Ota yhteyttä

Myyntipalvelu

Myynti

010 4321 001 Ota yhteyttä

Kesto: 2 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 550 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi, ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Voit maksaa:
Koulutuskortti

Paikka ja päiväys

Helsinki
22.2 – 23.2
Ilmoittaudu
14.5 – 15.5
Ilmoittaudu
25.6 – 26.6
Ilmoittaudu
Oulu
16.4 – 17.4
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Testauksen valmennusohjelma

Koulutuksessa käydään läpi työvaiheet, jotka liittyvät testaukseen. Koulutuksen jälkeen henkilö osaa suunnitella testausta ja testitapauksia sekä tietää, miten testaus otetaan huomioon ohjelmistokehitysprosessin eri vaiheissa sopimuksen teosta projektin päättämiseen ja ylläpitovaiheeseen.

Testaus on tärkeä, usein liian vähälle huomiolle jäävä osa jokaista ohjelmistokehitysprojektia. Laadukkaalla, oikein ajoitetulla ja suunnitellulla testauksella voidaan varmistaa, että projektin aikataulu- ja laatuvaatimukset saavutetaan.

Kohderyhmä

Kurssi sopii testaajille, sovelluskehittäjille, projektipäälliköille ja myös kaikille ohjelmistotestauksesta yleensä kiinnostuneille.

Ohjelma

1. päivä

9.00 Testauksen peruskäsitteet ja periaatteet

Testausorganisaation määrittely

 • Testaajan ja testausryhmän roolit ja taidot

Testausprosessi

 • Testausprosessin kehittämismallit

V-malli ja testaustasot

 • Yksikkötestaus
 • Integraatiotestaus
 • Systeemitestaus
 • Hyväksymistestaus
 • Regressiotestaus
 • Aloitustesti

Testaus ja ketterä ohjelmistokehitys

Testauksen ajoitus ja riskiohjattu testaus

 • Testityömäärän arviointi

Testaussuunnittelu

 • Testaussuunnitelma
 • Testitapaukset

Testityypit

 • Suorituskyvyn testaus
 • Käytettävyyden testaus
 • Tietoturvan testaus
 • Koodin katselmointi ja laatumetriikat

Testauksen automatisointi

 • Testien nauhoitus
 • Testiympäristön standardointi

16.30 Päivä päättyy

2. päivä

9.00 Testitapauksen perusteet

 • Hyvä testitapaus
 • Testitapauksen laajuus
 • Tarkistuslistat

Ohjelmistoviat

 • Hallinta ja raportointi

Testaustekniikat

 • Raja-arvojen testaus
 • Ekvivalenssiluokat
 • Positiivinen ja negatiivinen testaus
 • Käyttötapauksiin pohjautuva testaus
 • Funktio- ja datalähtöiset tekniikat
 • Tutkiva testaus

Toiminnallisen testauksen testitapaukset

 • Käyttöliittymätestaus
 • Käyttötapaukset
 • Järjestelmien välisten liittymien testaus

Testitapauksen kuvaaminen

 • Eritasoiset kuvaukset

Testauksen raportointi

 • Virheiden hallinnan käytännöt

Testaustyökalut

 • Työvälineiden jaottelu


16.00 Koulutus päättyy