ProtrainIT

Koulutukset: ProtrainIT

MOC 10992: Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 24.1 MOC On-Demand
Lue lisää ja ilmoittaudu >
24.1

Tällä kolmen päivän kurssilla opit, kuinka laajennat nykyisen ympäristösi hyödyntämään Microsoft Azure pilvipalveluita. Samalla opit Azuren käytön periaatteet ja tarvittavien infrastruktuurin Azureen laajentamisen liittyvien palveluiden käyttöönoton.

Lue lisää

MOC 20347: Enabling and Managing Office 365


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 12.2 MOC On-Demand
Lue lisää ja ilmoittaudu >
12.2

Koulutuksessa käydään läpi Office 365 käyttöönoton ja ylläpidon toimenpiteet ja tekniikat. Koulutuksen läpikäynyt osaa ylläpitää O365 ympäristöä. Microsoftin tuotteista Office, sähköposti, pikaviestit ja ryhmätyötilat ovat keskeisiä työvälineitä monelle organisaatiolle. Näiden palveluiden toteuttaminen ei ole teknisesti ja taloudellisesti aina järkevää paikallisesti, joten tätä varten Microsoft toteutti samat palvelut Office 365:ssa. Se on saavuttanut laajan käyttäjäkunnan ja on tällä hetkellä yksi Microsoftin merkittävimmistä tuotteista. Jossain vaiheessa paikalliset asennukset ovat valitettavasti enää marginaalinen jäänne maailman muuttuessa kohti pilvipalveluita. O365 kursseilla keskityttiin aiemmin pelkästään käyttöönottoon, mutta varsinainen ylläpito jäi vähemmälle huomiolle. Tämä oli senkin takia erittäin harmillista, että yleensä käyttöönoton tekee ulkopuolinen taho, mutta ylläpidosta huolehtii oma organisaatio. Tässä kurssissa onkin ylläpidon osuutta lisätty huomattavasti.

Lue lisää

MOC 20533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 7.3 MOC On-Demand
Lue lisää ja ilmoittaudu >
7.3

Koulutuksessa käydään läpi Microsoft Azure pilvipalvelun periaatteet ja palveluiden käyttöönotto. Koulutuksen läpikäynyt ymmärtää miten Azuren virtuaaliverkkoa, virtuaalikoneita ja tallennustilaa hallinnoidaan. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi miten Azure toimii sovelluspalvelualustana sekä palveluiden tilaajille että niiden kehittäjille.
Pilvipalvelut eivät ole enää tulevaisuutta, vaan vahvasti tätä päivää. Kohta voidaan olla tilanteessa, jossa pilvipalveluiden hyödyntämättä jättäminen tarkoittaa meille ylimääräistä vaivaa ja kustannuksia. Toisaalta tulisi tietää mitä sieltä löytyy ja kuinka sitä kannattaisi hyödyntää.

Lue lisää

MOC 20743: Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi MOC On-Demand
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi Microsoft Windows Server 2016 uudet ominaisuudet. Koulutuksen läpikäynyt ymmärtää miten MCSA: Windows Server 2016 ympäristöä hallinnoidaan. Microsoft ei enää julkaise tietyistä tuotteista versioita uudella nimellä. Sen sijaan näitä tuotteita kehitetään eteenpäin samalla nimellä. Palvelinkäyttöjärjestelmissä julkaistiin versio uudella nimellä Windows Server 2016, joten nyt on hyvä hetki perehtyä Windows-palvelimen käyttöjärjestelmään. Mikäli olet Windows Server osaaja, niin sinulla alkaa olla haasteita uusien Windows Server -tuotteiden kanssa. Periaatteessa osaat jo erittäin paljon ja et haluasi kuunnella turhaan vanhoja tuttuja asioita. Tämän takia sinun kannattaa osallistua tälle kurssille, jossa keskitytään vain tietojesi päivittämiseen Windows Server 2016 tasolle.

Lue lisää

MOC 20742: Identity with Windows Server 2016


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi MOC On-Demand
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi olennaiset osat Windows Server 2016 identiteettipalveluiden suunnittelusta, käyttöönotosta ja konfiguroinnista. Koulutuksen läpikäynyt hallitsee Windows Server 2016 identiteettipalveluiden hallinnoinnin. Microsoft ei enää julkaise tietyistä tuotteista versioita uudella nimellä. Sen sijaan näitä tuotteita kehitetään eteenpäin samalla nimellä. Palvelinkäyttöjärjestelmissä julkaistiin versio uudella nimellä Windows Server 2016, joten nyt on hyvä hetki perehtyä Windows-palvelimen käyttöjärjestelmään.
Windows palvelimissa on opittu, että Active Directory-termi tarkoittaa identiteetin hallintaa. Nykyisin identiteettiä käytetään huomattavasti laajemminkin kuin omassa lähiverkossa. Tämän takia perinteisen AD DS-palvelun rinnalle on tullut AD FS, AD CS sekä ADRSM.

