Längd: 3 dagar
Pris exkl moms: 2 250 €
Kan betalas med
Training card

Tipsa

Ladda ner som PDF

TOGAF 9 Training: Foundation, på svenska

Kursen vänder sig till dig som vill ha en inblick i TOGAF® standard och lära dig hur TOGAF® ramverket kan användas som ett verktyg inom din organisation.

Kursen hjälper dig att förstå:

 • ramverkets uppbyggnad
 • de olika faserna av EA
 • definitionen av begrepp och koncept som används i EA
 • metoder och verktyg

Kursmaterialet och certifieringstestet är på engelska, undervisningen på svenska. 

Our TOGAF® 9 Training is accredited by The Open Group.

TOGAF® is a registered trademarks of The Open Group.

Target audience

Kursen lämpar sig för företagsarkitekter, sakkunniga som behöver inblick i företagsarkitektur eller ädeltar i projekt för utveckling av företag. 

Prerequisites

Inga förkunskaper krävs.

Training material

Kursmaterialet och certifieringstestet är på engelska, undervisningen på svenska. 

Our TOGAF® 9 Foundation course material is accredited by The Open Group.

TOGAF standard är det ledande ramverket för arkitekturutveckling. TOGAF står för The Open Group Architecture Framework och är ett öppet ramverk med metodstöd som utvecklats sedan mitten på 90-talet genom att samla in och ta tillvara kunskaper från olika branscher. Företagsarkitektur (Enterprise Architecture, EA) är ett arbetssätt för att analysera hur en organisation fungerar och hur den ska utvecklas.

TOGAF standard är det mest använda ramverket med över 55 000 certifierade arkitekter från hela världen.

Innehåll

Grunderna

 • Enterprise - Företag
 • Enterprise Architecture - Företagsarkitektur
 • Arkitekturramverk
 • TOGAF standard presentation

Centrala begrepp

 • ADM - Arkitekturutvecklingsmetod
 • Enterprise Continuum – Företagets continuum

Architecture Repository – Dataförråd för arkitektur

 • Architecture Capability – Utveckling av arkitekturförmåga

Inledning till arkitekturutvecklingsmethod

 • Inledning till arkitekturutvecklings method (ADM)
 • ADM-cykeln, faser och målsättning
 • Typiska steg för faserna
 • Presentation av tekniker och verktyg
 • Arkitekturens omfattning

Enterprise Continuum – Företagets kontinuum

 • Struktur och avsikt
 • Arkitetkurkontinuumets konstruktion
 • Lösningskontinuumets konstruktion
 • Arkitekturens tre nivåer

ADM faserna (Nivå 1)

 • Preliminärfasen
 • Fas A - Arkitekturvision
 • Fas B - Verksamhetsarkitektur
 • Fas C - Informationssystemetsarktitektur
 • Fas D - Teknologiarkitektur
 • Fas E - Alternativ och lösningar
 • Fas F - Migrationsplanering
 • Fas G – Implementationsstyrning
 • Fas H - Ändringsstyrning
 • Kravhantering för arkitektur

ADM-instruktioner och teknik

 • Arkitektur principer
 • Verksamhetsscenarier
 • Bristanalyser
 • Interoperabilitet
 • Bedömning av ändringsberedskap

Arkitekturstyrning (Governance) (Nivå1)

 • Ledningsgrupp för arkitektur
 • Arkitekturavtal

Arkitekturvisioner, presentationsmodeller och intressentgrupper

 • Hur man kan ta fram olika presentationsmodeller

Byggelement (Building Blocks)

 • Definition, syfte och egenskaper

Beskrivning av ADM-produkter

 • ADM's definition och syfte

TOGAF's referensmodeller (Level 1)

 • TRM
 • III-RM

TOGAF's certifieringsprogram