Ota yhteyttä

Myyntipalvelu

Myynti

010 4321 001 Ota yhteyttä

Kesto: 2 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 550 €
Voit maksaa:
Koulutuskortti

Haluatko koulutuksen asiakaskohtaisena? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan. 

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Project Leadership, projektijohtamisen simulaatiopeli

Projektijohtamisen simulaatiopeli on hyvin vuorovaikutteinen oppimistapa. Sen avulla projektipäälliköt oppivat paremmin ymmärtämään ja ratkaisemaan ihmisten välisiä sekä tiimin ja organisaation sisäisiä ongelmatilanteita.

Tämä projektikoulutus tarjoaa osallistujille päätöksenteon jälkianalyysin kautta osaamista siihen, miten projektipäällikkö pystyy paremmin johtamaan projektia ymmärtämällä ja hyödyntämällä eri sidosryhmien odotuksia ja vaatimuksia.

Koulutuksen jälkeen pystyt paremmin:

 • johtamaan projektitiimiä siten, että se saavuttaa tavoitteensa tuottavasti ja tehokkaasti
 • luomaan tehokkaan projektityöympäristön
 • soveltamaan muutoshallinnan periaatteita projektitiimin jäsenten tuen saamiseksi
 • tukemaan projektin onnistumista organisaation tuen ja sidosryhmien hallinnan avulla
 • vaikuttamaan projektitiimiin siten, että se tukee kaikin tavoin projektin onnistumista
 • käyttämään ristiriitojen hallintataktiikoita tiimin hyödyksi.

Kohderyhmä

Projektikoulutus on suunnattu

 • Projektipäällikölle ja asiantuntijalle, jolla on projektityökokemusta
 • Ryhmänvetäjälle, joka johtaa työryhmää, jonka jäsenet eivät ole suoraan vetäjän alaisia

Kurssista on mahdollista saada 12 PDU pistettä.

Monissa yrityksissä ja organisaatioissa osataan suunnitella projektit erittäin hyvin. Mutta projektin menestyksellinen läpivienti saattaa kaatua ihmisten johtamiseen liittyviin asioihin. Tiimien ja sidosryhmien väliset kuilut vuorovaikutuksessa heikentävät helposti projektin onnistumistodennäköisyyttä.

Project Leadership  -koulutus tuo käyttäytymiskeskeisen tulokulman projektinhallintaan. Siinä hyödynnetään ainutlaatuista ja osallistavaa tietokonepohjaista simulointipeliä. Osallistujat ottavat pelissä haasteellisen projektin haltuunsa ja johtavat sitä projektipäällikön roolissa. Todentuntuinen, mutta myös hauska simulaatiopeli etenee projektin valmisteluvaiheesta päättämiseen hyvin haasteellisten päätöksentekopisteiden kautta. Särmikkäistä ammattilaisista koostuvalle projektitiimille ovat vaatimuksia esittämässä mm. myynti, markkinointi, T&K, tuotanto, testaus ja asiakas. Päätöksenteossa pitää hyödyntää peliympäristön eri lähteistä saatavaa muuttuvaa informaatiota, kuten puhelinviestejä, kokouksia ja sähköposteja. Osallistujan tekemät päätökset vaikuttavat suoraan projektin tapahtumiin. Tarkoituksena on tasapainottaa omistajan, tiimin ja asiakkaan vaatimuksia huomioiden projektin lopputuloksen laajuus ja laatu (scope), aika (time) ja resurssit (cost).

Pienryhmissä käytävät keskustelut simulaation päätöksentekohetkillä ovat hyvin palkitsevia. Koulutus on suunniteltu rakenteella: teoria, simulointi, pienryhmäkeskustelu, ryhmässä päätöksen ja seurausten läpikäynti. Siten tässä projektikoulutuksessa osallistuja pääsee soveltamaan juuri oppimaansa ja aiemmin hankkimaansa johtamisosaamistaan sekä puimaan konkreettisia päätöksentekohaasteita. Pohtimalla tilanteiden ratkaisuja osallistujat oppivat ja omaksuvat käyttäytymismalleja, jotka mahdollistavat onnistuneen projektin johtamisen. Tietokonesimuloinnin avulla osallistujat pääsevät heti soveltamaan uusia taitoja ja ideoita käytännön työhön, ja saamaan toiminnastaan analysointia ja palautetta kouluttajalta ja ryhmän muilta ammattilaisilta.

Tutustu projektisimulointiympäristöön

Voit tutustua tästä koulutuksessa käytettävään englannin kieliseen projektisimulaatiopeliin.

LoginID: Tieturidemo

Password: muhku111

Sisältö: ihmisten johtaminen projektissa

Koulutusmateriaali on englanninkielinen. 

1. päivä

Johdanto projektijohtamiseen

 • Johtamistavat
 • Johtamisprosessi
 • Onnistuneet projektit, rajoitteet, tehokkaat johtajat

Projektin aloittaminen

 • Ydintiimi projektissa
 • Projektin sidosryhmäanalyysi
 • Vaikuttamisstrategiat
 • Uskottavuus, vastavuoroisuus, suostuttelu
 • Projektin suunnittelu
 • Motivaatio

Projektin etenemisen varmistaminen

 • Projektin viivästyminen
 • Viestintä: Shannon-Weaver -malli
 • Muutoshallinta projektissa
 • Muutosagenttien käyttäminen

2. päivä

Ryhmästä projektitiimiksi

 • Tehokkaat projektitiimit
 • Tiimin kehityskaari
 • Kutsuminen, investointi, keksiminen
 • Johtamistyyli eri vaiheille
 • Ristiriitojen käsittely
 • Persoonallisuustyypit ja tiimityö

Mikä voi mennä pieleen projektissa?

 • Riskien hallinta projektityössä
 • Eri tyyppisiä riskejä projekteissa
 • Riskien vaikutus
 • Riskien arviointi
 • Ongelmien tunnistus, analysointi ja ratkaiseminen

Missä kaikki ovat? Virtuaalitiimi projektityössä

 • Virtuaalitiimit: ongelmat, edut, roolit
 • Virtuaalitimin muodostaminen, aloittaminen ja johtaminen
 • Virtuaalitiimin menestystekijät

Projektin päättäminen

 • Projektin päätösvaiheen ongelmia
 • Tiimin surutyö/purkaminen
 • Oppien ja tietämyksen jakaminen

Aikataulu projekti leadership-koulutukselle

Koulutuspäivät ovat  klo 8:30-17:00. Aamukahvia tarjolla klo 8:15 alkaen.

Koulutuskortti tässä projektijohtamisen koulutuksessa

Koulutuskortilla maksavilta veloitus on 3 koulutuskorttipäivää.