Kontakta oss

Skicka ett meddelande

Längd: 3 dagar
Pris exkl moms: 2 250 €
Kan betalas med
Training card

Tipsa

Ladda ner som PDF

TOGAF 9 Foundation 2.0 på svenska

TOGAF är det ledande ramverket för arkitekturutveckling. TOGAF står för The Open Group Architecture Framework.och är ett öppet ramverk med metodstöd som utvecklats sedan mitten på 90-talet genom att samla in och ta tillvara kunskaper från olika branscher.
Företagsarkitektur (Enterprise Architecture, EA) är ett arbetssätt för att analysera hur en organisation fungerar och hur den ska utvecklas. TOGAF är det mest använda ramverket med över 55 000 certifierade arkitekter från hela världen.
Kursen vänder sig till dig som vill ha en inblick i TOGAF och lära dig hur ramverket kan användas som ett verktyg inom din organisation.

Kursen hjälper deltagarna att förstå
- ramverkets upppbyggnad
- de olika faserna av EA
- definitionen av begrepp och koncept som används i EA
- metoder och verktyg
Kursen lämpar sig för företagsarkitekter, sakkunniga som behöver inblick i företagsarkitektur eller ädeltar i projekt för utveckling av företag. Inga förkunskaper krävs.
Kursmaterialet är på engelska, undervisningen på svenska. Certifieringstestet görs på engelska.

Innehåll

 

Dag ett

Grunderna
- Enterprise - Företag
- Enterprise Architecture - Företagsarkitektur
- Arkitekturramverk
- TOGAF presentation
Centrala begrepp
- ADM - Arkitekturutvecklingsmetod
- Enterprise Continuum – Företagets continuum
Architecture Repository – Dataförråd för arkitektur
- Architecture Capability – Utveckling av arkitekturförmåga
Inledning till arkitekturutvecklingsmethod
- Inledning till arkitekturutvecklings method (ADM)
- ADM-cykeln, faser och målsättning
- Typiska steg för faserna
- Presentation av tekniker och verktyg
- Arkitekturens omfattning
Enterprise Continuum – Företagets kontinuum
- Struktur och avsikt
- Arkitetkurkontinuumets konstruktion
- Lösningskontinuumets konstruktion
- Arkitekturens tre nivåer

Dag två

ADM faserna (Nivå 1)
- Preliminärfasen
- Fas A - Arkitekturvision
- Fas B - Verksamhetsarkitektur
- Fas C - Informationssystemetsarktitektur
- Fas D - Teknologiarkitektur
- Fas E - Alternativ och lösningar
- Fas F - Migrationsplanering
- Fas G – Implementationsstyrning
- Fas H - Ändringsstyrning
- Kravhantering för arkitektur
ADM-instruktioner och teknik
- Arkitektur principer
- Verksamhetsscenarier
- Bristanalyser
- Interoperabilitet
- Bedömning av ändringsberedskap
Arkitekturstyrning (Governance) (Nivå1)
- Ledningsgrupp för arkitektur
- Arkitekturavtal
Arkitekturvisioner, presentationsmodeller och intressentgrupper
- Hur man kan ta fram olika presentationsmodeller

Dag tre

Byggelement (Building Blocks)
- Definition, syfte och egenskaper
Beskrivning av ADM-produkter
- ADM's definition och syfte
TOGAF's referensmodeller (Level 1)
- TRM
- III-RM

TOGAF's certifieringsprogram