Ota yhteyttä

Myyntipalvelu

Myynti

010 4321 001 Ota yhteyttä

Kesto: 1 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 850 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi, ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Voit maksaa:
Koulutuskortti

Paikka ja päiväys

Helsinki
23.10
Finnish Finnish
Ilmoittaudu
Online
i Lue lisää

Osallistu koulutukseen kotoa tai työpaikaltasi

23.10
Finnish Finnish
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Tilaajana tietojärjestelmäprojektin hankinnassa

Koulutuksessa pureudutaan tietojärjestelmäprojekteihin erityisesti tilaajan näkökulmasta. Koulutuksessa avataan käytännön esimerkein tilanteita, joissa tilaajan ja toimittajan näkökulmat eroavat vahvasti toisistaan tai joissa usein ajaudutaan ongelmiin tilaajan ja toimittajan kesken.  

Koulutuksen teemat ja esimerkit avaavat uusia näkökulmia ja ratkaisumalleja, joita voit hyödyntää arkielämän tilanteissa turvaamaan tuottavan tilaaja-toimittaja yhteistyön projektissasi.

Kohderyhmä

Koulutus on hyödyllinen ammattilaisille, jotka toimivat tilaaja-asiakkaina tietojärjestelmäprojekteissa. Projektitoimituksen hankkimiseen osallistuvat asiantuntijat, projektipäälliköt, projektikoordinaattorit sekä projektitoimituksien ohjausryhmien jäsenet hyötyvät koulutuksesta.

Esitiedot

Koulutus ei edellytä aikaisempaa projektikokemusta, mutta asioiden omaksumista aiempi projektityökokemus helpottaa. Osallistujiksi sopivat myös kokeneet projektipäälliköt, jotka haluavat uusia näkökulmia työhönsä.

Hyvin onnistuneessa tietojärjestelmähankkeissa tilaaja ja toimittaja ymmärtävät toistensa toiminnan lainalaisuudet ja toiminnan motiivit. Usein kuitenkin ajaudutaan tilanteisiin, joissa yhteistyö rakoilee ja pahimmassa tapauksessa koko projekti tai hanke ajautuu kriisiin.  Osapuolet eivät aina löydä keinoja, joilla projektia tai hanketta johdettaisiin niin, että tulos olisi kaikkien kannalta hyvä tai edes paras mahdollinen kompromissi. Tämä koulutus antaa sinulle keinoja välttää ja ratkaista näitä tilanteita.

Kurssista on mahdollista saada 6 PDU pistettä.

Tavoitteet Tietojärjestelmäprojektin hankinta -koulutuksessa

Kurssi antaa eväitä tilaajan oman edun mukaiseen toimintaan ja päätöksentekoon projektin kaikissa vaiheessa. Kurssin käytännön esimerkit auttavat ennakoimaan projekteissa väistämättä eteen tulevia hankalia tilanteita ja auttavat ratkaisemaan niitä rakentavalla tavalla. Koulutus korostaa win-win asetelmien tärkeyttä ja projekteissa toimivien henkilöiden omia vaikutusmahdollisuuksia projektin onnistumisen kannalta.

Sisältö: Tietojärjestelmäprojektin hankkiminen ja läpivienti tilaajana

Projektin/ hankkeen valmistelut

 • Tarjouspyyntö
 • Toimittajan, menetelmän ja tuotteen valinta
 • Sopimuksen laatiminen

Projekti-/ hankesuunnittelu

 • Menetelmät
 • Tuotokset
 • Aikataulu
 • Resurssit ja osaaminen

Projektin/ hankkeen aloittaminen

 • Sitouttaminen

Projektin/ hankkeen ohjaus & seuranta

 • Johtaminen ja ohjausmalli
 • Seuranta ja raportointi
 • Laajuuden hallinta
 • Riskien hallinta
 • Talouden hallinta
 • Viestintä ja kommunikointi
 • Ongelmien ratkaiseminen

Projektin päättäminen

Aikataulu tietojärjestelmäprojektikoulutukselle

Koulutuspäivä on klo 9:00-16:00. Aamukahvia tarjolla klo 8:30 alkaen.

Muita tietojärjestelmäprojektikoulutuksia