EtusivuOhjelmointikieletJavaEE-arkkitehtuuri

JavaEE-arkkitehtuuri

Koulutuksessa käydään läpi JavaEE-arkkitehtuurin yleiskuva sekä tutustutaan alustavasti ympäristön tarjoamiin tekniikoihin. Koulutuksen jälkeen ymmärrät kattavasti JavaEE-ympäristön tarjoamien tekniikoiden mahdollisuudet ja miten niiden varaan rakentuu kokonaisvaltainen sovellusarkkitehtuuri.

JavaEE on varmastikin yleisimmin taustalla laajoissa yritysjärjestelmissä. Vuosien saatossa alusta on kasvanut luotettavaksi ja varmatoimiseksi ympäristöksi, joka tarjoaa mahdollisuuksia hyvin moneen erilaiseen tarpeeseen. Tämän koulutuksen tarkoituksena on luoda yleiskuva alustan tarjoamista mahdollisuuksista sekä esitellä kevyellä tasolla alustan tarjoamat tekniikat.


Koulutusmuoto

Classroom


Kesto

1 päivä


Hinta

850 €

Kohderyhmä

Olemme suunnitelleet koulutuksen suunnittelijoille, projektipäälliköille ja arkkitehdeille, jotka työskentelevät JavaEE-ympäristössä, mutta haluavat tarkentaa näkemystään sen kokonaisvaltaisesta hyödyntämisestä. Kurssilla esitellään jonkin verran sovellusrakenteita, mutta varsinaisia ohjelmointitaitoja ei tarvita. Ohjelmoijille luontevampi perehdytys ympäristöön saattaa olla Java EE -ohjelmointi-koulutuksemme.

JavaEE-arkkitehtuuri -kurssin sisältö

JavaEE -yleisarkkitehtuuri

 • Mitä JavaEE on?
 • Sovelluspalvelimen rooli
 • Keskeisimmät tekniikat
 • Yleistettävä sovellusarkkitehtuuri
 • Tyypilliset suunnittelumallit

Käyttöliittymäkerros

 • Javan web-tekniikat
 • Servletit, JSP ja JSF
 • Mikä tekniikka valita?
 • MVC web-sovelluksissa

Liiketoimintalogiikka

 • EJB-tekniikka, mitä ja miksi
 • Remote vs. Local EJB
 • EJB tyypit

Tiedonhallintakerros

 • DAO ja VO -mallit
 • JDBC ja JPA
 • Entiteettien sidokset

Palvelurajapinnat

 • JavaEE ja SOA
 • Web Services: SOAP ja REST
 • Tietoformaatit: XML ja JSON
 • Palvelurajapintojen suunnittelu

Muita näkökulmia

 • Järjestelmäintegraatio
 • Tapahtumanhallinta
 • Skaalautuvuus
 • Turvallisuus

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.