EtusivuWindowsOffice 365 Network planning and optimization

Office 365 Network planning and optimization

Siirtyminen Office 365 -palveluiden käyttöön aiheuttaa usein, jos ei ongelmatilanteita, niin ainakin miettimistä sen osalta miten organisaation verkkoa, Internet-yhteyksiä, nimipalveluita jne. tulisi muuttaa sujuvan käytön varmistamiseksi. Harvemmin omissa konesaleissa pyörivien palveluiden hyödyntämiseen tarkoitettu verkko toimii sellaisenaan hyvänä pohjana pilvipalveluiden käytölle. 


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1390 €

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu sinulle, jos haluat: 

 • Ymmärtää Office 365 -palveluiden toimintaperiaatteita verkon ja verkkoliikenteen näkökulmasta. Kurssilla käytetään erityisinä esimerkkeinä Exchange Onlinea, OneDrive for Businessiä sekä Teamsia, koska niillä jokaisella on omat selkeät erityispiirteensä verkkoliikenteen osalta 
 • Oppia edellä mainittuun perustuen miten organisaation omaa verkkoa voidaan optimoida paremmin eri workloadien vaatimuksia huomioon ottaviksi 
 • Oppia miten eri asioita voidaan verkosta havainnoida ja miten perustason vianselvitystä voidaan tehdä (työkaluina mm. NSLOOKUP, Tracert, WireShark jne.) 

Tavoite

Office 365:n kohdalla monia asioita on kuitenkin suhteellisen helppoa parantaa verkon osalta, kunhan tiedostaa keskeiset sudenkuopat ja sen, kuinka erilaisia vaatimuksia Office 365:n eri palvelut verkon toiminnalle asettavat (one-size-fits-all -tyyppinen lähestymistapa on harvoin se kaikkein toimivin).

Tämä kurssi on luotu juuri näiden asioiden oppimiseen. Mitä kannattaa tehdä, mitkä asiat jättää tekemättä ja millaisilla muutoksilla on todellista vaikutusta palveluiden käytön sujuvuuteen.  

Esitiedot

Office 365:n peruspalveluiden tuntemus (mitä palvelut tekevät) sekä perustiedot verkkojen ja protokollien toiminnasta.

Kurssin sisältö

Johdanto

 • Kytkeytyminen Office 365 –palveluihin – palveluiden sijainti, yhteyksien muodostaminen, eri palveluiden poikkeavat toimintatavat, erilaiset verkot ja verkkolaitteet 
 • Palveluiden käytön, liikenteen ja yhteyksien mittaaminen, baselinen muodostaminen, muutosten vaikutusten evaluointi

Office 365 palvelut  Erilaisina saman sateenvarjon alla

 • Miten Office 365 -palvelut verkon näkökulmasta toimivat, mitkä ovat yhtäläisyydet ja erot  
  • Exchange Online (erityisominaisuuksina nimiselvitys ja yhteyksien muodostaminen, sessioiden määrä, muut kuin HTTP-pohjaiset protokollat)  
  • OneDrive for Business (erityisominaisuuksina siirrettävän datan määrä, asiakasohjelmiston käyttäytyminen upload / download –tilanteissa)  
  • Teams (erityisominaisuuksina audio/video/ruudunjako-toimintojen siirtämä datan määrä, UDP-protokollan hyödyntäminen, latenssin vaikutus ja jitter) 
 • Miten tietoliikenteen suojaamiseen liittyvät seikat vaikuttavat kokonaisuuteen 
  • Transport Layer Security (TLS) 
  • Verkon suojaaminen erilaisilla laitteilla 
  • Päätelaitteen suojaaminen 

Verkon optimointiin liittyviä osa-alueita, tehtäviä ja tarkistuksia

 • Reititys 
  • Miten reititys omasta verkosta Microsoftin konesaliin kannattaa tehdä? 
  • Microsoftin peering-lokaatiot 
  • Entäs jos käytössä on NAT?
 • Protokollatason asetukset 
  • Maximum segment size (VPN-yhteyksien mahdollinen vaikutus) 
  • Window Scaling 
  • Selective Acknowledgement 
  • Quality of Service
 • Proxyn käyttö Internet-liikenteen osalta 
  • Proxyjen tuki protokollien uudemmille ominaisuuksille 
  • HTTPS-liikenteen purkaminen 
  • UDP-liikenteen haasteet  
  • Proxy-autentikointi 
  • Proxy PACin generointi 
  • Cloud Proxyt
 • Palomuurien käyttö ja verkkoliikenteen suodatus 
  • Mitä saat/mitä voit tehdä liikenteen suodatuksen osalta? 
  • Miten suodatuksiin liittyviä muutoksia voidaan automatisoida?
  • Miten Microsoft tiedottaa palveluiden käyttämien IP-osoitteiden ja nimien muutoksista?
 • Nimiselvitys ja DNS 
  • Miksi nimikyselyiden kannalta sijainti on olennaista? 
  • Miksi ”yleisten” DNS-palveluiden, kuten 8.8.8.8 käyttö on ongelmallista? 
  • Mikä merkitys kokonaisuudessa on nimikyselyiden nopeudella? 
  • Miksi Office 365:n DNS-tietueiden TTL-ajat ovat kovin lyhyitä?
 • Vaihtoehtoisia kytkeytymistapoja 
  • VPN–käyttö (etäkäyttöskenaario) – Mitä ongelmia VPN-yhteyksien käyttö Office 365:n yhteydessä aiheuttaa? 
  • Office 365 ExpressRoute – toimintaperiaate, hyvät ja huonot puolet
 • Fyysisen median vaikutus 
  • Langalliset/langattomat yhteydet 
  • 4G
 • IPv6 
  • IPv6:n käyttö Office 365 -palveluiden yhteydessä 
  • Mihin kaikkeen kurssilla opittuun IPv6:n käytöllä on vaikutusta?

Koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan yhteistyökumppanimme Sulavan kanssa, osoitteessa Vuorikatu 14B.