Projektikoulutus

Tieturin projektikoulutuksissa voit pureutua niin projektityön perusteisiin kuin vaativimpiinkin projektityötaitoihin. Projektikoulutusaiheemme kattavat sekä management että leadership näkökulmat. Projektikoulutustarjonnastamme osa on suunnattu projektipäälliköille ja osa projektitiimissä mukana oleville ei-projektityön ammattilaisille - kaikissa tavoitteena kehittää osaamista, joka mahdollistaa projektin tuloksen saavuttamisen tehokkaasti.

Koulutukset: Projektikoulutus

Projektijohtamisen koulutusohjelma – Project Champion 2.0


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 8.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
8.10

Kokeneelle projektiosaajalle suunnatussa koulutuksessa kehität ja syvennät osaamistasi kaikilla projektitoiminnassa merkittävillä osa-alueilla. Projektijohtamisen koulutusohjelmassa perehdyt käytännön keinoin ja menetelmin onnistuneen projektin avaintekijöihin.

Lue lisää

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 19.8, 9.9, 2.10, 6.11 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
19.8
9.9, 2.10, 6.11, 16.12,
9.9, 2.10, 6.11, 16.12,
25.11

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektinhallinnan menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet.

Lue lisää

Projektipäällikön keskeiset taidot


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 26.8, 17.9, 30.9, 24.10 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
26.8, 30.9, 24.10, 18.11,
16.12,
26.8, 30.9, 24.10, 18.11,
16.12,
17.9

Tämä projektipäällikölle suunniteltu projektikoulutus tarjoaa sinulle kunnon menetelmät projektityöskentelyyn. Opit koulutuksessa projektityöhön hyödyllisiä työkaluja, tehokkaita vuorovaikutustaitoja sekä pureudut projektityöskentelyn eri rooleihin ja niiden merkitykseen.

Lue lisää

Taitavan projektipäällikön leadership-taidot – asiantuntijoiden johtaminen


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 22.8, 2.10, 21.10, 11.11 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
22.8, 2.10, 11.11, 12.12,
21.10

Tämä projektikoulutus tarjoaa projektipäällikölle paremmat leadership-taidot eri tyylisten ihmisten kanssa. Koulutuksessa keskitytään harjoittelemaan käytännön johtamistilanteita projektissa. 

Lue lisää

Project Planning and Execution


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 2.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
2.12
2.12

After the course the participant will understand the basic principles/concepts of project work and related terminology (ex. life-cycle, phases, milestones, objectives, results).

Lue lisää

Tilaajana tietojärjestelmäprojektin hankinnassa


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 23.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
23.10
23.10

Koulutuksessa pureudutaan tietojärjestelmäprojekteihin erityisesti tilaajan näkökulmasta. Koulutuksessa avataan käytännön esimerkein tilanteita, joissa tilaajan ja toimittajan näkökulmat eroavat vahvasti toisistaan tai joissa usein ajaudutaan ongelmiin tilaajan ja toimittajan kesken.

Lue lisää

Ketterä projekti – agile projektijohtaminen


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 23.9, 5.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
23.9, 5.11,

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin suunnittelusta ja johtamisesta ja sisäistät miksi Scrummaster ei ole sama kuin projektipäällikkö. Koulutuksen sisällön avulla pystyt määrittämään projektin vastuut ja roolit ketterässä ympäristössä.

Lue lisää

Projektityön perusteet


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 16.9, 28.10, 11.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
16.9, 28.10, 11.12,
16.9, 28.10, 11.12,

Saat perusteorian ja käytännön esimerkkien avulla kokonaiskuvan projektityön menetelmistä sekä parhaista käytännöistä. Koulutus korostaa tehokkaan viestinnän merkitystä ja painottaa projekteihin osallistuvien henkilöiden vaikutusta tehtävän onnistumiseen.

Lue lisää

Project Management for Non-Project Managers


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 7.8, 1.11, 23.1, 20.3 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
7.8, 1.11, 23.1, 20.3,
26.5,

Projektipäällikön oman ajankäytön hallinta


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 4.10, 25.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
4.10, 25.11,
4.10, 25.11,

Työkaluja tavoitteiden määrittelyyn, töiden priorisoimiseen ja oman ajankäytön suunnitteluun. Taklaat aikavarkaat ja tehostat ajankäyttöäsi.

Lue lisää

Pilvipalveluiden (AWS) perusteet projektipäällikölle


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 25.9, 15.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
25.9, 15.11,
25.9, 15.11,

Opit pilvipohjaisten ohjelmistoprojektien perusteet ja merkittävimmät pilviratkaisujen tuomat muutokset ohjelmistokehityksessä.

Lue lisää

Projektin riskit hallintaan


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät projektin riskienhallinnan käsitteet ja päävaiheet. Osaat soveltaa jokaisessa vaiheessa käytettyjä menetelmiä ja työkaluja.
Sinulla on koulutuksen jälkeen edellytykset laatia organisaatiollesi riskienhallintasuunnitelman. Osaat tunnistaa ja luokitella erilaisia projektiriskejä ja laatia näiden perusteella riskirekisterin.

Lue lisää

Projektitoiminnan kuntotesti


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Lue lisää >

Sähköisen, kattavan projektityön kuntotestin avulla löydät kipupisteet ja ongelma-alueet, joiden korjaamisella saat välitöntä hyötyä projektitoimintaasi.

Lue lisää

Projektisalkunhallinta - Strategiasta projektiksi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Saat kokonaisnäkemyksen, menetelmiä ja käytännön kokemuksia hanke- ja projektisalkunhallinnan (portfolio management) kehittämiseksi.

Lue lisää

Projektin ohjausryhmän työn tehostaminen


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutus kehittää hankkeiden ja projektien ohjausryhmätyötä. Koulutuksessa osallistujat saavat käytännöllisiä menetelmiä ja kokemuksia oman ohjausryhmäroolin ja henkilökohtaisen tehokkuuden kehittämiseksi hankkeiden ja projektien eri vaiheiden aikana.

Lue lisää

Projektchefens ABC


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Denna utbildning är skräddarsydd för projektchefer. Vi erbjuder fungerande metoder och verktyg för att planera och genomföra projekt. Du erhåller nyttiga tips för att förbättra interaktionen inom projektgruppen samt utveckla kommunikationen med olika intressegrupper. Under utbildningen klargörs även de viktigaste rollerna och ansvarsområdena inom projektets organisation.

Lue lisää

Project Leadership, projektijohtamisen simulaatiopeli


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Projektijohtamisen simulaatiopeli on hyvin vuorovaikutteinen oppimistapa. Sen avulla projektipäälliköt oppivat paremmin ymmärtämään ja ratkaisemaan ihmisten välisiä sekä tiimin ja organisaation sisäisiä ongelmatilanteita.

Tämä projektikoulutus tarjoaa osallistujille päätöksenteon jälkianalyysin kautta osaamista siihen, miten projektipäällikkö pystyy paremmin johtamaan projektia ymmärtämällä ja hyödyntämällä eri sidosryhmien odotuksia ja vaatimuksia.

Lue lisää

Projektin suunnittelu ja läpivienti


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Tämä projektikoulutus perehdyttää sinut projektityöskentelyn periaatteisiin ja menetelmiin antamalla kokonaisnäkemyksen projektin elinkaaresta, projektissa käytettävistä käytännöllisistä työkaluista, projektipäällikön vuorovaikutustaidoista sekä projektityöskentelyn eri rooleista.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.