EtusivuHae koulutuksiaAZ-304: Microsoft Azure Architect Design workshop

AZ-304: Microsoft Azure Architect Design workshop

Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella turvallisia, skaalautuvia ja luotettavia ratkaisuja liiketoiminnan vaatimuksiin. Koulutuksen aikana käymme läpi, mitä pitää huomioida arkkitehtuuria suunnitellessa mm. kirjautumisen, kuluanalyysin, autentikoinnin ja autorisoinnin, hallinnan, tietoturvan, varastoinnin, saavutettavuuden ja migraation näkökulmasta. Koulutuksen jälkeen tiedät, miten eri osa-alueilla tekemäsi päätökset vaikuttavat kokonaisuuteen.

Koulutus pidetään workshoppina. Päivät ovat lyhempiä ja sisältävät reilusti käytännön harjoituksia.


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
3 days

Hinta
1990 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunniteltu IT-arkkitehdeille ja IT-ammattilaisille, joiden tehtävänä on määrittää IT-arkkitehtuuriratkaisuja Azure-alustalle. Lisäksi koulutus soveltuu sinulle, joka haluat oppia parhaat käytännöt Azuren pilvipalveluiden hyödyntämiseksi.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osaat:

 • suositella, kuinka kuluja voidaan vähentää
 • suositella ratkaisua monivaiheisen todentamisen sisältävälle ehdolliselle pääsylle
 • suositella hybridi-identiteettiratkaisua, joka hyödyntää myös Azure AD Connectia
 • suositella ratkaisua, joka käyttää Azure Policyä
 • suositella ratkaisua, joka hyödyntää KeyVaultia
 • suositella ratkaisua, joka käyttää Azure AD Managed Identities
 • suunnitella Azure Site Recovery -ratkaisun
 • suositella, kuinka automaattinen skaalaus toteutetaan
 • suositella, kuinka containerit toteutetaan
 • suositella, kuinka verkon turvallisuus toteutetaan
 • suositella ratkaisua sovellusten ja VM:ien migraatioon
 • suositella ratkaisua tietokantojen migraatioon.

Koulutuksen sisältö

Module 1: Design a Compute Solution

In this module, you will learn about the appropriate compute technologies, including virtual machines, App Services, Service Fabric, Azure Functions, Windows Virtual Desktop, and containers.

Lessons

 • Recommend a Solution for Compute Provisioning
 • Determine Appropriate Compute Technologies
 • Recommend a Solution for Containers
 • Recommend a Solution for Automating Compute Management

Lab : Implementing Containers on Azure

 • Implement containers running in Azure VMs
 • Deploy containers to Azure Container Instances
 • Deploy containers to Azure Kubernetes Service (AKS) clusters

After completing this module, students will be able to:

 • Refer solution for automating compute management
 • Recommend the appropriate compute technologies, including virtual machines, and App Services
 • Recommend the approrioate AKS and ACI and the configurations

Module 2: Design a Network Solution

In this module, you will learn about solutions for network addressing and name resolution, network provisioning, and network security.

Lessons

 • Recommend a Solution for Network Addressing and Name Resolution
 • Recommend a Solution for Network Provisioning
 • Recommend a Solution for Network Security
 • Recommend a Solution for iInternete Connectivity and On-Premises Networks
 • Recommend a Solution for Automating Network Management
 • Recommend a Solution for Load Balancing and Rraffic Routing

After completing this module, students will be able to give:

 • Solutions for network addressing and name resolution
 • Solutions for network security including private endpoints, firewalls, and gateways
 • Recommendations for network connectivity to the Internet, on-premises networks, and other VNets
 • Recommendations for load balancing and traffic routing

Module 3: Design for Migration

In this module, you will learn about recommend a solution for migrating applications and VMs and a solution for migration of databases.

Lessons

 • Assess and On-Premises Servers and Applications for Migration
 • Recommend a Solution for Migrating Applications and VMs
 • Recommend a Solution for Migration of Databases

After completing this module, students will be able to:

 • Assess on-premises servers and applications for migration
 • Suggest solutions for migrating applications and VMs
 • Determine migration scope, including redundant, related, trivial, and outdated data

Module 4: Design Authentication and Authorization

In this module, you will learn how to provide Identities to services and understand the hierarchy of Management Groups and Subscriptions.

Lessons

 • Tips for Identity and Access Management
 • Recommend a Solution for Multi-Factor Authentication
 • Five Steps for Securing Identity Infrastructure
 • Recommend a Solution for Single-Sign On (SSO)
 • Recommend a Solution for a Hybrid Identity
 • Recommend a Solution for B2B Integration
 • Recommend a Hierarchical Structure for Management Groups

Lab : Managing Azure AD Authentication and Authorization

 • Deploy an Azure VM hosting an AD DS domain controller
 • Create and configure an Azure AD tenant
 • Integrate an AD DS forest with an Azure AD tenant

After completing this module, students will be able to:

 • Recommend hierarchy of Management Groups and Subscriptions.
 • Configure custom RBAC Role definitions and assignments
 • Plan for a MFA Deployment
 • Recommend a Solution for Single-Sign On (SSO)
 • Recommend a Solution for a Hybrid Identity

Module 5: Design Governance

In this module, you will learn apply an Azure Policy, Identify non-compliant resources, and manage tag governance with Azure Policy.

Lessons

 • Recommend a Solution for using Azure Policy
 • Recommend a Solution for using Azure Blueprint

After completing this module, students will be able to:

 • Organize Policies with Initiatives
 • Manage Tag Governance with Azure Policy
 • Provide guidance on Azure Blueprints

Module 6: Design a Solution for Databases

In this module, you will be able to recommend the appropriate data store and recommend Azure SQL Database and Azure SQL Managed Instance Service tiers.

