EtusivuWindowsIPv6 teoriassa ja käytännössä

IPv6 teoriassa ja käytännössä

On korkea aika hankkia perustietämys IPv6-protokollan toiminnasta, se tulee halusit tai et!


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1390 €

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu sinulle, jos haluat saada hyvän yleiskäsityksen IPv6-protokollan toiminnasta ja siihen liittyvistä määrittelyistä ja verkkopalveluista. Lisäksi saat kurssilta hyvät eväät IPv6-käyttöönottoprojektin käynnistämiseen.

Tavoite

IPv6-protokollan toiminnan ymmärtäminen ja sen käyttöönottoon valmistautuminen ovat olennaisia taitoja nykypäivän IT-ylläpitäjälle. Vaikka IPv6:n tulosta on puhuttu jo pitkään ja IPv4:n keskeisiä puutteita on saatu ”tekohengitettyä” pidemmälle, kuin useimmat uskalsivat edes toivoa. Nykyisin on yhä vaikeampaa keskustella IP-pohjaisten verkkojen toteuttamisesta tai verkkopalveluista ilman ymmärrystä IPv6:n roolista ja eroista IPv4:ään nähden.

Tämä kurssi on rakennettu juuri tätä tarvetta silmällä pitäen. Ensimmäisenä päivänä käydään läpi IPv6-protokollaan liittyviä eri osa-alueita perusymmärryksen saamiseksi asiasta ja päivä päättyy käytännön tarkasteluun Windows-käyttöjärjestelmän näkökulmasta. Toinen päivä on rakennettu verkkopalveluiden varaan huipentuen asioihin, mitä IPv6:n käyttöönotossa olemassa olevaan verkkoon tulee huomioida.

Esitiedot

Tietoliikenneverkkojen ja IPv4-protokollan perustuntemus.

Kurssin sisältö

JOHDANTO – MITÄ JA MIKSI IPv6

 • Miksi IPv6 on olennaista ymmärtää nykypäivän verkkopalveluita suunniteltaessa / toteutettaessa
  • Mitä tarjoaa suhteessa olemassa olevaan – protokollan perusominaisuudet, tehokkuus, nopeampi reititys, tietoturva
  • Device bloat, IoT ja laitteiden määrä tulevaisuudessa, IPv4-osoitteiden loppuminen
 • Miksi organisaation kannattaa ottaa IPv6 käyttöön (eikä jatkaa puhtaasti IPv4-maailmassa)?
 • Miksi minun olisi hyvä olla asiasta kiinnostunut?

IPv6-OSOITTEISTUS

 • Osoitteen rakenne
 • Osoitetyypit (link local, global, multicast jne.)
 • Osoitejakelu ja sen rakenteet (stateless, statefull ja slaac)
 • DHCP:n toiminta IPv6-ympäristössä

IPv6-PAKETTIRAKENNE

 • Lähinnä selitys sille, mihin nopeampi reititys, tietoturva, sisäänrakennettu QoS jne. perustuvat
 • Kentät ja optiot
 • Vertailu IPv4 vs. IPv6

IPv6-REITITYS

 • Yleistä reitityksestä
 • Staattinen reititys
 • Blackhole-reitti
 • Aliverkotus
 • Aliverkkojen delegointi

IPv6 WINDOWSISSA (käytännön esimerkki toteutuksesta)

 • Miten kaikki toimii käyttöjärjestelmän näkökulmasta (dual-stack toteutus)
 • Työkaluja IPv6:n toiminnan tarkasteluun / diagnosointiin (ipconfig, ping, tracert, nslookup, vastaavat PowerShell-komennot)
 • DisabledComponents-rekisteriavain 

DOMAIN NAME SYSTEM (DNS) JA NIMISELVITYS IPv6-YMPÄRISTÖSSÄ

 • DNS:n toiminta
 • IPv6-spesifiset rekordit
 • Toiminta IPv4/IPv6-sekaympäristössä (voidaanko rekordeja kysellä ristiin, mitä rekordeja kyselyn tyypin perusteella palautetaan)

ICMPv6

 • ICMPv6:n suuri merkitys
 • ICMPv6:n tärkeimmät toiminnot

TIETOTURVA

 • IPSec

SIIRTYMÄTEKNIIKAT

 • Teredo
 • ISATAP
 • 6-to-4
 • 6RD

IPv6-KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOYMPÄRISTÖSSÄ

 • Operaattorin valinta ja osoitteiden hankkiminen
 • Verkkolaitteiden yhteensopivuuden varmistaminen
 • Palomuurisäännöt (rinnakkaiset IPv4:n nähden, ICMP:n salliminen)
 • Sovellusten yhteensopivuuden varmistaminen (mitä IPv6:sta puuttuu esim. NetBIOS)
 • Loogisten verkkojen muodostaminen
 • Verkkojen konfigurointi
 • Verkkopalveluiden mukauttaminen tukemaan IPv6:tta (DNS, DHCP)
 • Puhtaan IPv4:n käyttö IPv6:n rinnalla (DNS64 ja NAT64)
 • Etäyhteydet

Koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan yhteistyökumppanimme Sulavan kanssa, osoitteessa Vuorikatu 14B.