Arkkitehtuuri

Koulutukset: Arkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti (JHS 179)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 27.9, 29.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
27.9, 29.11,

Koulutuksessa käydään läpi miten työskennellään kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen kanssa. Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti -koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät, miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan ja tuntevat työtä ohjaavan suosituksen JHS 179 sisällön. Osallistujat osaavat tuottaa keskeisiä kokonaisarkkitehtuurin luomiseen liittyviä kuvauksia ja tietävät, miten työtä kannattaa tehdä.

Lue lisää

Arkkitehtuurin suunnittelu (UML)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 1.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
1.11

Koulutuksessa käydään läpi arkkitehtuurin suunnittelun viitekehys. Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää ohjelmistoarkkitehtuurin aseman organisaatiossa ja ohjelmistotuotannossa. Hän tietää ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelun tehtävät ja osaa kuvata arkkitehtuurin ja sen soveltamisohjeet UML-kuvauskielellä. Kurssilla ei käsitellä teknisiä yksityiskohtia.

Lue lisää

Enterprise Architect kokonaisarkkitehtuurin mallintamisessa


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 12.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
12.10

Koulutuksessa käydään läpi kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen välinettä. Enterprise Architect kokonaisarkkitehtuurin mallintamisessa -koulutuksen käynyt osaa käyttää Sparx Systemsin Enterprise Architectia kokonaisarkkitehtuurin eri näkökulmien mallintamisessa. Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen perustuu JHS 179 suositukseen.

Lue lisää

Tietoarkkitehtuurin kehittäminen


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi miten tietoarkkitehtuurissa kuvataan yritysarkkitehtuurin keskeiset tietoelementit, niiden väliset riippuvuudet sekä kokonaishallinta. Koulutuksessa käydään lisäksi läpi miten yritysarkkitehtuuri/kokonaisarkkitehtuuri (EA, Enterprise Architecture) kuvaa liiketoiminnan ja sen tukena tarvittavan informaatioteknologian keskeiset elementit sekä niiden yhteydet. Yritysarkkitehtuuri kokoaa liiketoiminnan tavoitteet, prosessit, tiedot ja informaatiojärjestelmät yhteen.

Lue lisää

Enterprise Architect -mallinnusväline


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi Enterprise Architect työvälinettä. Enterprise Architect -koulutuksen jälkeen osallistuja osaa luoda ja ylläpitää Sparx Systemsin Enterprise Architect -mallinnusvälineellä UML-malleja, jotka sisältävät käyttötapaus-, toiminto-, sekvenssi-, tila- ja luokkakaavioita. Kurssilla luodaan katsaus myös komponentti- ja koosterakennekaavioihin. Kurssilla kerrataan tarvittaessa myös UML-kuvausten peruskäsitteet.

Lue lisää

Archimate arkkitehtuurin mallintamisessa


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi ArchiMate® visuaalinen mallinnuskieli, joka sopii kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen. Koulutuksen jälkeen henkilö osaa perusteet ArchiMate®-kuvauskielestä ja sen käyttömahdollisuuksista. Hän oppii mallintamaan keskeisiä kokonaisarkkitehtuurin kaavioita ArchiMate®-kuvauskielellä.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.


JHS 179 - http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs179

JHS sanasto - http://jhs-sanasto.jhs-suositukset.fi/JHS/fi/

UML (Unified Modeling Language) specification - http://www.omg.org/spec/UML/2.5/