Lue lisää

MOC 20741: Networking with Windows Server 2016


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi MOC On-Demand
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi Windows Server 2016 verkkopalveluiden suunnittelu, käyttöönotto ja konfigurointi. Koulutuksen läpikäynyt hallitsee Windows Server 2016 verkkopalveluiden hallinnoinnin. Microsoft ei enää julkaise tietyistä tuotteista versioita uudella nimellä. Sen sijaan näitä tuotteita kehitetään eteenpäin samalla nimellä. Palvelinkäyttöjärjestelmissä julkaistiin versio uudella nimellä Windows Server 2016, joten nyt on hyvä hetki perehtyä Windows-palvelimen käyttöjärjestelmään.

Lue lisää

MOC 20740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi MOC On-Demand
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi Windows Server 2016 asennus, käyttöönotto ja konfigurointi. Koulutuksen läpikäynyt hallitsee Windows Server 2016  ympäristön hallinnoinnin. Microsoft ei enää julkaiset tietyistä tuotteista versioita uudella nimellä. Sen sijaan näitä tuotteita kehitetään eteenpäin samalla nimellä. Palvelinkäyttöjärjestelmissä julkaistiin versio uudella nimellä Windows Server 2016, joten nyt on hyvä hetki perehtyä Windows-palvelimen käyttöjärjestelmään.

Koulutuksen voi maksaa Microsoftin SA-koulutusseteleillä, seteleitä tarvitaan 5kpl.

Lue lisää

Workshop: Microsoft Azure


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi workshopin avulla Microsoft Azure pilvipalvelun ja palveluiden ylläpidon periaatteet. Azure on iso kokonaisuus, joten sen hahmottaminen ja sen kanssa alkuun pääseminen voi olla hiukan hankalaa. Tämän koulutuksen tavoitteena on antaa Azuresta perustietoa, tunnistaa hallintatyökalut ja toteuttaa tärkeimpiä operaatiota. Tämän jälkeen on helppo jatkaa ja tutustua Azureen tarkemmin niiltä osin kuin on työtehtävien kannalta tarpeellista. Pilvipalvelut ovat yksi komponentti tietojärjestelmien rakentamisessa. Tarjolla on useita eri toimittajia, joiden vaihtoehdosta palvelut voidaan valita. Nyt voidaan olla tilanteessa, jossa pilvipalveluiden hyödyntämättä jättäminen tarkoittaa meille ylimääräistä vaivaa ja kustannuksia. Toisaalta pilvipalvelut eivät sovellu kaikille ja kaikkiin käyttötapoihin. Tämän takia kannattaa selvittää mitä pilvipalvelusta löytyy ja kuinka ominaisuuksia kannattaisi hyödyntää. Microsoftin pilvipalvelu ratkaisu on nimeltään Microsoft Azure. Monille meistä nimi Azure ei välttämättä vielä kerro kovinkaan paljoa. Microsoft Azure pitää sisällään virtuaaliverkot, virtuaalikoneet ja tallennustilan. Lisäksi se on sovelluspalvelualusta sekä palveluiden käyttäjille että niiden kehittäjille. Workshop on hiukan erilainen koulutus kuin perinteinen kurssi. Siinä keskitytään enemmän tuotteen keskeisiin ominaisuuksiin, eikä yritetä käydä lävitse niitä ominaisuuksia, joita ei välttämättä tulla heti tarvitsemaan. Workshop:n materiaali on runkona kyseiselle koulutukselle, mutta sen ainoa tehtävänä on antaa suuntaviivat koulutukselle. Workshop voidaan pitää kahdelle eri tavalla: Käydään yhdessä lävitse asioita, joita kouluttaja havainnollistaa. Toinen tapa on se, että käydään yhdessä lävitse asioita, joita jokainen osallistuja voi sitten harjoitella. Workshop järjestetään 2 päivän kokonaisuutena, mutta tilaisuus voidaan räätälöidä myös yhden päivän koulutukseksi riippuen siitä minkä tyylinen toteutus on sovittu.

Lue lisää

Windows Server 2016 ylläpitäjille


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Kurssin tavoitteena on tutustua Windows Server 2016 -tuotteen mahdollisuuksiin ja sillä toteutettuun Active Directory Domain Services-ympäristön ylläpitoon.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.