EtusivuHae koulutuksiaPalvelumuotoilu, koulutus ja workshop

Palvelumuotoilu, koulutus ja workshop

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Koulutuksesta saat palvelumuotoilukokemusta, osaamista palveluiden tuotteistamisesta, näihin menetelmiä ja työkaluja - sekä rohkeutta kohdata asiakas palveluiden kehittämisen tiimoilta.

Koulutuksen työpajoissa kehitetään ja testataan omaa uutta palvelutuoteideaa tai kehitetään olemassa olevaa palvelua edelleen. Koulutus rakentuu kolmesta aktiivisesta työpajapäivästä, joissa etenemme palvelumuotoilun perustasta vaiheittain palvelutuotteen paketointiin.

Tiivis ja innostava palvelumuotoilukoulutus, jossa osallistujana pääset heti kokeilemaan koulutuksen työpajoissa uusia oppeja oman palvelun muotoilun parissa.


Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
3 päivää

Hinta
1990 €

Palvelumuotoilu, koulutus ja workshop -kurssin sisältö

Palvelumuotoilun ohjelma rakentuu kolmesta päivästä, joissa yhdistyvät koulutus ja workshop-työskentely oman palvelun kehittämisen parissa.

1. Työpajapäivä - Palvelumuotoilun perusta

Mitä palvelumuotoilu ja -tuotteistaminen on ja miten voimme soveltaa sitä palveluidemme markkinoinnissa, myynnissä ja toteutuksessa. Päivä antaa osallistujille perusteet sille, mistä palveluiden tuotteistamisessa on kyse.

Ennakkolukutehtävä:
Osallistujat tutustuvat palveluiden muotoiluun tutustumalla heille sähköisesti jaettavaan ennakkolukumateriaaliin.

1. Päivän aikana käsittelemme:

 • mitä palveluiden tuotteistaminen on ja mitä hyötyä siitä on?
 • sisäinen ja ulkoinen näkökulma tuotteistamiseen
 • miksi tuotteistamme ja millaisia tavoitteita asetamme sille
 • mitkä ovat päätavoitteemme tuotteistamiselle ja miten mittaamme  näiden täyttymistä
 • millaisia palveluita kannattaa tuotteistaa
 • hyvän palvelutuotteen tuntomerkit palvelun ostamisen, kokemisen ja tuottamisen näkökulmasta
 • asiakasnäkökulma ja asiakasvalinta
 • tuotteistamisen ja räätälöinnin tasapaino palvelutuotteessa
 • miten palvelu tuotteistetaan
 • keitä tuotteistamiseen tarvitaan
 • tuotteistamisen prosessi
 • yleiskuva eri menetelmistä ja työkaluista palveluiden tuotteistamiseksi

Välitehtävä: Oman palveluaihion asiakkaat

Osallistujat valitsevat nykyisen tai uuden palvelutuoteidean ja määrittelevät saaduilla työkaluilla tavoiteltavat asiakkaat. Lisäksi osallistujat lukevat sähköisen palveluiden tuotteistamiseen liittyvän materiaalin. 

2. Työpajapäivä - Asiakasymmärryksen kartuttaminen ja analysointi sekä palvelutuotteen nopea testaaminen

Päivän aikana kartutamme asiakasymmärrystä voidaksemme luoda tuotteillamme asiakkaalle merkityksellistä arvoa. Tutkimme Business Model Canvasin avulla palvelutuotteen liiketoimintamallin osia ja yhteensopivuutta yrityksen strategiaan. Luomme Arvoarvauskartan (Value Proposition Canvas) avulla hypoteesin asiakkaan tarpeista ja motiiveista sekä tutkimme muita asiakasymmärryksen lisäämiseen liittyviä työkaluja.

2. Päivän aikana käsittelemme:

 • asiakaslupauksemme – palvelutuotteet osana strategiaa
 • palveluaihioiden avaaminen ja kehitys canvas -työkaluilla
 • palveluiden nykytila – business model canvas
 • sisältö
  – asiakasarvo
  – hinnoittelu
 • palvelun arvoarvauskartta
  – asiakas
  – käyttäjät
  – organisaatiot
 • toimialan ymmärtäminen
 • menetelmiä asiakasymmärryksen kartuttamiseen
 • ketterä ja iteroiva kehitys
 • ideointi
  – ideointimenetelmiä
  – miten voisimme...
 • konkretisointi
  – palvelun prototyyppien kehittäminen
  – minimum viable product (MVP) 
  – simulointi ja testaaminen
  – asiakashaastattelut

3. Työpajapäivä  - Palvelutuotteen konseptointi, suunnittelu ja myynti

Kolmas työpajapäivä keskittyy palvelun kehittämisen, karsimisen, muotoilun ja tuotteistamisen menetelmiin. Päivän aikana on tarjolla tuhti paketti menetelmiä ja työkaluja ideoinnista prototyyppeihin sekä palvelutuotteen paketointiin julkaisukuntoon.

3. Päivän aikana käsittelemme mm:

 • käyttäjäprofilointi
  – mitä tarkoittaa
  – miten tehdään ja käytetään
 • hinnoittelu
 • valinta
  – miten valita asiakkaalle oleellisimmat arvon elementit
  – karsintamenetelmiä
 • palvelumallin laadinta
  – service blueprinting
 • palvelupolku
  – palvelutuokiot
 • asiakaskokemuskartta 
  – miten asiakas kokee palvelun
 • miten testaa palveluaihiota asiakkaalla
 • palvelun paketointi tuotteeksi
 • markkinointimateriaali
  – palvelun myyntityökalut
  – keskusteluopas
  – tarjouksen sisältö
 • tuotantonäkökulma
 • palvelun tuottaminen

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Hinnoittelu

Koulutuskortilla maksavilta veloitus on 4 koulutuskorttipäivää.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista:

Aiheeseen liittyvät blogit: