Koulutukset
Kesto: 3 päivä
Veroton hinta (+ alv 24 %): 2 250 €

Osallistumista ei voi maksaa koulutuskortilla.


Haluatko koulutuksen asiakaskohtaisena? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan. 

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Cisco kytkinverkkojen perusteet yritysverkoissa

Lähiverkko muodostaa yrityksen kuin yrityksen toiminnan kulmakiven. Pitkästä käytöstään huolimatta lähiverkon tekniikat ovat koko ajan liikkeessä yhä monipuolisempaan ja liiketoimintaa edesauttavaan suuntaan. Jos tietotekniikka muodostaa strategisen kilpailuedun (kun se on loistavasti hoidettu) tai haitan (kun se on huonosti hoidettu), niin on tärkeää että tekniikan moottori on hyvässä kunnossa.

Tämän kurssin tarkoituksena on tutustuttaa kuulijansa nykyaikaisen lähiverkon rakenteeseen, tekniikoihin, sovelluksiin, mekanismeihin, laitteisiin ja oheisjärjestelmiin. Kurssilla tarkastellaan edellämainittuja asioita laajasti ja käytännönläheisesti. Lisäksi kurssilla tutustutaan IPv6-tekniikkaan ja sen käyttöön siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista lähiverkoissa.

Kohderyhmä

Kurssin kohderyhmä: Yritysten suunnittelu-, asennus-, sekä hallinta- ja valvontahenkilöstö.

Kurssin tavoite: Kurssin tavoitteena on tarjota käytännönläheinen kokonaiskuva nykyaikaisista lähiverkoista. Tiivistä teoriaosuutta siivittävät useat käytännönläheiset harjoitukset.

Lähiverkon tausta - jaetusta kaapelista dedikoiduiksi yhteyksiksi

 • Nykyaikaisen lähiverkon tekniikat
 • Eri nopeusluokat, missä mennään nyt ja tulevaisuudessa

Lähiverkon looginen rakenne ja kytkinverkon suunnittelun perusteita

 • Pieni lähiverkko - keskitetty laitekanta
 • Keskikokoinen lähiverkko - kaksitasoinen rakenne
 • Broadcast-alueen koon rajoittaminen, VLANien sijoittelu
 • IP osoitteistus päätelaitteille, DHCP-konfigurointi

Harjoitukset: Osoitteistusharjoitus, aliverkkolaskenta

Kytkentäisen lähiverkon perustekniikat

 • Kytkimen toiminta
 • Kytkentätaulun rakenne, modifiointi ja tutkiminen
 • Kytkimen peruskonfiguraatio -
  •  hallintaosoite ja yhteydet
  • tietoturva-asetukset ja valvontamekanismit

Harjoitukset: porttikonfiguraatio, MAC-taulun konfigurointi ja tarkastelu 

Virtuaaliset lähiverkot

 • VLANin tarve ja määritelmä, 
 • VLAN-perustekniikat, 
 • VLANien määrittäminen ja niihin liittyvät mekanismit

Harjoitukset: VLAN

LinkkiAggregaatio

 • Linkkiaggregoinnin perusjatus
 • PAgP/Etherchannel -konfigurointi

Harjoitukset: PAgP/Etherchannel-konfigurointi

Virityspuualgoritmi

 • Vikasietoisen lähiverkon ongelmia
 • Ongelmien ratkaisu: Virityspuualgoritmi (STP)
 • STP:n perustoiminta
 • STP-evoluutio: MSTP/RSTP
 • STP-protokollan laajennukset (*guard / *filter)
 • Nykyaikainen STP-konfiguraatio

Harjoitukset: (M)STP-konfigurointi, laajennuksien konfigurointi

Reititys - Liikenne Vlanien välillä

 • Reitityksen perusteet
 • VLANien välisen reitityksen eri toteutustavat
 • OSPF-reitityksen perusteet
 • Reitittimien kahdentaminen: HSRP, VRRP, GLBP
 • DHCP kytkinverkoissa.

Harjoitukset: VLANien välinen reititys. HSRP, OSPF-reititys

Kytkinverkon Tietoturva

 • Minkälaisia asioita kytkinverkossa suojataan?
 • DHCP Snooping
 • Source Guard
 • Porttikohtainen todentaminen (802.1x)
 • Porttikohtainen pääsynvalvonta
 • Muut tietoturvaan liittyvät ominaisuudet

Palvelun laatu kytkinverkossa

 • Palvelun laatu kytkinverkossa
 • Palvelun laadun toteutus kytkinverkossa

IPv6-osoitteet ja olennaiset oheistekniikat

 • Eri osoitetyypit ja niiden käyttökohteet
 • Eri osoiteavaruudet ja niiden käyttökohteet
 • EUI-64 –osoitteen muodostuminen
 • Osoitteen valinta päätelaitteessa
 • Osoitteiden jakelu ja käyttö oikeassa elämässä
 • Oletusreitittimen valinta
 • Monikotiset asiakkaat – miten IPv6-osoitteet jaetaan?
 • Erikoisosoitteet
 • IPv6-paketin rakenne, otsikkojen ketjutus

Harjoitus: Osoitesuunnittelu ja –laskenta, osoitteistuksen toteutus

IPv6 mekanismit lähiverkon tasolla

 • Neighbor Discovery –prosessi
 • ND-sanomatyypit ja –mekanismit
 • Osoitteiden automaattinen konfigurointi; tilaton
 • Osoitteiden automaattinen konfigurointi; tilallinen
 • DHCP-PD
 • HSRP ja IPv6
 • Muut olennaiset lähiverkkotason tekniikat

Harjoitus: Lähiverkkotason tapahtumien määrittäminen ja ymmärtäminen.

Santa Monica Networks Finland Oy vastaa kurssin toteutuksesta. Koulutus pidetään Leppävaarassa, Espoossa. Kurssia ei voi maksaa Tieturin koulutuskortilla, eikä siitä saa sopimusalennusta.

Santa Monica Networks Finland Oy is responsible for running this course. Course will be held in Espoo, Leppävaara.

Training card prices or other pricing contracts are not applicable for this course. The course will be held in cooperation with Santa Monica Networks.