Längd: 3 dagar
Pris exkl moms: 1 990 €
Kan betalas med
Training card

Tipsa

Ladda ner som PDF

ITIL® Foundation på svenska

ITIL Foundation är en grundläggande 3-dagars kurs som ger en förståelse för ITIL och samtidigt öppnar dörren för fördjupningskurser inom ITIL.

ITIL® har uppnått en position som ledande kvalitetsbegrepp för IT tjänster. ITIL står för IT Information Library och bygger på mångåriga erfarenheter, sk. best practices, från företag  och offentlig förvaltning runt om i världen.

ITIL definierar de processer som man bör implementera för att på ett konstnadseffektivt sätt kunna leverera IT-tjänster. Processerna täcker bl a åtgärdande och förebyggande av fel, kontrollerad behandling av ändringar, långsiktig planering för upprätthållande av kapacitet och tillgänglighet, finansplanering och säkerhet. ITIL definierar också en gemensam vokabulär som underlättar kommunikationen både inom IT-enheten och mellan IT enheten och den egentliga affärsverksamheten. Implementering av ITIL-processer har visat sig leda dels till direkta konstnadsbesparingar genom en stabil och genomtänkt IT-miljö, dels till bättre likriktning mellan affärsverksamheten och IT-stödet.  

Tieturi is an Accredited Training Organization (ATO), ACCREDITED BY PEOPLECERT ON BEHALF OF AXELOS. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

 

Målgrupp 

ITIL Foundation lämpar sig både för personer inom IT och personer inom den övriga organisationen som ansvarar för använding eller inköp av IT-tjänster. 

Målsättning 

Kursen hjälper deltagarna att förstå

 • sambandet mellan processtyrning och kvalitet
 • ITIL-processerna och deras inbördes relationer
 • nyttan av att implementera ITIL
 • hur man värderar nuläget och planerar för implementering av ITIL.         

Kursmaterial

Kursmaterialet är på engelska, undervisningen på svenska. Det valfria testet är på engelska.

Innehåll

Day 1

Introduction to ITIL

 • Background to ITIL
 • Introduction to process management and Service Management

ITIL Service Lifecycle

Service Design processes

 • Service Level Management
 • Catalog Management
 • Supplier Management
 • Availability Management
 • Capacity Management
 • Security Management
 • Service Continuity Management

Day 2

Service Transition processes

 • Change Management
 • Configuration Management
 • Knowledge Management
 • Release Management

Service Operation processes

 • Event Management
 • Incident Management
 • Problem Management
 • Request Fulfilment Management
 • Access Management

Service Operation Functions

 • Service Desk
 • Technincal Management
 • Application Management
 • IT Operations Management

Day 3

Service Strategy

 • Strategy Generation
 • Portfolio Management
 • Demand Management
 • Financial Management

Continual Service Improvement

 • Deming's cycle of improvement
 • Continual Service Improvement Model

Final summary

Sample exam

ITIL® Foundation certifiering

Deltagarna på kurssen kan ta certifieringstest på sista kursdagen klockan 15.00.

Boka certifiering:
Niina Noam, tel. 010 4321 161,
förnamn.efternamn@tieturi.fi

Pris 215 € (+ moms 24 %)