EtusivuOhjelmistokehitysLinq ja ADO.NET-tietokantaohjelmointi

Linq ja ADO.NET-tietokantaohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi ADO.NET- ja Linq-ohjelmoinnin perusteet. Koulutuksen jälkeen osaat ADO.NET:n rakenteet ja osaat hyödyntää ADO.NET:n tarjoamaa oliomallia tehokkaasti eri tyyppisissä sovelluksissa. Osaat myös käyttää tehokkaasti ADO.NET- ja Entity Framework -palveluita.

ADO.NET ja ADO.NET Entity Framework tarjoavat ohjelmointirajapinnan tietokantoihin .NET Framework -sovelluskehityksessä. Ne yhdistävät tietokantaohjelmoinnin olio-pohjaiseksi. Linq on ohjelmointikieleen upotettu kyselykieli, joka mahdollistaa samankaltaisen tiedon haun olioihin, xml- ja relaatiokannan tietoihin.


Koulutusmuoto

Classroom


Kesto

2 päivää


Hinta

1550 €

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu Visual Studio ympäristössä työskenteleville ohjelmoijille, jotka hyödyntävät taustalla olevia tietokantoja.

Esitiedot

Kurssilla voi käyttää joko C#- tai Visual Basic .NET-ohjelmointikieltä. Osallistujan tulee osata valitsemansa kielen perusteet.

Linq ja ADO.NET-tietokantaohjelmointi -kurssin sisältö

1. päivä

Visual Studio

 • C# & VB.NET

ADO.NET:n periaatteet

 • Yhteydetön käsittely
 • XML:n ja relaatiomallin yhdistäminen

Tietokanta ohjaimet (Providers)

 •  OLEDB
 •  SQL

DataSet

 • Relaatiomalli
 • Tyypitetty DataSet
 • Suhde XML Schemaan
 • Tulosjoukon muunto XML:ksi
 • DataView

Perusoperaatiot

 • Tietojen haku, lisäys, päivitys ja poisto

Oliomalli

 • DataAdapter
 • Connection
 • Command
 • DataView
 • CommandBuilder
 • DataReader

2. päivä

Transaktiot

 •  Transaktio-luokka
 •  System.Transaction nimiavaruus

Linq ja Lambda

 • Perusteet
 • Linq to Objects
 • Linq to Xml
 • Lambda ja laajennokset

Entity Framework

 • Kehitysympäristö, designerit
 • EDM mapping
 • Luokkamalli
 • Linq to Entity
 • DbSet, DbContext
 • Haku, lisäys, poisto ja muokkaus

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.