EtusivuHae koulutuksiaAZ-400: Microsoft Azure DevOps Solutions

AZ-400: Microsoft Azure DevOps Solutions

Devops on kehitys- ja tuotantomalli, jossa tavoitteena on automatisoida ohjelmistokehitykseen, testaamiseen ja ylläpitoon liittyviä toimintoja. Sen periaatteita ovat ketterä kehitys, jatkuva integraatio (continuous integration) ja jatkuva toimitus (continuous delivery).

Tässä koulutuksessa käydään läpi koko Devops-mallin suunnittelu ja toteutus Azure-ympäristössä. Koulutuksen jälkeen osaat toteuttaa Devops-kehitysmallin Azure-ympäristössä sekä hyödyntää tehokkaasti Azuren tarjoamia Devops-työkaluja.


Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
3 päivää

Hinta
1790 €

Tavoite

Kurssi on IT-alan ammattilaiselle tai arkkitehdille, jonka työroolina on määrittää ja rakentaa IT-arkkitehtuuriratkaisuja Azuren alustaa hyödyntäen. Kurssi on myös henkilölle, joka haluaa kehittyä IT-alan ammattilaisena Azure -pilvipalveluiden parhaiden käytäntöjen osalta.

Esitiedot

Osallistuaksesi koulutukseen tulee sinulla olla pohjatiedot Azure-palveluista. Saat tarvittavat tiedot esimerkiksi AZ-900 Azure Fundamentals -koulutuksesta.

Lisäksi sinulla tulee perustiedot versionhallinnasta, ketterästä ohjelmistokehityksestä sekä sovelluskehityksen eri vaiheista ja haasteista.

AZ-400: Microsoft Azure DevOps Solutions -koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää seitsemän osiota:

 • AZ-400T01: Implementing DevOps Development Processes
 • AZ-400T02: Implementing Continuous Integration
 • AZ-400T03: Implementing Continuous Delivery
 • AZ-400T04: Implementing Dependency Management
 • AZ-400T05: Implementing Application Infrastructure
 • AZ-400T06: Implementing Continuous Feedback
 • AZ-400T07: Designing a DevOps Strategy

AZ-400T01: Implementing DevOps Development Processes

Tässä osiossa opit käyttämään versionhallintaa, skaalaamaan Git-versionhallintajärjestelmän yrityksen tarpeisiin sekä toteuttamaan ja hallinnoimaan versiohallintaympäristöä.

 • Module 1: Getting Started with Source Control
 • Module 2: Scaling Git for Enterprise DevOps
 • Module 3: Implement and Manage Build Infrastructure
 • Module 4: Managing Application Config and Secrets
 • Module 5: Implement a Mobile DevOps Strategy

AZ-400T02: Implementing Continuous Integration

Tässä osiossa saat tarvittavat taidot jatkuvan integraation (continuous integration) toteuttamiseen Azure Devops -työkaluilla. Opit myös hallinnoimaan koodin laatua ja turvallisuutta sekä toteuttamaan konttien build strategya (container build strategy). 

 • Module 1: Implementing Continuous Integration in an Azure DevOps Pipeline
 • Module 2: Managing Code Quality and Security Policies
 • Module 3: Implementing a Container Build Strategy

AZ-400T03: Implementing Continuous Delivery

Tässä osiossa opit jatkuvan toimituksen periaatteet. Opit suunnittelemaan julkaisustrategian sekä toteuttamaan työnkulun julkaisun hallintaan ja sopivan toimitusmallin.

 • Module 1: Design a Release Strategy
 • Module 2: Set up a Release Management Workflow
 • Module 3: Implement an Appropriate Deployment Pattern

AZ-400T04: Implementing Dependency Management

Tässä osiossa opit hallitsemaan riippuvuuksia. Opit suunnittelemaan strategian riippuvuuksien hallintaan sekä hallitsemaan turvallisuutta ja säännösten noudattamista. 

 • Module 1: Designing a Dependency Management Strategy
 • Module 2: Manage Security and Compliance

AZ-400T05: Implementing Application Infrastructure

Tässä osiossa opit toteuttamaan sovelluksen infrastruktuurin Devops pipelinessa. Opit toteuttamaan infrastruktuurin koodina (infrastructure as code), hallitsemaan konfiguraatiota sekä kuinka Azuren infrastruktuuri provisioidaan yleisillä automaatiotyökaluilla. Opit myös käyttämään soveltuvia Azuren palveluita sekä integroimaan 3. osapuolen työkaluja kuten Chef ja Puppet.

 • Module 1: Infrastructure and Configuration Azure Tools
 • Module 2: Azure Automation
 • Module 3: Azure Compute services
 • Module 4: Third Party and Open Source Tool integration with Azure
 • Module 5: Compliance and Security


AZ-400T06: Implementing Continuous Feedback

Tässä osiossa opit toteuttamaan jatkuvan palautteen. Opit suunnittelemaan järjestelmän palautemekanismit sekä ottamaan käyttöön prosessin järjestelmän palautteen viemiseksi kehitystiimeille. Lisäksi opit optimoimaan palautemekanismeja.

 • Module 1: Recommend and Design System Feedback Mechanisms
 • Module 2: Implement Process for Routing System Feedback to Development Teams
 • Module 3: Implement and Manage Build Infrastructure

AZ-400T07: Designing a DevOps Strategy

Tässä osiossa opit suunnittelemaan DevOps strategian. Opit suunnittelemaan muutoksen, valitsemaan sopivan projektin ja luomaan tiimeille rakenteet. Opit myös kehittämään laatu- ja turvallisuusstrategoita.

 • Module 1: Planning for DevOps
 • Module 2: Planning for Quality and Security
 • Module 3: Migrating and Consolidating Artifacts and Tools

Aikataulu

Koulutuspäivät alkavat kello 9.00 ja loppuvat kello 16.-16.30. Aamiaista on tarjolla klo 8.15 lähtien.

Hinnoittelu

Koulutuksen voi maksaa Microsoftin SA-koulutusseteleillä, tarkista tarvittavien seteleiden määrä info@tieturi.fi.

Maksaessasi koulutuskortilla veloitamme sinulta materiaalimaksun 340 euroa.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: