Koulutukset

Santa Monica Networks

Täältä löydät yhteistyökumppanimme Santa Monica Networks Oy:n koulutukset. Santa Monica Networks on Suomen suurin turvallisten tietoliikenneverkkojen kouluttaja.

Asiakkaamme kokevat Santa Monica Networksin koulutustuotteet laadukkaiksi; kurssit ovat sopivan pituisia (kestoltaan yleensä 2-3 päivää), niillä tehdään paljon todenmukaisia harjoituksia työtilannetta vastaavassa ympäristössä ja sisältö on erityisesti kehitetty suomalaiseen tarpeeseen. Suurin osa kursseista sisältää laboratoriotyöskentelyä.

Koulutukset: Santa Monica Networks

IP ja LAN-verkkojen perusteet


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 26.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
26.11

Kurssin tavoitteena on, että kurssilainen ymmärtää ja pystyy kuvailemaan nykyaikaisen tietoliikenneverkon erilaisia osia ja osa-alueita ja niiden tehtäviä sekä keskinäisiä riippuvuussuhteita.

Lue lisää

Tietoverkkotekniikoiden perusteet


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Kurssin tavoitteena on tarjota osallistujille kattava läpileikkaus tämän hetken tietoverkkojen toimintaan, niissä käytettäviin tekniikoihin sekä yleisiin ilmiöihin. Kurssin jälkeen osallistujalla on riittävät tiedot ja taidot suorittaa omia työtehtäviään tehokkaammin ja virheettömämmin.a.

Lue lisää

Johdanto kyberuhkien torjuntaan


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Kurssilla keskitytään IT-järjestelmien kyber- ja tietoturvauhkiin käytännönläheisesti. Kurssin jälkeen sinulla on hyvät tiedot nykyaikaisen kybertietoturvan perusteista.

"Yhä useampi yhteiskunnan toiminto on riippuvainen dataverkkojen virheettömästä toiminnasta. Samaan aikaan sovellusten sijainti- ja toiminta on haastavaa hahmottaa pilvipalveluiden aikakaudella."

Lue lisää

Yritysverkon tietoturva


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvät perustiedot yritysverkkojen tietoturvan toteuttamiseksi. Kurssilla käsitellään tietoturvaa useilla eri tasoilla, jotta opiskelija ymmärtää syy-yhteydet toimintamallien tai tekniikkojen käyttämiseen. Kurssin jälkeen sinulla on hyvät edellytykset ymmärtää yritysverkkojen tietoturvatarpeita konseptitasolla, ja ennen kaikkea kurssi antaa useita näkökulmia verkkotietoturvan käsittelemiseen.

Lue lisää

Skaalautuva ja tietoturvallinen verkonvalvonta


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Kurssin tarkoituksena on hahmottaa hallintaverkon oleelliset osat ja ominaisuudet sekä tutustua käytössä oleviin tekniikoihin sekä parantaa ymmärrystä verkonhallinnan eri mahdollisuuksista ja tekniikoista. Kurssi ei ota kantaa erilaisiin verkonhallinnan ohjelmistojen paremmuuteen tai vertaile niitä, mutta antaa työkalut hahmottaa tällaisille ohjelmistoille asetettavista vaatimuksista.

Lue lisää

TCP-protokollan toiminnan analyysi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään ja analysoimaan TCP-yhteyksiä, TCPn ruuhkanhallinnan mekanismejä ja TCP-yhteyksien kapasiteetin käyttö. Kurssilla opetellaan Wiresharkin käyttöä TCP-yhteyksien analysoinnissa.

Lue lisää

CISSP-tutkintoon tähtäävä valmennus


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Tällä kurssilla käydään lävitse kaikki kahdeksan tietoturvan osa-aluetta joista CISSP-testi koostuu. Kurssimateriaalina käytetään erinomaiset arviot saanutta CISSP-testiin valmentavaa englanninkielistä kirjaa, sekä luentokalvoja. Sertifiointitestin läpäiseminen edellyttää valmennuksen lisäksi omatoimista opiskelua ja kurssikirjan lukemista.

Lue lisää

Cisco ASA Konfigurointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Kurssilla käsitellään uusia ASA-X laitteita, ASA -ohjelmiston versiota 9 ja ASDM -ohjelmiston versiota 7, sekä perusteita Ciscon uusista FirePOWER palveluista.

Lue lisää

Software Defined Networking (SDN) Demystified


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Kurssi tarjoaa oppilaalle erinomaiset valmiudet ymmärtää SDN:n todelliset tarkoitusperät ja luonne. Koulutuksessa syvennytään myös käytännönratkaisuihin ja lisäksi saat kattavan taustoituksen ongelmaan, jota SDN aikanaan kehitettiin ratkaisemaan. Käytännön ratkaisut sisältävät sekä toimittajakohtaisia että yleisiin standardeihin nojaavia ratkaisumalleja.

Lue lisää

IPv6 migraation toteuttaminen


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Kurssilla käsitellään asioita, joita pitää ottaa huomioida IPv4 - IPv6 migraation suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lue lisää

Cloud Fundamentals


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa osallistuja erilaisiin pilvipalveluihin esim. Amazon AWS ja Microsoft Azure, sekä antaa ymmärrystä pilvipalveluiden arkkitehtuuriin, termistöön ja käyttöönotossa huomioitaviin asioihin.

Lue lisää

Cisco CCENT-tutkintoon tähtäävä valmennus (ICND1)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat suorittaa Cisco CCENT –tutkinnon. Työpajan aikana käydään läpi teknisiä harjoituksia materiaaliin liittyen. Näiden ja kurssin aikana käytävien keskusteluiden tavoitteena on varmistaa osallistujien osaaminen testissä vaadittavista osa-alueista. Kurssin hintaan sisältyy opetuksen ja kurssimateriaalien lisäksi Ciscon virallinen sertifikaattikirja sekä yksi yritys virallisessa sertifikaattitestissä.

Lue lisää

Cisco CCNA -tutkintoon tähtäävä valmennus (ICND2)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat suorittaa Cisco CCNA –tutkinnon. Työpajan aikana käydään läpi teknisiä harjoituksia materiaaliin liittyen. Näiden ja kurssin aikana käytävien keskusteluiden tavoitteena on varmistaa osallistujien osaaminen testissä vaadittavista osa-alueista.Kurssin hintaan sisältyy opetuksen ja kurssimateriaalien lisäksi Ciscon viralliset sertifikaattikirjat sekä yksi yritys virallisessa sertifikaattitestissä.

Lue lisää

Cisco WLAN –verkkojen käyttöönotto ja operointi (CCNA Wireless)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Kurssin tavoitteena on antaa kävijöille hyvät perustiedot ja –taidot langattomiin lähiverkkoihin liittyvistä menetelmistä, tekniikoista ja protokollista. Valmennuksessa käydään läpi kaikki tutkinnon olennaiset osa-alueet ja perehdytään aiheisiin teorian lisäksi myös käytännön harjoitusten kautta. Kurssin jälkeen osallistujalla on riittävästi tietoa ja taitoa CCNA Wireless –tutkinnon suorittamiseen.

Lue lisää

Fortinet FortiGate and Fortimanager Basics


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Palo Alto Networks NGFW Basics


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

F5 LTM perusteet


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Juniper Junos Securing Network with SRX-series


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

F5 LTM Troubleshooting


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Cisco MPLS Fundamentals


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Cisco ISE Essentials


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Cisco kytkinverkkojen perusteet yritysverkoissa


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Hacking Wireless Networks


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Cisco DNA-arkkitehtuuri, Oivaltava verkko


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

SDN Demystified


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Cisco MPLS L3 VPN


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Cisco Digital Network Architecture Installation & Configuration


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Cisco Programmable Fabric – VXLAN with Ethernet VPN control-plane


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.