EtusivuMicrosoft AzureAzure-hallintamalli

Azure-hallintamalli

 

Hallintamallin tarkoitus on tuottaa malli- ja määrittelydokumentti, jonka avulla pystyy hallitusti ottamaan käyttöön Azureen perustuvia pilvipohjaisia konesalipalveluja ja hallinnoimaan näitä palveluja järkevällä ja turvallisella tavalla. Hallintamalli on työdokumentti, jonka sisältöä tullaan päivittämään sitä mukaan, kun asiakkaan tarpeet Azuren käytössä kasvavat. Se on myös tiivistelmä parhaista käytännöistä, jotka liittyvät Azure-pohjaisten pilvipalveluiden käyttöön. Kurssilla käydään myös avointa keskustelua parhaista toimintatavoista.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

1 päivä


Hinta

790 €

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu henkilöille, jotka hallitsevat vähintäänkin Azuren perusteet ja haluavat oppia hallinnoimaan Azurea tehokkaasti.

Tavoite

Kurssilla käydään läpi miten tehdään Azure-hallintamalli, joka helpottaa Azuren käyttöönottoa ja yhdenmukaistaa Azure-ympäristön käyttöä.

Esitiedot

Azure pilvipalveluiden perusteet.

Kurssin sisältö

1. Johdanto
2. Tilaustenhallinta
3. Käyttöoikeus ja pääsynhallinta
4. Vastuumäärittely
5. Nimeämiskäytäntö
6. Microsoft Azure verkkoarkkitehtuuri
7. Kustannusten seuranta ja raportointi
8. Valvontapalvelut
9. Varmistuspalvelut
10. Hallintapalvelut
11. Viranomaisvaatimukset
12. Muutoshallinta

Koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan yhteistyökumppanimme Sulavan kanssa, osoitteessa Vuorikatu 14B