta tehokkuutta vaativissa sovelluksissa, niin suurkoneissa kuin sulautetuissa järjestelmissäkin.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ohjelmankehittäjille, jotka siirtyvät C++:n käyttöön.

Esitiedot

Kurssi edellyttää aikaisempaa ohjelmointikokemusta C-pohjaisella kielellä.

Ohjelma

1. päivä

8.30 Aamukahvi

9.00 Johdatus C++ kieleen ja olio-ohjelmointiin
 - Luokka, olio, metodi, attribuutti
 - Kapselointi, periytyminen, monimuotoisuus
 - C++-kielen tarjoamat ohjelmointimekanismit

Luokkien perusteet
- Luokan määrittely
- Attribuuttien ja metodien määrittely
 - Automaattiset ja dynaamiset oliot
- Viestin lähetys oliolle
 - Konstruktorit ja destruktorit

Aliohjelmapiirteet
 - const- ja inline-aliohjelmat
- Uudelleenmäärittely
 - Parametrien oletusarvot
 - Viittausparametrit

Luokkakohtaiset static-jäsenet
- Tietojäsenet ja metodit

16.30 Päivä päättyy

2. päivä

9.00 Operaattorien uudelleenmäärittely
- Uudelleenmääriteltävät operaattorit
- Uudelleenmäärittely jäsenfunktioissa
 - Yksi- ja kaksioperandiset operaattorit
 - Tyyppimuunnokset

Periytyminen
 - Yli- ja aliluokat
- Näkyvyyssäännöt ja periytymistavat
- Periytyvät ja periytymättömät metodit
- Kutsutun metodin etsintä periytymisessä

Polymorfismi
 - Dynaaminen sidonta
 - Virtuaaliset metodit
- Metodin etsintä polymorfisissa luokissa
 - Abstraktit kantaluokat

16.30 Päivä päättyy

3. päivä

9.00 Luokkahierarkioiden modifiointi ja ylläpito
- Uusien metodien / ominaisuuksien lisäys
 - Olemassaolevien piirteiden korvaaminen
 - Moniperiytyminen
 - Toteutustavan periytyminen

Muistinhallinta
 - Muistityypit
- Dynaaminen muistinkäsittely
 - Dynaamiset taulukot
 - Sudenkuopat

Mallit
 - Aliohjelmamallit
 - Luokkamallit

Tietovirrat
- iostream-kirjasto
- Tiedostot

Poikkeuskäsittely
- Poikkeukäsittelyn anatomia
 - try-catch-throw-rakenne

Johdanto kehittyneisiin piirteisiin
 - Ajonaikainen tyyppitarkistus
 - RTTI-tyyppimuunnokset
 - Nimiavaruus

STL-kirjasto
 - Perusperiaatteet
 - STL:n valmiit tietorakenteet

Suunnittelumallit
 - Oliopohjaisten sovellusten suunnittelu
 - Model View Controller (MVC)

16.30 Kurssi päättyy

Kurssilla tehdään runsaasti harjoituksia.