Koulutukset

Ota yhteyttä

Myyntipalvelu

Myynti

010 4321 001 Ota yhteyttä

Kesto: 3 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 2 550 €

Osallistumista ei voi maksaa koulutuskortilla.


Haluatko koulutuksen asiakaskohtaisena? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan. 

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Cisco CCNP valmennusohjelma (Route-osuus)

Nykyaikaiset tietoverkot ovat useiden kymmenien, jopa satojen laitteiden muodostamia kokonaisuuksia. Tällaisten verkkojen asentaminen, konfigurointi, ylläpito ja vikojen korjaaminen on vähintäänkin haastava tehtävä. CCNP-sertifioinnin tarkoituksena on tuottaa verkkoammattilaisia, jotka pystyvät näihin tehtäviin. Seuraava valmennusputki alkaa keväällä 2018.

Santa Monica Networks Oy:n valmennusohjelma perustuu CCNP-kokonaisuuden sisältöön. Lähipäivien sisältö on painotettu siten, että niillä käydään läpi sellaiset CCNP-ohjelmaan sisältyvät tekniikat, joita eurooppalaiset verkkolaitteiden operoijat tyypillisesti kohtaavat jokapäiväisissä tehtävissään. Lähipäivät sisältävät teorialuentojen ohella runsaasti käytännön harjoituksia ja tehtäviä kytkin- ja reititinverkoissa. Valmennusohjelman menestyksekäs suorittaminen edellyttää Ciscon CCNA-sertifikaatin mukaisia (tai vastaavia) tietoja ja taitoja.

Valmennusohjelma jakautuu kolmeen osaan, joissa käydään läpi kytkentäisten verkkojen tekniikoita, reitittävien verkkojen tekniikoita ja edellisten vianselvitystä. Tiiviit teoriaosuudet vaihtelevat useiden käytännönläheisten harjoitusten kanssa. Tieturi tarjoaa näistä osista ensimmäisen.

Kurssin kohderyhmä: Operaattoreiden ja suuryritysten suunnittelu-, asennus-, sekä hallinta- ja valvontahenkilöstö.

Kurssin tavoite: CCNP-sertifiointi varmistaa, että verkkoammattilainen osaa asentaa, konfiguroida ja etsiä sekä korjata vikoja nykyaikaisissa isoissakin usean sadan verkkolaitteen verkoissa. Valmennusohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisuus oppia sellaiset tiedot ja käytännön taidot, joiden avulla CCNP-sertifikaatin suorittaminen on mahdollista. Lisäksi ohjelman suorittaneet oppivat yritysten ja operaattoreiden tietoverkkojen operointia ja ylläpitoa.

Valmennusohjelman 1. osan sisältö (3 päivää):

Valmennusohjelman ensimmäisen osan tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kytkentäisten verkkojen tekniikoihin ja niiden soveltamiseen kytkinverkoissa. Tämä osa valmistaa CCNP-testin SWITCH-osuuteen. Kolmen päivän kurssi keskittyy kytkentäisten lähiverkkojen toteuttamisen kaikkiin osa-alueisiin.

1. Kytkentäisen lähiverkon perustekniikat ja kytkimien peruskonfigurointi

 • Kytkimen toiminta, kytkentätaulun rakenne, modifiointi ja tutkiminen.
 • Kytkimen peruskonfiguraatio: porttikonfiguraatio, hallintaosoite ja –yhteydet, valvontamekanismit 

Harjoitukset: porttikonfiguraatio, MAC-taulun konfigurointi ja tarkastelu

2. Virtuaalilähiverkot

 • Virtuaalisen lähiverkon perusajatus
 • Access ja trunk -portit
 • VLAN konfigurointi, VTP

Harjoitukset: VLAN, VTP

3. Linkkiaggregaatio

 • Linkkiaggregoinnin perusjatus
 • PAgP/Etherchannel -konfigurointi

Harjoitukset: PAgP/Etherchannel-konfigurointi

4. Virityspuualgoritmi

 • Vikasietoisen lähiverkon ongelmia
 • Ongelmien ratkaisu: Virityspuualgoritmi (STP)
 • STP:n perustoiminta
 • STP:n modifikaatiot: RSTP ja MSTP
 • Nykyaikainen STP-konfiguraatio
 • STP-protokollan laajennukset (*guard)

Harjoitukset: (M)STP-konfigurointi, laajennuksien konfigurointi

5. Lähiverkon looginen rakenne ja kytkinverkon suunnittelun perusteita

 • Pieni lähiverkko – keskitetty laitekanta
 • Keskikokoinen lähiverkko – kaksitasoinen rakenne
 • Suuri lähiverkko – kolmitasoinen rakenne
 • Broadcast-alueen koon rajoittaminen, VLANien sijoittelu
 • IP osoitteistus päätelaitteille, DHCP-konfigurointi

Harjoitukset: Osoitteistusharjoitus, aliverkkolaskenta

6. Kytkinverkon tietoturva

 • Minkälaisia asioita kytkinverkossa suojataan?
 • Porttikohtainen todentaminen (802.1x) , porttikohtainen pääsynvalvonta
  • Source guard
  • DHCP snooping
  • Access-listat
  • Private VLAN tietoturvamekanismina

Harjoitukset: Erilaisten tietoturvaominaisuuksien konfigurointia ja tarkastelua.Muut tietoturvaan liittyvät ominaisuudet

7. Reititys: Liikenne VLANien välillä

 • VLANien välisen reitityksen eri toteutustavat
 • Reitittimien kahdentaminen: HSRP, VRRP, GLBP
 • DHCP kytkinverkoissa.


Harjoitukset: VLANien välinen reititys. HSRP.

8. Palvelun laatu

 • Palvelun laatu kytkinverkossa
 • Palvelun laadun toteutus kytkinverkossa

Harjoitus: QoS kytkinverkossa.

9. Langaton lähiverkko

 • Langattoman lähiverkon perusrakenne
 • WLAN-tekniikoiden perusteet
 • WLAN-tietoturva
 • IP-puhe WLAN-verkoissa