Lessons

 • Select an Appropriate Data Platform Based on Requirements
 • Overview of Azure Data Storage
 • Recommend Database Service Tier Sizing
 • Dynamically Scale Azure SQL Database and Azure SQL Managed Instances
 • Recommend a Solution for Encrypting Data at Rest, Transmission, and In Use

After completing this module, students will be able to:

 • Recommend Database Service Tier Sizing
 • Recommend a Solution for Encrypting Data at Rest, Transmission, and In Use
 • Understand Azure Data Lake Store and Azure Blob Storage containers

Module 7: Select an Appropriate Storage Account

In this module, you will learn about recommend a design a strategy for using tiered storage and manage tiered Storage using Azure tools.

Lessons

 • Understanding Storage Tiers
 • Recommend a Storage Access Solution
 • Recommend Storage Management Tools

After completing this module, students will be able to:

 • Recommend tools for working with Azure Storage
 • Design for Azure Blob Storage access tiers

Module 8: Design Data Integration

In this module, you will learn about data flows using Azure Data Factory and Azure Synapse Analytics architecture.

Lessons

 • Recommend a Data Flow
 • Recommend a Solution for Data Integration

After completing this module, students will be able to:

 • Implement Azure Synapse Analytics
 • Describe how data flows using Azure Data Factory
 • Demonstrate hjow to use Azure Data Factory to load data into SQL Data Warehouse

Module 9: Design a Solution for Logging and Monitoring

In this module, you will learn about Azure Monitor, Azure Application Insights, and Azure Sentinel. You will be able to monitor Azure Resources with Azure Monitor and collect and analyze resource Logs for Azure. using Azure tools.

Lessons

 • Azure Monitoring Services
 • Azure Monitor

After completing this module, students will be able to:

 • Monitor Azure resources with Azure Monitor
 • Collect and analyze Resource Logs for Azure resources
 • Understand how Azure Sentinel collects data on the devices, users, infrastructure, and applications

Module 10: Design a Solution for Backup and Recovery

In this module, you will learn about solutions for site recovery capacity and site failover and failback. You will be able to recommend solutions for recovery in different regions.

Lessons

 • Recommend a Recovery Solution for Hybrid and On-Premises Workloads
 • Design and Azure Site Recovery Solution
 • Recommend a Solution for Recovery in Different Regions
 • Recommend a Solution for Azure Backup Management
 • Design a Solution for Data Archiving and Retention

After completing this module, students will be able to:

 • Recommend solutions for Azure hybrid and on-premises workloads that meets recovery objectives
 • Recommend a solution for site recovery capacity
 • Recommend storage types and methodology for data archiving
 • Identify requirements for data archiving

Module 11: Design for High Availability

In this module, you will learn about solutions for application and workload redundancy, including compute, database, and storage.

Lessons

 • Recommend a Solution for Application and Workload Redundancy
 • Recommend a Solution for Autoscaling
 • Identify Resources that Require High Availability
 • Identify Storage Tpes for High Availability
 • Recommend a Solution for Geo-Redundancy of Workloads

After completing this module, students will be able to:

 • Recommend a solutions for autoscaling
 • Identify storage types for high availability
 • Recommend a solutions for geo-redundancy of workloads

Module 12: Design for Cost Optimization

In this module, you will learn how to optimize costs from recommendations, breakdown costs by Azure Service, and download and review usage details.

Lessons

 • Recommend Solutions for Cost Management
 • Recommended Viewpoints for Minimizing Costs

After completing this module, students will be able to:

 • Optimize with Azure Cost Management
 • Design with Cost in mind
 • Optimize Costs from recommendations

Module 13: Design an Application Architecture

In this module, you will learn about solution for deployment of applications including ARM templates, Logic Apps, or Azure Functions. You will also learn about microservices architecture including Event Grid, Event Hubs, Service Bus, Storage Queues, Logic Apps, Azure Functions, and webhooks.

Lessons

 • Recommend a Microservices Architecture
 • Recommend an Orchestration Solution for Deployment of Applications
 • Recommend a Solution for API Integration

Lab : Implement Azure Logic Apps Integration with Azure Event Grid

 • Integrate Azure Logic Apps with Event Grid
 • Trigger execution of Logic Apps in response to an event representing a change to a resource within a

After completing this module, students will be able to:

 • Recommend deployment solutions using ARM templates, Logic Apps, or Azure Functions
 • Recommend a solution for monitoring automation
 • Recommend a hosting structure for API management

Module 14: Design Security for Applications

In this module, you will learn about solution for deployment of applications including ARM templates, Logic Apps, or Azure Functions. You will also learn about microservices architecture including Event Grid, Event Hubs, Service Bus, Storage Queues, Logic Apps, Azure Functions, and webhooks.

Lessons

 • Security for Applications and Services
 • Recommend a Solution using Key Vault
 • Recommend Solutions using Azure AD Managed Identities

After completing this module, students will be able to:

 • Understand Key Vault authentication and authorization
 • Understand Azure Key Vault availability and redundancy

Aikataulu

Koulutus on workshop, jossa päivät ovat lyhyitä ja tiiviitä sekä sisältävät paljon käytännön harjoituksia.

Hinnoittelu

Maksaessasi koulutuskortilla tai kumppanihinnalla veloitamme sinulta materiaalimaksun 340 euroa.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: