EtusivuHae koulutuksiaBuilding serverless architectures with AWS

Building serverless architectures with AWS

Koulutuksessa opit mitä serverless-ratkaisut tarkoittavat arkkitehtuurisesti, mitkä ovat niiden hyödyt ja rajoitteet verrattuna virtuaalikone- ja konttipohjaisiin ratkaisuihin. LIsäksi opit itse rakentamaan serverless pohjaisia mikropalveluita Amazon Web Services (AWS) ympäristössä.


Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
3 päivää

Hinta
1990 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille serverless-ratkaisuista kiinnostuneille, jotka haluavat ymmärtää syvällisemmin arkkitehtuurin hyödyt ja rajoitteet sekä päästä itse harjoitusten myötä toteuttamaan ensimmäiset omat serverless-ratkaisut AWS Lambdaa ja muita AWS-palveluita käyttäen.

Tavoite

Tavoitteena on saada

1) kattava ymmärrys serverless-arkkitehtuureista  ja niiden hyödyistä ja rajoitteista,

2) ymmärtää yksityiskohtaisesti mihin AWS:n palveluihin serverless ratkaisut perustuvat,

3) harjoitusten kautta rakentaa sekä perinteinen REST API:n tarjoava palvelu serverless ratkaisuna, että mikropalvelu, jossa käyttäjän kannalta arvokas toiminnallisuus voidaan rakentaa nopeasti ”liimaamalla” yhteen erilaisia AWS-palveluita AWS Lambdaa käyttäen.

Esitiedot

Suosittelemme, että osallistujalla on kokemusta backend/server-ratkaisujen tekemisestä jollakin aiemmalla backend-arkkitehtuurilla (virtuaaliserverit, kontit, client/server). Lisäksi osallistujalla tarvitaan kokemusta jostakin AWS Lambda -ajoympäristön tukemista ohjelmointikielistä: Javascript/Typescript, Java, Python, C#.

Aiempi kokemus AWS-ympäristöstä ja sen palveluista on hyödyks,i mutta ei pakollinen. Harjoitusten kehitysympäristöksi sopii Windows-, Linux- tai Mac-ympäristö.

Kurssin sisältö

Päivä 1

Module 1 – Pilviarkkitehtuurien evoluutio ja serverless arkkitehtuurin hyödyt & rajoitteet

 • Virtuaaliserverit vs. kontit vs. serverless
 • AWS Lambda perusteknologiana serverless ratkaisujen pohjana
 • Serverless arkkitehtuurien hyödyt & rajoitteet
 • Events + triggers malli sekä AWS Lambda yhdistävänä ”liimana” eri palveluiden välillä
 • Esimerkkejä ratkaisujen rakentamisesta käyttäen AWS:n eri palveluita
 • Lyhyt katsaus serverless arkkitehtuureihin muissa pilvipalveluissa (Azure, Google Cloud)

Module 2 – Lambdan lisäksi tarvittavat AWS:n peruspalvelut

 • Perusarkkitehtuuri ja eri rakennuspalikat rakennettaessa REST API pohjainen palvelu AWS serverless ratkaisuna (= Architecture blueprint)
 • Tarvittavien AWS palveluiden esittely ja rooli
  • Rajapintojen määrittely: API Gateway
  • Tunnistus ja access control: Identity and Access Management (IAM) ja Cognito
  • Logitus ja seuranta: Cloudwatch

Module 3 – AWS ympäristön pystyttäminen, perustyökalut ja Hello World palvelu

 • Tarvittavien AWS perustyökalujen perusteet ja asentaminen: AWS käyttäjätunnus & Command Line Interface (CLI)
 • Serverless Framework perustyökaluna nopeuttamaan palvelun rakentamista & Infrastructure as Code (IaC) perusteet
 • Työkalujen verifioiminen: Hello World palvelun tekeminen & deployment

Päivä 2

 

Module 4 – REST API:n tarjoavan serverless palvelun rakentaminen

 • Uuden palvelun luominen Serverless Framework työkalua käyttäen
 • HTTP endpointin/REST API:n määrittely API Gateway palvelua käyttäen
 • Palvelun deployment Serverless Framework työkalulla

Module 5 – AWS Lambdan lifecycle malli, logitus, seuranta, tietoturva ja optimointi

 • Lambdan lifecycle malli ja sen vaikutukset
 • Serverless palvelun logitus ja seuranta CloudWatchin avulla
 • Muistivarauksen määrittäminen ja sen vaikutus CPU resursseihin
 • Cold ja warm start
 • Lambdan rajoitusten kiertäminen muita AWS palveluita käyttäen

Päivä 3

 

Module 6 – Miten rakentaa monimutkaisempia palveluja AWS palveluita ja Lambdaa käyttäen

 • AWS:n perusmalli monimutkaisempien palvelujen rakentamiseksi
 • Yksittäinen Lambda funktio vs. mikropalvelu
 • AWS S3 palvelun esittely ja Lambdojen hyödyntäminen tässä ympäristössä
 • AWS Rekognition palvelu ratkaisuna kuvien analysointiin

Module 7 – Kuvien analysointipalvelun rakentaminen serverless ratkaisuna

 • Lambdan IAM roolin määrittely eri AWS palveluiden käyttämiseksi (S3, Rekognition)
 • AWS Lambdan triggeröinti S3 eventin toimesta
 • S3:een ladatun kuvan analysoiminen AWS Lambdasta käyttäen AWS Rekognition palvelua

Module 8 – Yhteenveto ja kokemuksia

 • AWS perusarkkitehtuurin kertaus serverless mikropalvelujen rakentamiseksi – peruspalvelut ja niiden roolit
 • Kokemuksia serverless ratkaisujen hyödyistä ja haitoista – esimerkkejä oikeista käytössä olevista palveluista