EtusivuMicrosoft AzureAZ-1004: Deploy and configure Azure Monitor

AZ-1004: Deploy and configure Azure Monitor

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden päivittäiseen työhön tulee kuulumaan Microsoft Azure pilvipalvelun monitorointi ja siihen liittyvä ylläpito. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden edetä monitoroinnin perusosaajasta kohti ammattilais-roolia pilvipalveluiden osalta, kuten infrapalvelut, tietoturva ja verkkopalvelut. Koulutuksen aikana tehdään yhteisesti aiheeseen liittyviä harjoituksia.

Koulutus antaa valmiudet Microsoft Azure pilvipalvelun monitoroinnin käyttöönottoon ja konfigurointiin. Koulutuksen yhteydessä suoritetaan Applied Skills-arviointitesti: Deploy and configure Azure Monitor


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

1 päivä


Hinta

690 €

Esitiedot

Koulutukseen osallistujalla tulisi olla osaamista seuraavilta osa-alueilta:

 • Azure-portaali
 • Monitoroinnin perusideologia
 • Virtuaalikoneiden ja web-sovellusten hallinnointi
 • Verkkoteknologioiden konseptit kuten virtuaaliverkot ja aliverkotus

AZ-1004: Deploy and configure Azure Monitor -kurssin sisältö

Module 1: Create and configure a Log Analytics workspace

 • Create a Log Analytics workspace
 • Configure access to a Log Analytics Workspace
 • Configure data retention for a Log Analytics workspace
 • Configure Health Status Alerts for a Log Analytics workspace

Module 2: Configure monitoring for applications

 • Describe how Application Insights is used to monitor application performance
 • Distinguish between the different Application Insights sampling rates
 • Describe Azure diagnostic settings and resource logs
 • Leverage Azure SQL Insights to improve performance of Azure SQL database applications

Module 3: Configure monitoring for virtual machines

 • Describe the Azure Monitor Agent and how it can be deployed to IaaS Virtual Machines
 • Explain VM Insights and how to use it to monitor IaaS VM performance
 • Enable data collection rules to collect operating system and application log

Module 4: Configure monitoring for virtual networks

 • Create and configure an Azure Network Watcher Connection Monitor
 • Create and configure a flow log
 • Enable Traffic Analytics
 • Configure access to flow logs

Module 5: Configure alerts and responses

 • Describe the purpose of and identify the different types of alerts
 • Explain how action groups are used to notify users about alerts
 • Configure and manage alert rules
 • Configure alert processing rules to modify triggered alerts
 • Describe how Change Analysis provides insight into changes made to Azure resources

Module 6: Guided Project – Deploy and configure Azure Monitor

 • Deploy and configure Log Analytics
 • Configure monitoring for Web apps
 • Monitor compute and networking services
 • Configure alerts