Längd: 1 dag
Pris exkl moms: 720 €
Kan betalas med
Training card

Tipsa

Ladda ner som PDF

Excel listor och pivottabeller

Efter kursen kan du hantera effektivt listor i Excel och skapa tabeller och pivot rapporter utifrån dem. Dessutom lär du dig att hantera mest typiska problem med import av data från andra datasystem till Excel.

Kursdagen börjar klockan 9.00. Morgonkaffe serveras från och med 8.30. Kursdagen avslutas klockan 16.00.

Målgrupp

Kursen är en fortsättnings kurs och riktad till personer som behöver hantera stora data-mängder antingen skapade i Excel eller hämtade från andra datasystem.

Förkunskaper

För att få det mesta ut av kursen är det bra om du innehar baskunskap eller erfarenhet av Excel.

Innehåll

Hantering av listor

 • snabbtangenter för att ta sig fram i kalkylblads data
 • ”städning” av data, t. ex. ta bort tomma rader, mellanslag, ändra siffror i text format till siffror med mera.

Importera data till Excel

 • öppna och importera text- och csv-filer
 • dela data i kolumner

Excel tabell

 • skapa en tabell från en lista
 • hantering av tabeller
 • tabellverktyg, summor baserade på filtrering
 • filtrering
 • sortering

Villkorstyrd formatering

 • färgskalor, datastaplar, ikoner
 • användning av regler (formler) för att styra formateringen

Pivottabeller

 • infoga en Pivottabell
 • formatering
 • beräkningar i Pivottabellen
 • gruppera data
 • visa värden som % av…, skillnad från… etc.
 • filtrering / utsnitt

Sökfunktioner och sammanställning av data

 • sammanställ data med sökfunktioner t. ex. letarad, (vlookup), passa (match), index (index)
 • beräkningar med villkor; summa.om (sumif), summa.omf (sumifs), antal.om (countif), antal.omf (countifs)