Koulutukset

Ota yhteyttä

Myyntipalvelu

Myynti

010 4321 001 Ota yhteyttä

Kesto: 5 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 3 668 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi, ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Voit maksaa:
Koulutuskortti

Paikka ja päiväys

Online
1.10 – 5.10
Swedish Svenska
R
Ilmoittaudu
10.12 – 14.12
Swedish Svenska
R
Ilmoittaudu
Online
i Lue lisää

Osallistu koulutukseen kotoa tai työpaikaltasi

1.10 – 5.10
Swedish Svenska
R
Ilmoittaudu
10.12 – 14.12
Swedish Svenska
R
Ilmoittaudu
Stockholm
1.10 – 5.10
Finnish Finnish
Ilmoittaudu
10.12 – 14.12
Finnish Finnish
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Javaprogrammering - Grundkurs

Detta är utbildningen för dig som vill lära dig det objektorienterade programspråket Java från grunden.

Kursen tar upp såväl grundläggande syntax som kunskap från Javas viktigaste bibliotek med stöd för datalogiska klasser i Collections Framework och nyheterna från Java 8, kommunikation med databaser samt skapande av professionella GUI. Du får även lära dig hur man skriver och kör enhetstester med ramverket JUnit. Dessutom ingår introduktion till trådprogrammering och förpackning och distribution av Java-applikationer.

Kohderyhmä

Programmerare, systemarkitekter, testare och projektledare

Esitiedot

Grundläggande programmeringskunskaper i något programspråk som C, C++, C#

Kurssin materiaalit

Kursmaterial på svenska ingår.

Informator Training Cloud

Vår utbildningsportal stöttar dig genom hela utbildningen. Portalen är tidsbesparande och utformad för att ge dig som deltagare en mer effektiv inlärning - som leder till bättre resultat och större kunskapstillämpning efter kursen. Läs mer här >

Du får lära dig:

 • Introduktion till Javabaserade teknikområden
 • Använda Java som programspråk
 • Grundläggande objektorienterad modellering i UML
 • Implementera objektorienterade modeller i Java
 • Använda datalogiska klasser i Collections Framework
 • Förebygga programfel med undantagshantering
 • Hantera olika typer av strömmar i Java
 • Använda Javas databasstöd
 • Grundläggande trådprogrammering
 • Skapa grafiska användargränssnitt
 • Skriva och köra JUnit-tester

Övningar

 • Användning av funktionalitet hämtad från Javas standardbibliotek
 • Implementera objektorienterade modeller i programkod
 • Skriva programkod för hantering av olika undantagssituationer
 • Skriva och köra tester med JUnit
 • Skriva program för hantering av strömmar för konsol och filsystem
 • Koppla upp en Java-applikation mot en databas
 • Bygga grafiska användargränssnitt med klassbiblioteken AWT och Swing
 • Skriva program för trådade applikationer
 • Paketering av applikation för körning på godtycklig plattform 

Innehåll:

1. Java som programspråk

 • Språklig struktur 
 • Automatisk minnesåtervinning – garbage collection
 • Standardbibliotek: java.lang, java.util
 • Datatyper: primitiva och klasser 
 • Typsäkra konstanter: enum
 • Enkla variabler, vektorer, objekt 
 • Initialisering: variabler, vektorer, objekt 
 • Operatorer: aritmetiska, jämförande, logiska
 • Syntax för lambda-uttryck
 • Selektiva satser: if, switch, ?/: 
 • Iterativa satser: while, do/while, for 
 • Tilldelningssatser 
 • Accesskontroll: public, private, (package), protected
 • Typmodifierare: static, final 
 • Typkonvertering: generaliserande, specialiserande 
 • Annotationer
 • Autoboxing/autounboxing för primitiva datatyper
 • Undantagshantering: användning, kasta/fånga undantagsobjekt 
 • Rekommendationer för bra kodningsteknik 
 • Namnkonventioner: paket, klasser, interface, metoder, variabler, konst 
 • Stöd för dokumentation med JavaDoc

2. Objektorientering med Java 

 • Introduktion till objektorientering
 • Inkapsling: objekt, klasser, metoder, attribut 
 • UML som verktyg för OO-diagram
 • Klassrelationer: Aggregat, Association, Använder
 • Arv, klasshierarkier, polymorfism, metadata 
 • Konstruktorer, abstrakta metoder, abstrakta klasser
 • Gränssnitt definition och implementation

3. Testning av Javaprogram

 • Enhetstestning bakgrund, filosofi 
 • JUnit4 ett ramverk för test av Javaprogram
 • Testklasser
 • Testsviter

4. Collections Framework

 • Typsäkra samlingsklasser för godtyckliga objekttyper
 • Övergripande gränssnitt Collection, List, Set och Map
 • Gränssnitt för traversering Iterator och ListIterator
 • for:each loop för enkel traversering av samlingsklasser
 • Gränssnitt för sortering Comparable, Comparator, SortedSet och SortedMap
 • Implementationsklasser för List: ArrayList och LinkedList
 • Implementationsklasser för Set: HashSet och TreeSet
 • Implementationsklasser för Map: HashMap och TreeMap
 • Resursklasser Arrays och Collections

5. Strömmar i Java

 • Strömmar som begrepp: dataflöde mellan källa och destination
 • Standardströmmar vid uppstart: System.in, System.out, System.err
 • Filhantering: FileInputStream, FileOutputStream
 • Klasser för hantering av teckenströmmar: Reader och Writer
 • Lagra/läsa datatyper: DataInputStream, DataOutputStream 
 • Serialisering: ObjectOutputStream, ObjectInputStream

6. Databashantering med Java

 • JDBC-arkitektur 
 • Adressering av databas 
 • Ansluta till databas 
 • Sända SQL-satser 
 • Hantering av svar från databas: ResultSet
 • DataSource för generell hantering av databaser
 • Treskikts-arkitektur för databas-applikationer

7. Användargränssnitt med Java

 • Grafiska användargränssnitt för applikationer
  - Swing
  - JavaFX
  - JSF
 • MVC – Model View Controller
 • Översikt av komponentarkitekturen 
 • Använda komponenter 
 • Använda layouthanterare 
 • Händelsehantering   

8. Trådprogrammering med Java

 • Trådar, jämförelse med traditionella processer 
 • Starta, köra och stoppa trådar 
 • Synkronisering av trådar

9. Distribution av Java-applikationer

 • JRE – Java Runtime Environment
 • Arkivtyper
  - JAR – Java ARchive
  - WAR – Web ARchive
  - EAR – Enterprise ARchive
 • Ant/Maven för bygge av Javaapplikationer 

 

"Tack för en intressant och lärorik kurs. Möjligen kommer jag att använda kunskapen redan på måndag. Tack för en trevlig miljö!"

/ en nöjd deltagare 27/5-2016

Citat från tidigare deltagare
"Super bra lärare!" 
/ en nöjd deltagare 26/2-2016
Citat från tidigare deltagare
"Läraren är väldigt trevlig och kunnig på ämnet och bra på att lära ut." 
/ en nöjd deltagare 5/10-2015
Citat från tidigare deltagare
"Bra nivå på kursen, uppfyllde förväntningarna." 
/ en nöjd deltagare 9/2-2015
Citat från tidigare deltagare
"Bra nivå! Väl avvägt antal exempel." 
/ en nöjd deltagare 9/2-2015
Citat från tidigare deltagare