Koulutukset

Ota yhteyttä

Myyntipalvelu

Myynti

010 4321 001 Ota yhteyttä

Kesto: 3 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 990 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi, ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Voit maksaa:
Koulutuskortti

Paikka ja päiväys

Helsinki
18.9 – 20.9
Finnish Finnish
Ilmoittaudu
18.11 – 20.11
Finnish Finnish
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

C# ja .NET Framework -ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi .NET-arkkitehtuurin sekä sen tarjoamien palveluiden hyödyntäminen C#-ohjelmointikielellä.

Koulutuksen käynyt osaa käyttää kattavasti C#-kieltä .NET-ohjelmointiin. C#-ohjelmointikurssilla osallistuja saa katsauksen myös muihin .NET Framework -palveluihin, kuten käyttöliittymä- ja hajautuspalveluihin.

C# (C Sharp) on ohjelmointikieli, jonka syntaksilla on yhteyksiä C++- ja Java-kieliin. C# on ECMA- ja ISO-standardoitu kieli, ja siitä on tehty mm. Linux ja Mac Open Source -toteutukset (www.mono-project.com).

Kohderyhmä

C# ja Framework -ohjelmointikurssi soveltuu ohjelmoijille, jotka toteuttavat ohjelmistoja C#-ohjelmointikielellä.

Esitiedot

Saat parhaan hyödyn koulutuksesta, kun sinulla on kokemusta lauseke- tai oliopohjaisella kielellä, kuten Java, C/C++, Visual Basic sekä oliokäsitteiden perustuntemusta.

Kurssin materiaalit

Koulutusmateriaali on englanniksi, opetuskieli on suomi.

Sisältö

1. päivä

NET-arkkitehtuuri

 • Arkkitehtuurin yleiskatsaus
 • Versiotasot
 • Alustan tarjoamat tekniikat
 • Assembly -käsite

Perusrakenteet

 • Tyyppijärjestelmä
 • Arvo- ja viitetyyppit (value & reference types)
 • boxing & unboxing
 • Ehto- ja silmukointilauseet
 • Poikkeuskäsittely

Oliorakenteet

 • Luokan toteutus
 • Ominaisuudet (properties)
 • Perintä
 • Polymorfismin toteutus
 • Rajapinnat
 • Abstraktit luokat

2. päivä

Delegaatit ja tapahtumat

 • Delegaattikäsite
 • Anonyymit metodit
 • Tapahtumien viestintä

Geneerinen ohjelmointi

 • Generic-tyypit
 • Reflection, ajonaikainen luokkatieto
 • Attribuuttien toteutus ja käyttö

Kokoelmat

 • Kokoelmatyypit
 • Kokoelmien käyttö
 • LinQ ja kokoelmat

Tiedonhallinta

 • I/O-operaatiot
 • Serialisointi
 • XML-tiedon käsittely
 • JSON-tiedon käsittely
 • Johdanto tietokantojen käsittelyyn (ADO.NET)

3. päivä

Käyttöliittymätekniikat

 • Windows Forms
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
 • ASP.NET web-sovellukset

Palvelutekniikat

 • ASP.NET Web Services
 • Windows Communication Foundation

Säikeistetty ohjelmointi

 • Rinnakkainen delegaatti
 • Säikeet ja ThreadPool
 • Taskit ja TPL

Muita tekniikoita

 • Windows Service
 • Tapahtumalokin (event log) käyttö
 • Performance lokin käyttö
 • Assemblyjen käyttö ja digitaalinen allekirjoittaminen

Koulutuksen aikataulu

Koulutuspäivät alkavat kello 9.00. Aamukahvia on tarjolla klo 8.30 alkaen. Koulutuspäivät loppuvat noin klo 16.