Ota yhteyttä

Myyntipalvelu

Myynti

010 4321 001 Ota yhteyttä

Kesto: 1 päivä
Veroton hinta (+ alv 24 %): 850 €
Voit maksaa:
Koulutuskortti

Haluatko koulutuksen asiakaskohtaisena? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan. 

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Projektisalkunhallinta - Strategiasta projektiksi

Tästä projektisalkun hallinnan koulutuksesta saat kokonaisnäkemyksen, menetelmiä ja käytännön kokemuksia hanke- ja projektisalkunhallinnan (portfolio management) kehittämiseksi. Koulutuksen aikana perehdytään sekä salkunhallinan keskeisiin periaatteisiin ja projektikulttuurin kehittämiseen että käytännön kokemuksiin siitä, mitä tehokas salkunhallinta vaatii organisaatiolta.

Kohderyhmä

Yrityksen ylin johto, liiketoimintayksiköiden johtajat, kehittämisjohtajat, IT-johtajat, kehittämissalkusta vastaavat henkilöt.

Kurssista on mahdollista saada 6 PDU pistettä.

Hanke- ja projektisalkunhallinta (portfolio management) on johdon käytännön työkalu johtaa muutosta, luoda tulevaisuutta sekä hallita resursseja. Salkunhallinta on parhaimmillaan hyvin tehokas keino toteuttaa ja jalkauttaa organisaation strategia. Projektisalkun hallinta ei ole irrallinen osa johtamisjärjestelmää, vaan sen on nivouduttava muun johtamisen kanssa noudattamaan vuosikellon rytmiä. Salkunhallinnan kehittäminen on iso toimintatavan muutos projektityön ja toiminnan kehittämisen ryhdistämiseksi koko organisaatiossa.

Sisältö projektisalkun hallinnan koulutuksessa

Projektisalkku strategisena työkaluna

 • Projektisalkku ja salkunhallinnan tavoitteet
 • Projektitoiminnan organisointi, roolit ja vastuut

Ohjelmajohtaminen (program management) ja hankehallinta strategioiden toteuttajana

Projektien arviointi ja valinta

 • Projektien arviointi- ja valintaprosessi
 • Milloin projekteja arvioidaan?
 • Projektien arvioinnin menetelmät
 • Ryhmätyö 1: Projektien arviointikriteerit

Projektikokonaisuuden tarkastelu

Projektisalkun katselmointi

 • Strategian toteutumisen varmistaminen salkkukatselmoinnin avulla
 • Projektisalkun tasapainottaminen salkkukatselmointitilanteessa

Projektisalkunhallintaprosessi

 • Keskeiset vaiheet ja vastuut
 • Salkunhallinnan tukitoiminnot

Useammat projektisalkut ja niiden väliset yhteydet

 • Konsernin salkku, prosessin salkku, yksikön salkku

Salkunhallinnan yhteys strategia- ja vuosisuunnitteluprosesseihin

 • Ryhmätyö 2: vuosisuunnittelu ja projektisalkku

Salkunhallinnan käyttöönotto

 • Käyttöönottoprojektin läpiviennin organisoiminen
 • Suunnitteluvaihe
 • Kehitysvaihe
 • Testausvaihe
 • Maastoutusvaihe
 • Tukivaihe

Yhteenveto: Projektisalkunhallinnan menestystekijät

Aikataulu projektisalkun hallinta koulutukselle 

Koulutuspäivä klo 9:00-16:30, aamukahvia tarjolla klo 8:30 alkaen.