MapInfo 

Koulutukset: MapInfo

MapInfo Professional 15.x -peruskurssi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 27.9, 28.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
27.9, 28.11

Kurssilla tutustutaan ohjelmiston keskeisimpiin toimintoihin ja digitaalisiin kartta-aineistoihin. Kurssilaiset oppivat mm. tekemään monitasoisia karttoja, muokkaamaan karttojen esitystapaa monipuolisesti, paikantamaan kohteita osoitteen ja koordinaattien avulla, havainnollistamaan tietoja teemakarttojen avulla ja linkittämään Excel-taulukossa olevat tiedot kartta-aineistoon.

Lue lisää

MapInfo Professional 15.x -jatkokurssi: paikkatietojen analysointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 26.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
26.10

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan osallistujien osaamista paikkatietojen analysoinnissa. Kurssilaiset oppivat mm. tekemään monipuolisia SQL-kyselyitä, suunnittelemaan aluejakoja vuorovaikutteisesti, luomaan erilaisia vaikutusalueita, laskemaan leikkaus-alueiden ominaisuustietoja, etsimään kohteita pienimmän etäisyyden perusteella ja esittämään analyysien tuloksia Crystal Reports -raporteilla.

Lue lisää

MapInfo Professional 15.x -jatkokurssi: kartta-aineistojen käsittely


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 3.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
3.11

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan osallistujien osaamista kartta-aineistojen ja -kohteiden käsittelyssä. Kurssilaiset oppivat mm. sitomaan karttakuvan maapallon pintaan, luomaan vektorimuotoisia ja yhdistelemään rasterimuotoisia kartta-aineistoja, muokkaamaan karttakohteita MapCAD-työkalujen avulla sekä hyödyntämään MapBasic-ikkunaa karttakohteiden ominaisuustietojen päivityksessä.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.